Ocalić od zapomnienia...

Książki i czasopisma w naszych zbiorach

.

 30 marca 2022r zakończyliśmy z dh.Janiną Kamińską spis książek,czasopism i śpiewników ofiarowanych Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP.Serdecznie dziękujemy darczyńcom.Prace nad dalszą dokumentacją trwają dzielnie.Zbiór jest już dość duży ale czekamy na więcej.Jeżeli zalegają w twoich szufladach to proszę o kontakt.Nasze artefakty są do Waszej dyspozycji.Szczególnie dziękujemy:dh.Mirosławowi Urbaniakowi,Dh.Annie Suwalskiej,dh.Janowi Płonce,dh.Jerzemu Gruszce,dh.Waldemarowi Wiśniewskiemu,dh.Andrzejowi Birze,dh.Danucie Sitek,dh.Sławomirowi Augustyniakowi,Andrzejowi Gawłowskiemu,Janowi Kiełbowskiemu,Konradowi Mieczkowskiemu,Basi i Marianowi Ważnym,Ryszardowi Wróblewskiemu,Tomaszowi Tomali,Józefowi Pawłowskiemu,Adamowi Solarzowi  i wielu innym za przekazane do Waszej dyspzycji pozycje literatury.Poniżej zestawienie.Prace członków komisji posuwają się mozolnie do przodu!

 

 

Zestaw darowanych do archiwum książek, czasopism itp.

Lp.

Nazwa

Autor, inne

Ilość

 

1

Harcerki, 1939-1945

Relacje, pamiętniki

2

 

2

Harcerki, 1939-1945

Relacje, pamiętniki

2

 

3

Szkice z dziejów harcerstwa polskiego. W latach 1919- 1939

Eugeniusz Sikorski

2

 

4

Tadeusz Zawadzki ZOŚKA

Anna Zawadzka Janrosman

1

 

5

Dolnośląskie harcerstwo 1945-1975

Adam Kiewicz

1

 

6

Z dziejów harcerstwa polskiego

Wacław Błażejewski

1

 

7

Andrzej Małkowski

Aleksander Kamiński

1

 

8

Harcerze wierni do ostatka.

Józef Kret

1

 

9

My Armii Krajowej żołnierze

Jan Jakubiec Ryszard Wojciechowski

1

 

10

Druhno Oleńko. Druhu Andrzeju

Barbara Wachowicz

1

 

11

Historia harcerza odznaka pisana

Bogdan Bednarczyk

1

 

12

Harcerstwo w Polsce Ludowej

Adam Kiewicz

1

 

13

Wśród kształtów i barw

Janusz Gazda, Włodzimierz Lewiński

1

 

14

Stopnie i sprawności harcerskie

ZHP, Główna kwatera

1

 

15

Jak pracują harcerze starsi

Stefan Wajda

1

 

16

Harcerskie biegi

Wojciech Śliwiński

1

 

17

Szkoła harców

Paweł Wieczorek, Kohub

1

 

18

Kolonia zuchowa

Agata Tatara

1

 

19

Biwakowa kuchnia

Mariusz Jarosław Kurowski Pytla

1

 

20

Wycieczki-Biwaki-Obozy-Kolonie

Jerzy Gruszka

2

 

21

Obóz harcerski

Jerzy Parzyński

1

 

22

Jak zorganizować drużynę zuchów

Jerzy Majka

1

 

23

Notatnik IKI Biblioteczka 3

Jolanta Chełstowska

1

 

24

Z Notatnikiem i busolą. Zbiór gier terenowych

Andrzej Kazanowski

1

 

25

Sprawności harcerskie odznaki i stopnie

ZHP Główna kwatera

1

 

26

Pierwsza Lwowska1911- 1966

Komenda Dolnośląska ZHP.

1

 

27

Pierwsza Lwowska1911- 1966

Bolesław Broś

1

 

28

Statuty regulaminy instrukcje

Jerzy Gruszka   Paweł Makaruk  

1

 

29

Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie

Jerzy Gruszka

2

 

30

Prawo wewnątrzszkolne.

Jerzy Gruszka

1

 

31

Odeszli na wieczną wartę

Danuta Sitek. Andrzej Gawłowski. Adam Solarz

1

 

32

Sztandary- O działalności jeleniogórskiego hufca ZHP 1945-1992

Adam Solarz

1

 

33

Harcerstwo jeleniogórskie. Nieprzetarty szlak

Adam Solarz

1

 

34

Akcja Hotel Jeleniogórskiego hufca zhp. Wzorowy obóz harcerski

Adam. Solarz

1

 

35

Harcerstwo, Jeleniogórskie, 1956. 1975 Wspomnienia   RU

Adam Solarz

1

 

36

Harcerstwo Jeleniogórskie, 1956-1975. Ośrodki harcerskie.

Adam Solarz

1

 

37

Kancelaria szkoły Prawo wewnętrzne

Jerzy Gruszka

2

 

38

Drużyna śpiewa część 9

Horyzonty

1

 

39

Płynie pieśń nasza. Śpiewnik towarzyski na 3 głosy

Józef Powroźnik

1

 

40

Zbiór szant

Liliana Bochenek

2

 

41

Prosimy was o uśmiech

Horyzonty1974

1

 

42

To idzie młodość

wpm

1

 

43

Śpiewnik stary

 

1

 

44

Śpiewnik stary

 

1

 

45

śpiewnik rajdowy

Paweł Golemo

1

 

46

Nasze piosenki

Jerzy Niedźwiecki

1

 

47

Baza obozowa

Wojciechowski

1

 

48

Urządzenia obozowe

Strużyna

1

 

49

Polacy na drogach do zwycięstw

Janusz Przymanowski

1

 

50

Opowieści zastępowego

Bogdan Bartnikowski

1

 

51

Polskie szlaki żeglarskie

Wojciech Kuczkowski

1

 

52

Słownik żeglarski

Jarosław. Głębicki

1

 

53

Tradycje szkoły głównej. Służby pożarniczej, 1939 -1989

Stanisław Bieleń

1

 

54

Liceum ogólnokształcące imię Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Jerzy Gruszka

2

 

55

Przewodnik nauczyciela obcym, wstęp wzbroniony

Jerzy Gruszka

2

 

56

Mały bizon

Arkady Fidler

1

 

57

Dywizjon 303

Arkady Fidler

1

 

58

Leksykon harcerstwa

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

7

 

59

Drużyna propozycje 85

 

1

 

60

Drużyna propozycje 86

 

1

 

61

Drużyna propozycje 87

 

1

 

62

Drużyna propozycje 88

 

1

 

63

Drużyna na tropie 85

 

1

 

64

Drużyna na tropie 86

 

1

 

65

Drużyna na tropie 87

 

1

 

66

Drużyna na tropie 88

 

1

 

67

Drużyna na tropie 89

 

1

 

68

Drużyna zuchowe wieści 85

 

1

 

69

Drużyna zuchowe wieści 86

 

1

 

70

Drużyna zuchowe wieści 87

 

1

 

71

Drużyna zuchowe wieści 89

 

1

 

72

Zuchowe wieści, rok 1993, nr 10

 

1

 

73

Zuchowe wieści, 1994 numer 3

 

1

 

74

Zuchowe Wieści 1995, numer 10

 

1

 

75

Zuchowe wieści 1997, numer od jeden do 4

 

1

 

76

Propozycje, 1996. Numer 2, 3, 4

 

1

 

77

Propozycje 1997 nr. Jeden do 4

 

1

 

78

Instruktor ZHR Rok 1995 numer 7, 10 i 12 Instruktor ZHR Rok 1996. Numer 16 do 22

 

1

 

79

Instruktor ZHR numer 59. 61. 2. 67

 

6

 

80

Suetylko 96/1 1-5,7,8,10

 

8

 

81

Suetylko 99/2000 nr 1-4

 

4

 

82

SKAUT -Junak 1996, 1997. / 39

 

1

 

83

SKAUT -Junak 96, 97. 39 c/3 ,39 C / 4. 39 C/ 7

 

1

 

84

SKAUT -Junak 39c/4

 

1

 

85

SKAUT -Junak 39c/7

 

1

 

86

SKAUTING R38/4/99

 

1

 

87

SKAUT -Junak 42/1

 

1

 

88

SKAUT -Junak 39/5/1996

 

1

 

89

SKAUT 34/2000

 

1

 

90

Czuwaj 1994/10

 

1

 

91

Całym życiem

Stanisław Broniewski

1

 

92

Zawsze wierni Wspomnienie

Pukantyca

1

 

93

70 lat harcerstwa w Bolesławcu

 

1

 

94

Regulaminy sprawności zuchowych1979

 

1

 

95

Regulaminy sprawności zuchowych. 1 9 7 2

 

1

 

96

Roztańczone nutki. Śpiewnik dla zuchów 1981

 

1

 

97

Wzajemne potrzebni.

Wanda Zając1977

1

 

98

Pod totemem słońca

Antoni. Inaszewski

1

 

99

Harcerskie gry i zabawy. 1990.

ŚLIWERSKI

1

 

100

Jest, Warszawa. Rewia piosenek, 1976

 

1

 

101

Andrzej Małkowski

Aleksander Kamiński, 1983

1

 

102

Nasz śpiew. Pieśni Harcerskie, kanony, pieśni marszowe i pieśni Harcerskie

Czesław Krych. 1957

1

 

103

Tylko nad Wisłą

Zbigniew Ciechan1981

1

 

104

Pod totemem słońca

Antoni Wasilewski, 1957

1

 

105

Sport na obozie

Andrzej. Podawca1968

1

 

106

Zuchowe nutki

Bolesław Perl

1

 

107

Z pamiętnika drużynowej

Jadwiga Burska1966

1

 

108

Sekrety dobrej drużyny

Jadwiga Burska

1

 

109

Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1939

Błażejewski

1

 

110

Jak wdrażać metodę projektów

Agnieszka Minkina

1

 

111

Nasze piosenki

Jerzy Niedźwiecki

1

 

112

Drużyna śpiewa

Gorzów 1985

1

 

113

Śpiewnik

 

1

 

114

Księga harcerskich spotkań po latach 2003- 2012.

 

1

 

115

Geneza harcerstwa, teksty źródłowe

Marian Mistrzyk

1

 

116

Wskazówki dla nowo powstających drużyn harcerskich

Józef Dobiecki1921

1

 

116a

Harcerze i Jeleniogórscy 1945-1950

Adam Solarz

1

 

117

Instruktor 32, 40. 1998 Instruktor Numer 41, 51. 1999 sierpień Instruktor 52-59. 2000 Instruktor60, 66. 2002 Instruktor 68 2003

 

36

 

118

Z Notatnikiem i busolą

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

1

 

119

Biwakowa kuchnia

Mariusz Kurowski

2

 

120

Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś od 1913 roku.

KH ZHP Łomża

1

 

121

Biuletyn historyczny Chorągwi Radomskiej. 1910-1995

 

1

 

122

3 lata wykreślone z życiorysu

Jan Dzieduszycki

1

 

123

Paszport do świata

Leon Marszałek

1

 

124

Statut ZHP

Harcerskie biuro Wydawnicze Horyzonty. 1994

1

 

125

SKAUT nr 459-474

 

6

 

126

Propozycje 1/98/61-64,1/99/66

 

6

 

127

Zuchowe wieści 1/98-4/98,1/99-4/99

 

6

 

128

Na tropie 94/3,94/9-11,95/2,6,7,11,12,96/1-4,97/1-4

 

16

 

129

SKAUT 93/3,95/3-4,7-10,96/97

 

12

 

130

Czuwaj 93/15,95/2,3,9,96/2-12,97/3-12,98/1-12,99/2-12,2000/1-3,5-12,2001/1-12,2002/1-7,2003/1-2,4-8,35,9-12,35

 

85

 

131

Kronika 51DH przy SP5

 

1

 

Zaproszenie

                               To ja czytaj uważnie!                                                                                                                                Jelenia Góra, 16 maj 2022...
17. 05. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejny dzień w archiwum!

Kolejna środa i kolejne uporządkowane artefakty oferowane przez naszych przyjaciół:dh.Tomasza...
11. 05. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Józefie- przyjacielu dziękuję!

6-go maja odwiedziłem mojego przyjaciela dh.hm.Pl Józefa Pawłowskiego i jego...
06. 05. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejny dzień w archiwum!

Kolejny pracowity dzień Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP.Dalsze artefakty zostały...
04. 05. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Sławku dziękuję!

Nasze zbiory harcerskiej poczty powiększyły się o kolejne ciekawe kartki...
27. 04. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Święta,śwęta i po świętach!

Kolejna pracowita środa Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP.Nasze zbiory wzbogaciły...
20. 04. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne spotkanie po latach!

  Bardzo się cieszę że coraz większe grona ludzi trafia na...
10. 04. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Książki i czasopisma w naszych zbiorach

 30 marca 2022r zakończyliśmy z dh.Janiną Kamińską spis książek,czasopism i...
30. 03. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejna niespodzianka!

Niedawno o czym wspominałem zadzwoniła do mnie tajemnicza Pani z...
23. 03. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kartki do kolekcji!

Kolejny fajny dzień.Dzisiaj w Karkonoskim hufcu spotkanie pokoleń przy pracach...
13. 03. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejny dzień w archiwum!

Jak w każdą środę pracowaliśmy nad zebraną dokumentacją.Dh.Janina Kamińska bardzo...
09. 03. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie instruktorów seniorów!

19lutego 2022r w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP z inicjatywy dh.Danuty...
19. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Komisja historyczna w akcji!

Kolejna środa i żmudna praca w naszym harcerskim archiwum.Dh.Janina Kamińska...
16. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Sławek w akcji

W odpowiedzi na moją prezentację Sławek Augustyniak podesłał mi kolejne...
10. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kilka kart z harcerskiej poczty!

Postanowiłem podzielić się kilkoma stronami kart i kopert z moich...
07. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Albumy z plakietkami i....

Dzięki uprzejmości wielu jeleniogórskich  harcerzy i instruktorów udało mi się...
06. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Zapraszamy na spotkanie

W związku ze zbliżającym się Dniem myśli braterskiej zapraszamy j/n:                                                                 ...
02. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Wigilia Karkonoskiego Hufca ZHP

18 grudnia 2021r miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym Karkonoskiego...
18. 12. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Komisja Historyczna śle życzenia

  Dotarły do nas również życzenia z Warszawy za które serdecznie...
16. 12. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary do muzeum!

Kolejny dobry dzień dla Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP.Do naszych...
15. 12. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Nowe artefakty od dh.Płonki

Zbiory Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP powiększyły się o kilkadziesiąt...
11. 12. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Upływa szybko życie!

Do archiwum Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP wpłynęly kolejne fotki...
26. 11. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejny podarunek!

W dniu dzisiejszym na strzelnicy JTS Strzelec spotkałem moich znajomych...
21. 11. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Warto o nich pamiętać i znać ich historię!

               Komisja Historyczna Karkonoskiewgo Hufca ZHP przygotowała do szerokiej publikacji...
10. 11. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie po 40 latach

W uroczej Czekoladziarni w Jeleniej Górze odbyło się ciekawe spotkanie...
04. 11. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.