Ocalić od zapomnienia...

Początek instruktorskiej encyklopedii naszego Hufca!

.

         Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca ZHP( dawniej hufca Jelenia Góra) uprzejmie proszę o wypełnienie załaczonej poniżej ankiety by pomóc mi- hm. Andrzejowi Gawłowskiemu i Komisji historycznej  hufca w przygotowaniu na 80 lecie ZHP na Dolnym Śląsku Leksykonu instruktorów naszego hufca.W moich zbiorach jest już wiele ciekawych historii i początek leksykonu.Dla zainteresowanych poniżej kilka z nich: Zacznę od swojej historii i kilku przyjaciół.  Jest to tylko zarys - wersja robocza która będzie  uzupełniana. Serdecznie zapraszam by ocalić od zapomnienia:A dla pytających dlaczego zaczynam od siebie- odpowiedż jest prosta bo chcę wam dodać odwagi- warto pisać również o sobie !

hm. Gawłowski Andrzej

ur. 30.03.1955 we Wrocławiu, technik geolog ,harcmistrz  L11/79 15.11.1979.Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego4.01.1972 Bystrzyca Kłodzka. Drużynowy drużyny harcerskiej w Żórawinie 15.01.1973,Kierownik Referatu ds. sportu i turystyki 7.10.75 ,członek referatu harcerskiego 22.08.76-3.11.76,członek KH Żórawina 22.08.76-3.11.76,Kierownik wychowania Administracyjno-Gospodarczego Hufca Jelenia Góra14.01.79 ,Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich 20.06.80-21.11.82, Komendant Hufca Jelenia Góra 21.11.80-22.11.82,Członek Rady Chorągwi 21.01.81 -20.01.85, członek Komisji Instruktorskiej KHZHP Jelenia Góra. Byłem  i jestem harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego. Po zakończeniu czynnej służby instruktorskiej wspierałem młodych instruktorów Hufca Jelenia Góra. Wychowałem wielu wspaniałych harcerzy społeczników. W uznaniu zasług otrzymał „Krzyż Za Zasługi dla ZHP,Obecnie pracuję w Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP i zbieram historyczne artefakty by ocalić od zapomnienia.

hm. Andrzej Bira

1968-1969  drużynowy drużyny im. Dywizjonu 303 przy Szkole Podstawowej w Mysłakowicach.  1969-1970  szczepowy w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach; współpraca Szczepu z Aeroklubem Jeleniogórskim. Członek Aeroklubu. 1969 - ukończenie dwutygodniowego kursu instruktorskiego w Centralnej Szkole Instruktorów ZHP w Warszawie. 1970-1973 - szczepowy w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. 1973-1974 - Komendant Ośrodka ZHP Jelenia Góra 2. 1974 - nagroda komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP za organizację Nieobozowej Akcji Letniej 1974 /KH ZHP Jelenia Góra III  miejsce w województwie wrocławskim/. 1974-1975 - z-ca komendanta Hufca ZHP Jelenia Góra ds. programowych. 1975-1977 - członek Komisji Stopni Instruktorskich przy KH ZHP Jelenia Góra. Lipiec 1984 - drużynowy drużyny ZHP Chorągwi Jeleniogórskiej podczas pierwszego wyjazdu na obóz "Sosnowy bór" k. Homla na Białorusi.
Stopnie instruktorskie: od przewodnika do harcmistrza. Odznaczenia: Odznaka za Zasługi dla Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Krzyż za Zasługi dla ZHP.

 

hm. Giemza Elżbieta

 harcmistrzyni od 1981 r., instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 23.11.1980 r. do grudnia 1984 r. była członkiem Rady i Komendy Hufca, pełniąc funkcję zastępcy komendanta. Od 18.01.1989 r. do kwietnia 1991r. wchodziła w skład Rady Chorągwi Jeleniogórskiej, jej prezydium i Komendy Chorągwi. W 1986 r. została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP

hm.Pl Gruszka Jerzy

12-06-1934 r. w Wągrowcu z ojca Ludwika, Jana ( zamordowany 27 X 1943 r. w Rawiczu ) i Matki Mieczysławy Beim( zmarła  13 XI 2005 ).Do ZHP wstąpił wiosną  1945 r. należąc kolejno do 3 DH , 5 DH im Władysława Warneńczyka i 1 DH  i do 1950 r. uzyskał stopień ćwika i liczne sprawności. Lata 1950-1956 to czas przymusowej przynależności do ZMP ( Lic.Ped -. Dodatkowo przewodniczył kołu Ligi Przyjaciół Żołnierzy) i Organizacji Harcerskiej ZMP, że nie wspomnę o PZPR. Pracę zawodową, w oparciu o nakaz pracy rozpoczynam 15 sierpnia 1952 r. ( po odbyciu ministerialnego kursu kierowników gabinetów geografii i krajoznawstwa MDK) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze ( dział imprez masowych i gabinet harcerski).Jednocześnie w okresie 4 01 1953 – 31 12 1953 pracował ( rano) w Szkole Podstawowej TPD Nr, 1 jako przewodnik Organizacji Harcerskiej oraz nauczyciel w kl. IV. 1 01 1953  -  31 12 57  kierownik Szkoły Podstawowej w Karpnikach.1 03 53 – 30 09 56  przewodnik drużyny OH. 1 10 56 -  32 12  57  drużynowy 37 DH im Bohaterów Warszawy I organizator zlotu hufca w Karpnikach  weryfikowany do stopnia drużynowego po próbie i harcerza  orlego.1 01 1958  - 30 09 58  wykładowca reklamy na kursie kierowników sklepów PSS.  1 01 1958   -  31 12 1958 kierownik referatu harcerskiego KH Jelenia Góra opiekun/drużynowy 57 DH im Alka przy Tech. Łączności    uczestnik CAS w Złocieńcu – stopień podharcmistrza 1 09 1958   - 31 07  1962 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jel.Górze. (Epizodcznie jej kierownik).Szczep harcerski „ Liczyrzepa”(  radio szkolne). Opiekun  samorządu uczniowskiego. 1 08 1962 -   31 08 1964 Kierownik Szk.Podst. Nr 12 w Jeleniej Górze   ( zakończyłem starania o nowy budynek dzisiaj na ul. Grunwaldzkiej - kolejna „tysiąclatka”) 1 09  1962  -  31 08  1974  kierownik/dyrektor Szk.Podstawowej Nr 3 im   Mikołaja Kopernika Cieplicach . Komendant szczepu „Błyskawica”.Stopień harcmistrza. Kier.flii „Filmosu”.Org.Woj.Przegl. Szkolnych Zespołów Pieśni i Tańca. 1 09  1974  - 31 08 1975  Wydział Oświaty- wizytator historii Ośr.Metodycznego.1  09 1974  - 31 08  2000  I  Lic. Og. .im S. Żeromskiego ( ZSOg. Nr I ).     (  31 08 1986 emerytura, Komisji Spółdzielni Uczniowskich ). Komendant  9 Szczepu Harcerzy Starszch, Członek Kom.Rewizyjnej HCh i K H,Komendant II zgrupowania drużyn

Komendant obozów hufca i 19 LDH, Organizator akcji „Bohater „ hufca. Stopień Harcmistrza PL ( RP ). Sekr. Woj.Komisji Spółdzielni Uczniowskich.Odznaczony: Zasłużony dla Jeleniej Góry,Zasłużony dla Cieplic,Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Ord .Odrodzenia Polski.1  01  1991  -  31  08 2001 Wydawnistwo Nauczycielskie – współzałożyciel i wiceprezes. Autor i współautor 14 publikacji o łącznym nakładzie 160.000 egz, w tym autorstwo „Wycieczki,Biwaki,Obozy, Kolonie” - 3 wydania o nakładzie  łącznym 21.000 egz.2001  -  2016-  działalność w Jel.S-ni Mieszkaniowej ( Rada Osiedla, Rada Nieruchomości).Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

 

 

hm.Kamińska Janina

-Instruktor w Hufcu Jelenia Góra.W 1989r została odznaczona  krzyżem "Za zasugi dla ZHP"

hm. Michajluk Krzysztof

członek drużyny P.poż w Pławnej-1958-60, przyrzeczenie harcerskie złożył w marcu 1959r,drużynowy SP nr 7 w Legnicy1965-66,drużynowy Sp.nr15 w Sobieszowie, Szczepowy w Sp.nr 15 w Sobieszowie, komendant Ośrodka w Sobieszowie, zobowiązanie instruktorskie złożył 27.09.1964 w Legnicy harcmistrz od 1972

 

hm.Pl Mieczkowski Konrad

(01.02.1935 - 03.02.2018)

 Do ZHP wstąpił w 1948 r. Służbę instruktorską rozpoczął w 1957 r.

Był drużynowym 19 Lotniczej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Skalskiego, a następnie drużyny im. Dywizjonu 313, a potem komendantem szczepu harcerskiego, kierownikiem Klubu Lotnika „Śmigiełko” w Jeleniej Górze. Był drużynowym, szczepowym. Współorganizatorem obozów m.in. w Strzebielinie Morskim, Brennie, Sławie i Radzyniu. Popularyzator modelarstwa lotniczego.  harcmistrz od 1974 r. (hm PL 1985), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra.

W 1976 r. został odznaczony krzyżem "Za Zasługi dla ZHP", a w 1987 r. jego złotą klasą. Cmentarz nowy Jelenia Góra.

 

hm.Pl Milewski Janusz

24.04.1953 zobowiązanie,instruktor ds.HSG Lubań(1973-75),Kierownik WKI Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu 1974-75,Kierownik Wydziału HSPS JKCH 1975-80,Z-ca Komendanta Poczty HarcerskiejKCHJ 1076-1980,członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich 1976-80,Komendant Jeleniogórskiego Hufca ZHP 1979-80,Członek Prezydium Rady Chorągwi Jeleniogórskiej 1980-81,członek Kręgu Instruktorskiego Głównej Kwatery ZHP 1981-83,Instruktor  Komendy Hufca ZHP Jelenia Góra 1981-1983

 

hm.Pl Pawłowski Józef

1.05.1941, wcześniej zuch, harcerz w drużynach chorągwi  bydgoskiej, zobowiązanie instruktorskie 3.07.78,instruktor Kadry kształcącej Chorągwi Bydgoskiej i Chorągwi Jeleniogórskiej, Komendant wielu obozów chorągwi Bydgoskiej, Komendant obozów i Kursów kadry Kształcącej.

Od 9.10.1988 do kwietnia 1991 przewodniczący Komisji Instruktorskiej Hufca Jelenia Góra a od 18.01.1989 do kwietnia 1991 członek Komisji Instruktorskiej Jeleniogórskiej Chorągwi..

Posiadacz srebrnej odznaki Kadry Kształcącej, Wyróżniony m.in. Odznaką za Działalność  Hufca Jelenia Góra oraz Krzyżem Za Zasługi dla ZHP,

hm. Płonka Jan

  od 1980 r., instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 23.11.1980 r. do grudnia 1984 r. wchodził w skład Rady i Komendy Hufca, a od 18.01.1985 r. do 18.01.1989 r. był członkiem Komisji Instruktorskiej Chorągwi Jeleniogórskiej. W 1983 r. został odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Od 09.10.1999 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Jeleniej Górze.

 

hm. Pl. Sitek Danuta

 ur. 27.04.1950 r. w Kamiennej Górze, mgr pedagogiki, nauczy­cielka, harcmistrzyni od 1973 r. (hm PL 1984). Do ZHP wstąpiła w 1961 r. Służbę instruktorską rozpoczęła w 1967 r. Była drużynową zuchów, a następnie namiest­nikiem zuchowym Hufca Jelenia Góra. Od 17.02.1983 r. do 25.02.1989 r. kierowała tym Hufcem. Od 1.09.1975 r. do 18.01.1981 r. była kierownikiem wydziału harcerskiego Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej, a od 20.02.1976 r. do 18.01. 1981 r. pełniła funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Od 18.01.1981 r. do grudnia 1991 r. wchodziła w skład Rady Chorągwi, jej prezydium i Komendy, pełniąc funkcje: od 18.01.1981 r. do 30.09.1983 r. zastępcy, a od 18.01.1989 r. do 17.12.1991 r. komendanta Chorągwi. W 1975 r. została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP", a w 1987 r. jego złotą klasą. Od 1999 roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP w Jeleniej Górze.

hm.Pl Solarz Adam

ur. 26.08.1944 r., mgr prawa administracyjnego, działacz państwowy, harcmistrz od 1970 r. (hm PL 1983), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Służbę instruktorską rozpoczął w 1967 r., jako drużynowy. 1968-1969 Komendant Ośrodka w Szklarskiej Porębie.Od 12.04.1969 r. do 01.07.1975 r. był komendantem Hufca. Od 17.09.1971 r. do 4.09.1975 r. wchodził w skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej. W 1971 r. został odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP".Dh.Adam jest autorem wielu publikacji o ZHP na naszym terenie.Większosc z nich znajdziecie na naszej stronie oraz Cyfrowym Dolnym Śląsku oraz wersji drukowanej.Są to książki opisujące wydarzenia i ludzi z harcerskim rodowodem.

 z 

hm.PL ŚWIDERSKA WANDA

 (27.1.1918 - 24.2.2003)

Do ZHP wstąpiła 1929 roku. Służbę instruktorską rozpoczęła w 1935 roku. Drużynowa w Chorągwi Wileńskiej, a w latach 1945-1949 w Chorągwi Białostockiej. W 1956 roku podjęła służbę w jeleniogórskim Hufcu. nauczycielka, harcmistrzyni (hm PL 1977), instruktor ZHP w Hufcu Jelenia Góra, a po 1975 r. w Hufcu ZHP Jeżów Sudecki. . W 1985 r. otrzymała tytuł honorowy "Instruktor Senior ZHP .Była drużynową i szczepową w Siedlęcinie. Odznaczona Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Cmentarz w Siedlęcinie.

hm. Tomala Tomasz 

 technik budowlany, harcmistrz  nr11/80. 5.01.1974. Kurs drużynowych HSPS Wrocław, Zimowisko szkoleniowe Szklarska Poręba 75r, Zimowisko szkoleniowe Gdynia 76, Skarbnik 57 Szczepu ZSB,drużynowy74-76,Z-ca Komendanta 57 Szczepu2.01.76,członek referatu  harcerskiego 1.11.77-23.11.80,Członek Rady Hufca 76-80,Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca  23.11.80.Należał do drużyny (nr i nazwa)Zuchowej i harcerskiej w szczepie przy SP13,w Jeleniej Górze. Przyrzeczenie złożył w 1966r. Uczestnik  Akcji Hotel, Operacji Bieszczady 40 instruktor programowy, byłem zastępcą Komendanta Obozu w Gostycynie, oboźnym w Wisełce 77,kierownik hoteliku Bieszczady, kadra kwatermistrzowska Kliczków 75

hm. Barbara Ważny

   ur.1.12.1933 w m. Świecie  mgr. pielęgniarstwa Pełniła szereg funkcji: szczepowa  w  Legnicy, kierownik referatu drużyn sanitarnych ,kierownik Szczepu HSPS w LM, członek  referatu HSPS w Hufcu JG, członek Komisji Stopni Instruktorskich KHJG, Z-ca Przewodniczącego K Stopni Instruktorskich Hufca JG, Przewodnicząca KSI JG.

Instruktor kilkudziesięciu obozów harcerskich.

 Za działalność odznaczona min. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za zasługi dla ZHP,

hm.Pl Wiśniewski Waldemar

 nauczyciel, harcmistrz od 1973 r. (harcmistrz PL 1983), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 21.12.1973 r. do 17.12.1977 r. wchodził w skład Rady i Komendy Hufca ZHP Jelenia Góra, pełniąc funkcje: od 21.12.1973 r. do 30.06. 1975 r. zastępcy, a od 1.07.1975 r. do 17.12.1977 r. komendanta Hufca. Od 1.09. 1975 r. do 7.02.1978r. wchodził w skład Rady Chorągwi Jeleniogórskiej, jej prezydium i Komendy.

hm. Wróblewski Ryszard

Stopień Harcerski lub instruktorski harcmistrz nr L11/80 i data rozkazu nadania 15.11.1980.Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego 1963 Góra. Drużynowy drużyny zuchowej, drużynowy 81 DH Ż, KWŻ Chorągwi Jeleniogórskiej, KWŻ Hufca Jelenia Góra ,posiadam następujące uprawnienia żeglarskie: KŻW …..Należałem do drużyny (nr i nazwa) Harcerskiej W Górze

 

hm. Żukowski Janusz

 magister nauk społecznych, harcmistrz ZHP, instruktor harcerski, doradca zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze. Związany z działalnością „Śmigiełka” od 1980 roku, Komendant Hufca: Kowary, Jelenia Góra

 

To tylko kilka opisów roboczych z naszego zbioru.Brak tu opisu współczesnych instruktorów ale i to się zmieni.Po rozmowie z dh.Robertem Zaporą Komendantem Karkonoskiego Hufca ZHP mam obietnicę że tak się stanie.

Zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety lub w sposób  samodzielny zgodny z zapisami w książeczce instruktorskiej napisz i prześlij! Dziękuję Do swojej historii dołącz proszę swoją fotkę w mundurze.

(Propozycja -ankieta w punktach do wypełnienia )

Komisja Historyczna Karkonoskiego Hufca ZHP zaprasza do wypełnienia ankiety  a raczej napisania kilku słów o sobie i swojej działalności w ZHP

  1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………..
  2. Stopień Harcerski lub instruktorski………………………………………… nr i data rozkazu nadania…………………………………………….
  3. Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego

…………………………………………………………….

 4.Pełnione funkcje ZHP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Należałem do drużyny (nr i nazwa)……………………………………………………………………………………………oraz miejscowość………………………………………………………………………………………………………..

6.Napisz czym  zajmowałeś  się w ZHP……………………………………………………………………………………………..

7.Jaką chwilę, imprezę w ZHP zapamiętałeś najbardziej( opisz w kilku zdaniach)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.Kto był dla ciebie wzorem harcerza/instruktora w twoim środowisku i dlaczego( opisz w kilku zdaniach

9. Mam w swoich zbiorach różne artefakty które chcę, mogę udostępnić, przekazać do zbiorów komisji historycznej

A po wszystkim, chwili zadumy i poszperania w dokumentach wypełnij ankietę i prześlij na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mój kontakt: Nazwisko i imię…………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………

Adres email……………………………………………………………..

Moje propozycje dla KHKHZHP……………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację załączonych dokumentów i fotografii przez inicjatorów akcji Ocalić od zapomnienia.

Czytelny podpis:

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Otrzymałem kolejną pocztę od dh.Danusi!

Kolejna przesyłka od dh. Danuty Szczęsnej.Bardzo ciekawe materiały do pracy...
12. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana kronika od dh.Uli Gałęskiej

   Tak jak obiecałem poniżej kronika do naszych zbiorów.Warto poglądać a...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Ciekawy podarek od hm.Ireny Ciepłej

Dziasiaj otrzymałem od dh.hm Ireny Kaźmierczyk Ciepłej wspaniałą kronikę drużyny...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawe artefakty do mojej kolekcji

  Dzisiaj na zaproszenie dh.hm.PL Urszuli Gałęskiej byłem w malowniczej chatce...
04. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Fotki z CSIZ- Danuta Szczęsna

Andrzeju! Przesyłam trzy zdjęcia delegacji zagranicznych uczestniczących w Międzynarodowych Obozach...
29. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze skarby w archiwum !

Poniżej prezentujemy Wam aktualny majątek naszej kolekcji przekazanych na ręce...
25. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie relacja Danuta Szczęsna

XIX Harcerskie Spotkania po latach. Poniżej kilka fotek na gorąco ze...
18. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawa sobota !

16 września w Warszawie odbywa się kolejne spotkanie seniorów ZHP.Miałem...
16. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Leksykon zaproszenie do pisania!

Coś mnie "naszło". Od dłuższego czasu -od chwili kiedy postanowiłem...
03. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kiliczków po latach...

Dzisiaj do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje...
25. 08. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Fajny podręcznik

  Trafiłem na coć co powinien czytać i mieć wspóczesny instruktor.Mój...
03. 08. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

zaproszenie do dyskusji

     Wczoraj dotarła  do mnie sympatyczna przesyłka od dh.hm.Sławka Augustyniaka.Tekst...
01. 08. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Historia zatoczyła koło

Kilka dni temu otrzymałem wiadomośc od Pani Dari Ołdak poniższej...
28. 07. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.