Ocalić od zapomnienia...

Kilka słów o harcerzach z Bolesławca

.

Przeglądając różne stare artefakty myśląc o dh.hm.PL Mirku Urbaniaku i kultowej postaci hm.Hubercie Bonin oraz  Mariannie Czak Komendantce Hufca Bolesławiec( pełniła tę funkię gdy ja byłem Komendantem Hufca Jelenia Góra) trafiłem na ciekawy artykuł z "Głosu Bolesławca" z okazji 50 lecia hufca w którym mam wielu znajomych i przyjaciół.Część z nich odeszła już niestety na "wieczną wartę" - cześć ich pamięci.Są jeszcze też aktywi żyjący i przygotowujący podobnie jak my artefakty na wystawę ZHP. A ja jak zawsze czekam na Wasze ciekawe artefakty.Proszę o kontakt!

Poniżej tekst art.( historyczny dzisiaj)

W roku bieżącym obchodziliśmy uroczyście kilka jubileuszy 50-cio lecia: powrotu Ziemi Bolesławieckiej do Macierzy (12 luty), zwycięstwa nad faszyzmem (8 maja) i istnienia PCK na Dolnym Śląsku (7-15 maja). W dniach 2-4 czerwca we Wrocławiu odbył się zorganizowany przez Dolnośląska Chorągiew ZHP zlot z okazji 50 rocznicy istnienia tej organizacji na Dolnym Śląsku. W zlocie uczestniczyło około 4000 harcerzy i instruktorów. Program zlotu był bardzo urozmaicony. Hufiec ZHP z Bolesławca był organizatorem gniazda technik harcerskich.
W czasie seminarium historycznego w Auli Leopoldina UWr wręczono "Słowniki biograficzne instruktorów harcerskich Dolnego Śląska w latach 1945 – 1990" autorstwa druha harcmistrza Adama KIEWICZA. Słownik ten otrzymał również senior bolesławieckiego harcerstwa druh harcmistrz Hubert BONIN, który już w 1946 r. założył w Bolesławcu 1 DH im. Księcia Józefa Poniatowskiego, a w 1947 r. zorganizował obóz harcerski w Osieczowie. Drużyna ta istnieje do dzisiaj (w 1961 r zmieniła nazwę na 1 DH im. Gustawa Morcinka), a dh Bonin dalej wspomaga jej działalność już niejako drużynowy a jako opiekun.
Harcerstwo na Ziemi Bolesławieckiej organizowało się samorzutnie, ale trochę później niż w innych miastach Dolnego Śląska. Władza harcerska – komenda hufca powstała dopiero 1.04.1949 r. (do tego okresu Bolesławiec był w składzie Hufca Lwówek Śląski, który powstał już 5.11.1945 r. -hufcowy Zygmunt STANOCH). Okolice Bolesławca były atrakcyjnym terenem dla harcerzy z centralnych stron Polski. Jak podaje Zygmunt Łęski (instruktor Szarych Szeregów u boku AK) autor książki "ZHP w Częstochowie i Kłobucku", w dniach od 15 do 30 lipca 1947 r. zorganizowano obóz harcerski w Osieczowie kolo Bolesławca. Wzięło w nim udziel 300 harcerzy w siedmiu podobozach. Druhowie zdobywali stopnie i sprawności harcerskie oraz uczestniczyli w pracach społecznych przy uporządkowaniu pomieszczeń szkolnych we wsi Osieczów. Wielką uroczystość zorganizowano 22 lipca w Bolesławcu. Harcerze złożyli wizytę w jednostce wojskowej, gdzie byli podejmowani obiadem. Wieczorem, na rynku, rozpalono ognisko, przy którym zaproszeni goście oklaskiwali bogaty program artystyczny i bawili się razem z druhami. W Bolesławcu w tym samym czasie zorganizowano równolegle obóz dla drużyny harcerskiej z częstochowskiego liceum pedagogicznego. W zgrupowaniu brało udział 31 osób – harcerek i harcerzy, przyszłych nauczycieli. Opiekunem był prof Stefan Czechowski, były oficer AK. Jak podaje wspomniany autor książki uczestnicy zgrupowania obok normalnych zajęć obozowych prowadzili bardzo ciekawą akcję repolonizacyjną dla dzieci autochtonów (prawdopodobnie chodzi o dzieci reemigrantów z Jugosławii), które w grupach 5-6 osobowych, kierowanych przez harcerzy i harcerki uczyły się języka polskiego. Praca ta była bardzo trudna, ale po trzech tygodniach nauki z zajęciami trwającymi codziennie około czterech godzin, dzieci mogły porozumieć się w języku ojczystym. Dla nich prowadzony był również w czasie akcji żniwnej na tym terenie tzw. "zielony dzieciniec", w którym dzieci spędzały czas na grach i zabawach i otrzymywały posiłek, przygotowany w kuchni harcerskiej.
Bolesławieckie harcerstwo tak na dobre powstało po 1956 r. Komendantem Hufca ZHP była przez 4 lata Zofia Bachowska – Malinowska. W lalach następnych hufcem kierowali: Jerzy Menich, Maria Truszczyńska, Jadwiga Menich, Jerzy Menich, Stanisław Szypulski, Mirosław Urbaniak, Marianna Czak, Marian Zachar i Zdzisław Abramowicz. W 1975 r. powstał hufiec Bolesławiec gmina, którym kierował do 1992 r. Mieczysław Romańczuk. Dynamiczny rozwój harcerstwa bolesławieckiego przypada na lala 70-te i częściowo 80-te. W tym okresie powstało najwięcej drużyn specjalnościowych (pożarnicze, MSR, żeglarskie, łącznościowe), a także Kręgów Instruktorskich.
Szczególnie zasłużonych instruktorów wyróżniono Honorową Odznaką – Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP". Odznaczenie to otrzymali następujący harcmistrzowie: Zofia KŁOSOWSKA (1969), Hubert BONIN (1970), Irena DERECKA (1971), Mirosław URBANIAK (1972), Teodor BANASZKILWICZ, Marianna CZAK, Zdzisław JACKOWIAK, Jadwiga MENICH, Teresa MROCZKO, Janina PIETRZAK, Halina TERKLAK, Barbara URBANIAK (1973), Lucyna NAPIÓRKOWSKA, Barbara PRZESPOLEWSKA (1975), Jacek NESLER, Tadeusz SOJA (1977), Lucyna ŁAWROWSKA, Waldemar MODL, Stanisław OSTEN, Lidia POLENCEUSZ (1979), Jadwiga BOBEK, Mieczysław ROMAŃCZUK (1980), Stanisława KARWACKA (1981), Zofia MALINOWSKA-BACHOWSKA (1984), Helena JEROMINOW, Piotr DŁUGOSZEWSKI, Stanisława GRASZA, Danuta JANIK, Zofia PARUCH, Czesława ZUZAK (1985), Zdzisław ABRAMOWICZ (1986), Roman LARYSZ, Bożena MAJEWSKA, Maria WIKIERA (1989), Zdzisław MIRECKI( 1990).
Złotym krzyżem "Za zasługi dla ZHP" otrzymali: Marian CZAK (1979), Zofia KŁOSOWSKA, Janina PIETRZAK (1985), Irena DERECKA (1986), Hubert BONIN, Mirosław DACYSZYN, Mieczysław ROMAŃCZYK, Halina TERELAK (1989). W 1985 r. dh Hubert BONIN został odznaczony "Rozetą – Mieczami" do krzyża "Za Zasługi dla ZHP" oraz wyróżniony tytułem honorowym "Instruktor Senior ZHP".
Działacze z rad przyjaciół harcerstwa za wspieranie harcerskiej działalności otrzymali Krzyże: Adolf ZIÓŁKOWSKI (1977), Bogusław JUDA, Czesław MAŚLICKI (1978), Ryszard AWŁASEWICZ, Stanisław BRYNZA (1979), Jan PASZKOWSKI (1986).
Od 1990 r. odnotowano systematycznie spadek ilości drużyn. Przyczyn tego stanu jest kilka. Na szczęście proces ten został zahamowany. Na harcerskiej lilijce są słowa Ojczyzna, nauka, cnota. Czy takie hasła są jeszcze dzisiaj komuś potrzebne? Oczywiście, gdyż ideały są niezmienne. Przekształceniom podlegają jedynie formy działania i programy. Dzisiaj trzeba szukać innych pomysłów jak służyć Ojczyźnie. Harcerstwo to przede wszystkim szkoła życia dla młodych ludzi.
Od redakcji:
Autor artykułu, nasz redakcyjny kolega, jest instruktorem od 1971 r. Prowadził 25 DH im. Szarych Szeregów w Zbylutowie, założył i był drużynowym 18 DH MSR przy SP nr 8 w Bolesławcu, współzałożyciel Kręgu Instruktorskiego "BOBRZANIE", którego był wiceprzewodniczącym. W 1987 r. był komendantem I Zlotu Drużyn i Zastępów MSR Chorągwi Jeleniogórskiej. W 1993 r. zorganizował wyjazd harcerzy z Bolesławca i Lwówka Śląskiego na obóz. do Danii. To tylko kilka informacji z działalności druha.

 

 

Ach co to tył za ślub

17 lipca o poranku do Sw.Katarzyny k.Wrocławia wybrali się instruktorzy...
17. 07. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Organizatorzy Akcji Hotel przypominają!

    Na prośbę szefowej Kręgu Instruktorskiego Starszyzny - przypominam i zachęcam ...
13. 07. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakt hm Krystyny Truszczyńskiej

Dzisiaj do moich zbiorów dotarły kolejne pamiątki po śp.hm Krystynie...
05. 07. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Zaproszenie do udziału

  Akcja Hotel 1974 -1 9 7 6. 14 września 2024...
11. 06. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Srebrna Góra

Kolejny pracowity dzień w naszym archiwum.Kolejne spisane artefakty.Dużo ciekawej pracy...
22. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dziękuję dh.Marylko!

Dzisiaj moje zbiory wzbogaciły dary od dh.Marylki Stacewicz- jednej z...
21. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Zbieram do encyklopedii na dobry początek

           Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Początek instruktorskiej encyklopedii naszego Hufca! cd

         Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dh Krystyna i Dh.Kazimierz cd.

Tak jak obiecałem tak też robię.Poniżej kolejne artefakty rodziny Truszczyńskich.Zbiór...
06. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Artefakty ze zbiorów hm.Pl Krystyny Truszczyńskiej

Wczoraj wieczorem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkałem się z córką  ...
22. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Pamiętamy o Was

Zbliżają się kolejne ważne święta- czas zadumy,rodzinnych spotkań czas radości...
28. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecała i dotrzymała!

Dzisiaj pocztą Polską dotarła do mnie wspaniała przesyłka od dh.hm...
09. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Boguś jesteś wielki!

Dzisiaj siedzibę Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP odwiedził hm Bogdan...
06. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.