Ocalić od zapomnienia...

Leksykon zaproszenie do pisania!

.

Coś mnie "naszło". Od dłuższego czasu -od chwili kiedy postanowiłem zająć się zebraniem w jednym miejscu dokumentów,znaczków,plakietek i innych pamiątek z życia harcerskiego zarówno mojego jak i bliskich mi przyjaciół.Teraz po latach siedząc w pomieszczeniu archiwum Państwowego z dh.Janiną Kamińską myslę  Andrzeju po co ci to!Współcześni harcerze żyją swoim intensywnym życiem - historia trudny orzech do zgryzienia- ale nie byłbym sobą.Czas na zwiększenie obrotów i tu myśl by zebrać to w całość i wspólnie z Wami udokumentować historię naszegp hufca,zuchów,harcerzy i instruktorów a młodszym kolegom pokazać że warto "Ocalić od zapomnienia" każdego z nas naszą małą cegiełkę!Wielu z nas pisze książki,publikuje w internecie- dziękuję im za to

.

Zrodził się pomysł by napisać i opisać różne wydarzenia  razem i poniżej szkic  leksykonu który myślę  uzupełnimy i  zakończymy do 80- lecia ZHP na naszym terenie.Bo my żyliśmy,żyjemy tu i teraz tu jest nasza mała Ojczyzna.

Ten szkic jest roboczy i czeka na Was i wasze pomysły i uzupełnienia.Dokumentacja fotograficzna już jest i czeka na więcej:

Ps. Czekam szczególnie na informacje z okresu od 2000r tu wiem i mam mniej materiałów.

 

Leksykon hufca

L E K S Y K O N -zarys,propozycja do uzupełnienia - czas na działanie!
JELENIOGÓRSKIEGO HUFCA ZHP im. Bohaterskich  Lotników Polskich a współcześnie Karkonoskiego Hufca ZHP

Współpraca:

 • hm. Adam Solarz
 • hm.Jan Kiełbowski
 • hm.Danuta  Sitek
 • hm. Janusz Milewski
 • hm. Janusz Turakiewicz
 • hm. Andrzej Gawłowski
 • hm Pl Jan Kiełbowski
 • hmPl  Jerzy Gruszka
 • hm.PL Józef Pawłowski
 • hm.Jan Płonka
 • hm.Marian Ważny

 „Leksykon” jest próbą ocalenia od zapomnienia części dorobku harcerstwa w Jeleniej Górze. Próbą, gdyż nie ostały się archiwa hufca i chorągwi – sprawozdania, meldunki, programy akcji, rejestry instruktorów… Cały czas szukamy by ocalić od zapomnienia.
Oczekiwałem, że uda się je w części zastąpić szerszym udziałem instruktorów w udokumentowaniu działalności ogniw hufca. Mając świadomość braku wielu haseł i niepełnego ujęcia innych, myślę jednak, że „Leksykon”, choć w skromnym wymiarze, jest świadectwem życia harcerskiego w hufcu. Być może stanie się początkiem szerszego i bardziej kompletnego opracowania.
hm. Andrzej Gawłowski

Druhny i Druhowie tworzący Leksykon starali się ujmować w pewnym zakresie historię harcerstwa w naszym mieście i okolicznych gminach – bez komentarzy i emocjonalnych zabarwień w tekście – tak, aby przemawiały tylko fakty. Autorzy Leksykonu Hufca, bo o nich mowa, musieli się wykazać ogromną cierpliwością, uporem, a nierzadko i odpornością na ludzką obojętność. Dotarcie do wielu materiałów i świadków dawnych wydarzeń okazało się bardzo trudne i czasem niemożliwe. Nie chcę powielać słów wstępu autora, który w pełni ustosunkował się do osiągniętej formy i treści jaką udało mu się zawrzeć w leksykonie, pragnę jedynie podziękować druhowi Adamowi Solarzowi, Danusi Sitek, Januszowi Milewskiemu, Januszowi Turakiewiczowi, Jerzemu Gruszce, Janowi Kiełbowskiemu i wielu  współpracującym z nami osobom za przekazanie nam  skarbnicy podstawowej wiedzy o minionych latach hufca ZHP w Jeleniej Górze. Dla wielu instruktorów i rodziców będzie to jedyna możliwość poznania czegoś więcej niż obecnego kształtu swojego hufca i miasta, będą mogli się dowiedzieć, że to, co dzisiaj jest ich udziałem i własnością, kiedyś również istniało i dawało radość dużej rzeszy zuchów, harcerzy i instruktorów oraz wszystkim ludziom ceniącym harcerstwo. Posługujcie się nim w waszej codziennej pracy wychowawczej, aby świadomie kształtować młode pokolenie jeleniogórskich harcerzy.

 

 

BAZY OBOZOWE:

 • STRZEBIELIN Morski
 • Brenno
 • Ławszowa
 • IŁAWA
 • Szklarska Poręba
 • Smolny Las
 • Trzebów
 • Miłków
 • Trzemielino
 • Jelitków
 • Nowa Wieś Zbąszyńska
 • Bagno Oborniki
 • Trzebiatów
 • Legnica
 • Kliczków71
 • Gdańsk
 • KLICZKÓW 72
 • Cieplice
 • KLICZKÓW 73
 • Radzyń
 • Wrocław
 • Kliczków74
 • Szklarska Poręba
 • Kliczków 75
 • Gdynia
 • Szklarska Poręba
 • Bieszczady
 • Kliczków 76
 • Wisełka 77
 • Szklarska Poręba
 • Bieszczady 40
 • Czechy
 • Gostycyn
 • Kosarzyn
 • Mrzeżyno
 • Maszewo
 • Wisełka
 • Chobienice
 • Sława
 • Pobierowo
 • Funka
 • Trzebież

CHORĄGWIANY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ

DRUŻYNA SZTANDAROWA – honorowy tytuł, jaki mogła uzyskać DH i DS, uczestnicząc w Ruchu Drużyn Sztandarowych – współzawodnictwie ogłoszonym w lipcu 1973.–

HARCERSKA SŁUŻBA GRANICZNA

. Harcerze zdobywali plakietkę „Przyjaciel WOP”.

HARCMISTRZ PL – honorowy stopień instruktorski ustanowiony uchwałą RN z 30.01.1965, przyznawany dożywotnio w Polskiej Republice Ludowej. Otrzymywali go instruktorzy, którzy co najmniej 10 lat pełnili służbę instruktorską w stopniu harcmistrza, złożyli Naczelnikowi raport ze służby i uzyskali pozytywną opinię Komisji Instruktorskiej. Stopień uległ likwidacji w 1990 r. Wyróżnieni nim zostali:.......

HARCÓWKA „HAWANA ‘78” – XI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów.

INSTRUKTOR – SENIOR ZHP – tytuł wprowadzony w 1982 dla instruktorów, którzy ukończyli 55. rok życia a ich staż służby instruktorskiej nie jest krótszy niż 25 lat. Nie przyznawany od lat dziewiędziesiątych XX wieku. Tytuł otrzymali:

INSTRUKTOR – członek ZHP po ukończeniu 16. roku życia, zdobyciu stopnia przewodnika i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego. Instruktor zajmuje w organizacji pozycję centralną jako wychowawca, przywódca i organizator działalności grup dziecięcych i młodzieżowych. Pełna lista instruktorów hufca jest obecnie niemożliwa do ustalenia, zwłaszcza, że wielu z nich funkcje instruktorskie pełniło krótko. Poniżej krótkie informacje o instruktorach związanych z Hufcem przez dłuższy czas:

Instruktorzy Hufca Jeleniogórskiego oraz  Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej( plik w załączeniu)

 

 „KADRA KSZTAŁCĄCA – dwustopniowa odznaka wprowadzona przez GK ZHP w 1976 (istniała do 1982), stanowiła uprawnienie i wyróżnienie dla osób, które posiadały kwalifikacje do prowadzenia działalności szkoleniowej. Złotą odznakę otrzymał ;

KLUBY SPECJALNOŚCIOWE – forma organizowania się w grupy harcerzy zainteresowanych określoną formą działalności. W hufcu istniały m.in. kluby: turystyczne, obronne, żeglarskie, modelarskie,   krótkofalarskie,

   Jeleniogórska Chorągiew ZHP im.Osadników Wojskowych jej komendanci:

 hm. Urbaniak Mirosław

 06.1975-26.09.1977

 

 hm. Kiełbowski Jan     

 26.09.1977-18.01.1981

 

 hm. Wiklik Cezary  

 18.01.1981-17.10.1988

 

 hm. Turakiewicz Janusz  

 17.10.1988-18.01.1989

 

 hm. Sitek Danuta        

 18.01.1989- 30.03.1992

 

KOMENDA HUFCA – władza hufca wybierana na Zjeździe Hufca, kieruje bieżącą pracą hufca.

 Jelenia Góra I utworzony 5 listopada 1945 r.

Henryk Warecki 5.11.1945-12.03.1946

Tadeusz Markiewicz 12.03.1946- 1.12.1948

Stanisław Zawadzki 1.12.1948- 1.09.1949

Wacława Dyszy 1.09.1949- 01.1951

Janina Kitajkowska (1946-1948r.)

Jelenia Góra II utworzony 10 września 1946 r.

 

Jan Jędrzejczyk 5.10.1956- 8.02.1957

Marceli Marszowiecki 8.02.1957-20.05.1958

Zdzisław Romankiewicz 20.05.1958- 7.11.1960

 

Czesław Mikulski 7.11.1960- 6.04.1962

 

Zdzisław Romankiewicz p.o. 6.04.1962- 1.05.1965

 

Bolesława Lewandowska  1.05.1965- 1.05.1967

 

Fryderyk Stradowski 1.05.1967- 1.10.1967

 

Marian Pękalski p.0. 1.10.1967- 1.12.1968

 

Jerzy Menich 1.12.1968-12.04.1969

 

Adam Solarz 12.04.1969- 4.09.1975

 

Wiśniewski Waldemar  04.09.1975  - 17.12.1977

 

Truszczyńska Krystyna  17.12.1977 - 17.12.1979

 

Milewski Janusz  17.12.1999 -  23.11.1980

 

Gawłowski Andrzej  23.11.1980-   21.11.198

 

Płonka Jan  o1.01.1983  - 17.02.1983 P.O

 

Sitek Danuta  17.02.1983 -   25.02.1989

 Szmel Marek  25.02.1989 - 12.06.1993

 Żukowski Janusz  12.06.1993-  18.03.1995

 

Mieszała Waldemar  18.03.1995 -   8.10.1995

Borys Jerzy  08.10.1995 -   9.05.1998

Krzysztof Malczuk 09.05.1998 -10.03.1999

Larysz Roman 10.03.1999-9.10.1999 P.o

Łata Marian 09.10.1999-2011

Łabaziewicz Maria 2011 - 29.09.2018

Zapora Robert 29.09.2018

   
     
       

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH (dawniej KOMISJA INSTRUKTORSKA) KOMISJA REWIZYJNA HUFCA – jest organem kontrolnym hufca. Przew. komisji byli: ZJAZD HUFCA (dawniej KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA HUFCA) – zjazd hufca podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy, wybiera komendanta hufca i członków komendy hufca, komisję rewizyjną, wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi, przyjmuje program rozwoju hufca. Zjazd Zwykły Hufca zwołuje komendant co cztery lata. Co dwa lata odbywa się Zjazd Sprawozdawczy oceniający prace komendy hufca od Zjazdu Zwykłego. W nadzwyczajnych okolicznościach i w konkretnym celu może być zwoływany Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Zasady zwoływania zjazdów szczegółowo określa Statut ZHP.

KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZHP – 3-stopniowe odznaczenie nadawane w przeszłości przez Radę Państwa. Obecnie nadawany przez Przewodniczącego ZHP. W związku z działalnością w ZHP odznaczeniem wyróżnieni zostali:

KURSY INSTRUKTORSKIE – Komenda Hufca była organizatorem następujących kursów:

MANEWRY TECHNICZNO-OBRONNE – przedsięwzięcie z zakresu wychowania obronnego.

MIĘDZYNARODOWA AKCJA LETNIA – w ramach akcji Komenda Hufca prowadziła wymianę z

NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA – oprócz obozów i zimowisk organizowane były w miejscu zamieszkania różne formy zajęć dla dzieci – spartakiady, wycieczki, turnieje gier i zabaw.

ODZNAKA CHORĄGWIANA – przyznawana jednostkom harcerskim i członkom Związku za działalność popularyzującą szeroko pojętą problematykę regionalną.

ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ – trzystopniowa odznaka potwierdzająca uprawnienie kadry kształcącej w ZHP. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (BOKK) potwierdzająca uprawnienia do prowadzenia form kształceniowych na poziomie hufca. Otrzymali ją:

Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej (SOKK) potwierdzająca uprawnienia do prowadzenia form kształceniowych na poziomie chorągwi. Otrzymał ją:

ODZNAKA KOMENDANTA OBOZU – trzystopniowe uprawnienia instruktorskie (1977-82), którego posiadanie było warunkiem uzyskania zezwolenia na samodzielne prowadzenie harcerskiej placówki letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

OPERACJA „BIESZCZADY – 40” – centralna akcja programowa ZHP realizowana od 1974. Jej celem była praca na rzecz regionu bieszczadzkiego oraz poprawa warunków do uprawiania turystyki. Komenda Hufca zapewniała kadrę dla turnusów stanicy Chorągwi

OPERACJA „1001 – FROMBORK” – centralna akcja programowa ZHP, realizowana w 1966-73, podjęta dla uczczenia 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W jej ramach harcerze pracowali na rzecz miasta i okolic.

Akcja Hotel Szklarska Poręba

Akcja Kotlina

OŚRODEK – jednostka organizacyjna ZHP utworzona jako ogniwo pośrednie pomiędzy hufcem a szczepem. Ośrodki gminne miały w latach 1975-82 status hufca. Istniały następujące ośrodki:
Bohater hufca:

POCZĄTKI HARCERSTWA W Jeleniej Górze po II WOJNIE ŚWIATOWEJ
(

RAJDY HUFCA.

Rajdy chorągwiane:

REFERATY HUFCA – kierownicy
Referat harcerski –.

Referat Sportu i Turystyki

Referat Starszoharcerski –

 Zuchowy –.

RETMAN – instruktor kierujący w hufcu sprawami wychowania wodnego. Funkcję tę pełnili:

RUCH PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA – forma społecznego zaangażowania przedstawicieli organizacji, instytucji i zakładów pracy skupionych w Powiatowej (Miejskiej) Radzie Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącymi P/M RPH byli:

STAN ILOŚCIOWY HUFCA
(…)

SZCZEP – związek podstawowych jednostek (drużyn) organizacyjnych ZHP. Istniały szczepy harcerskie skupiające DZ i DH, szczepy starszoharcerskie (w latach 1973-81 szczepy HSPS) oraz szczepy środowiskowe działające w osiedlach spółdzielczych.

SZTANDAR HUFCA – po raz pierwszy Hufiec otrzymał prawo posiadania i używania sztandaru

SZTANDAR OŚRODKA

SZTANDAR SZCZEPU”

Sztandar drużyny

Kampania Bohater Hufca – Bohaterscy lotnicy Polscy

– kampania programowa hufca, której celem było nadanie mu imienia. Program powstał w 1981, a jego autorami byli – Janusz Milewski, Andrzej Gawłowski i Jerzy Gruszka. Na posiedzeniu Rady Hufca ……………..program przyjęto, wybrano sztab kampanii i jego szefa – Jerzego Gruszkę. Dla drużyn przygotowano nast. materiały: .
Kampania podzielona została na 3 etapy. W pierwszym członkowie drużyn poznawali  patrona, urządzali z otrzymanych materiałów ekspozycje w izbach harcerskich, na apelach szkolnych zapoznawano młodzież niezorganizowaną z sylwetką
W drugim

Plakietki hufca

„ZASŁUŻONY DLA CHORĄGWI  Jeleniogórskiej i Dolnośląskiej.

ODZNAKA „Za Działalność DLA HUFCA ZHP” – odznaką tą upamiętniono

ZAWODY NA ORIENTACJĘ – w drugiej połowie lat siedemdziesiątych dużym powodzeniem cieszyły się zawody na orientację.

Romuald Remba,Waldemar Wiśniewski,Iwo Łaborewicz …….

ZJAZD ZHP – najwyższa władza w ZHP. Delegatami na zjazdy byli:

I Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich Łódź 8-10.12.1957

II 18-21.04.1959 Warszawa

III 1964 -3-504. Warszawa

IV 1968-14-16.10 WARSZAWA

V 1973-  11-13.03.WARSZAWA

VI 1977 -28-29.03 Warszawa

Danuta Sitek

Andrzej Moskaluk

VII 1981 15-18.03.Warszawa

Danuta Sitek, Płonka Jan

VIII 1985- 28-31.03Warszawa

Danuta Sitek

IX/XXVI 1989 28.03.1989 Warszawa

Danuta Sitek

XXVII- Katowice Nadzwyczajny

Danuta Sitek

XXIX 1993

XXX 1995

XXXI 1997

XXXII 2001

XXXIII 2005

ZLOTY HUFCA.

 

To tylko zarys naszej historii.Na naszej stronie znajdziecie szczegółowe różne teksty,zdjęcia i opisy do szczegółowego uzupełnienia i zebrania w całość. .Dziękuję Wszystkim tym którym idea "Ocalić od zapomnienia jest bliska a półki w naszym archiwum są już mocno obciążone i już spisane.Jedno czego nie mamy to miejsce by można by było mieć codzienny kontakt z tą masą dokumentów,sztandarów,znaczków,książek itp. nie tylko okazjonalnie, by młodzi ludzie z dobrym piórem pisali o tym a ci którym zalegają w szufladach artefakty harcerskie po dziadkach,rodzicach i swoich mogli je przekazać Nam.Kontakt w górnej zakładce- zadzwoń,napisz a przyjadę i przejmę by ocalić od zapomnienia.

                                                                                                                                                                      hm. Andrzej Gawłowski

Pamiętamy o Was

Zbliżają się kolejne ważne święta- czas zadumy,rodzinnych spotkań czas radości...
28. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecała i dotrzymała!

Dzisiaj pocztą Polską dotarła do mnie wspaniała przesyłka od dh.hm...
09. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Boguś jesteś wielki!

Dzisiaj siedzibę Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP odwiedził hm Bogdan...
06. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Otrzymałem kolejną pocztę od dh.Danusi!

Kolejna przesyłka od dh. Danuty Szczęsnej.Bardzo ciekawe materiały do pracy...
12. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana kronika od dh.Uli Gałęskiej

   Tak jak obiecałem poniżej kronika do naszych zbiorów.Warto poglądać a...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Ciekawy podarek od hm.Ireny Ciepłej

Dziasiaj otrzymałem od dh.hm Ireny Kaźmierczyk Ciepłej wspaniałą kronikę drużyny...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawe artefakty do mojej kolekcji

  Dzisiaj na zaproszenie dh.hm.PL Urszuli Gałęskiej byłem w malowniczej chatce...
04. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Fotki z CSIZ- Danuta Szczęsna

Andrzeju! Przesyłam trzy zdjęcia delegacji zagranicznych uczestniczących w Międzynarodowych Obozach...
29. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze skarby w archiwum !

Poniżej prezentujemy Wam aktualny majątek naszej kolekcji przekazanych na ręce...
25. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie relacja Danuta Szczęsna

XIX Harcerskie Spotkania po latach. Poniżej kilka fotek na gorąco ze...
18. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawa sobota !

16 września w Warszawie odbywa się kolejne spotkanie seniorów ZHP.Miałem...
16. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Leksykon zaproszenie do pisania!

Coś mnie "naszło". Od dłuższego czasu -od chwili kiedy postanowiłem...
03. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kiliczków po latach...

Dzisiaj do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje...
25. 08. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 352 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.