Ocalić od zapomnienia...

Nasze skarby w archiwum !

.

Poniżej prezentujemy Wam aktualny majątek naszej kolekcji przekazanych na ręce dh.Andrzeja Gawłowskiego.Wszystko wymienione poniżej znajduje się w zbiorach Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP i spisane przez Dh.Janinę Kamińską i autora.

Drogich czytelników posiadających artefakty związane z ZHP i chcących je nam przekazać prosimy o kontakt jak w górnej zakładce. A już w czwartek otrzymam kolejne zbiory tym razem kartony i artefakty od dh.Uli( więcej już w czwartek)

Wykaz zebranych książek, czasopism, publikacji w archiwum Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP – stan aktualny!

Lp.

Nazwa

Autor pierwszy właściciel itp.

Ilość

Uwagi

1

Harcerki   1930-1945

 Relacje, pamiętniki

1

                             

 

2

 Harcerki  1930 -1945

relacje, pamiętniki

1

   

3

szkic z dziejów Harcerstwa Polskiego w latach 1911 1939

Eugeniusz Sikorski

2

   

4

Tadeusz Zawadzki „Zośka”

Anna Zawadzka. Jan Rosman

1

   

5

Dolnośląskie harcerstwo 1945-1975

Adam Kiewicz

1

   

6

Z dziejów harcerstwa polskiego 191--1939

Wacław Błażejewski

1

   

7

Andrzej Małkowski

Aleksander Kamiński

1

   

8

Harcerze wierni do ostatka

 Józef Kret

1

   

9

My Armii Krajowe, żołnierze

Jan Jakóbiec, Ryszard Wojciechowski

1

   

10

Druhno Oleńko, druhu Andrzeju

Barbara wachowicz

1

   

11

Historia harcerstwa odznaką pisana

Bogdan Bednarczyk

1

   

12

Harcerstwo w Polsce Ludowej

Adam Kiewicz.

1

   

13

Wśród kształtów i barw

Janusz Gazda, Włodzimierz Lewiński

1

   

14

 Stopnie i sprawności harcerskie

ZHP Kwatera Kwatera

1

   

15

Jak pracują harcerze starsi

Stefan Wajda

1

   

16

Harcerskie biegi

Wojciech Śliwerski

1

   

17

Szkoła harców

Paweł Wieczorek- Kohub

1

   

18

Kolonia zuchowa

 Agata Tatra

1

   

19

Biwakowa kuchnia

Mariusz, Jarosław Kurowski

1

   

20

Wycieczki-Biwaki- obozy- kolonie

Jerzy Gruszka

2

   

21

Obóz harcerski

Jerzy Paprzyński

1

   

22

Jak zorganizować drużynę Zuchów

Jerzy Majka

1

   

23

Notatnik  IKI. Biblioteczka 3.

Jolanta Chełstowska.

1

   

24

Z Notatnikiem i  busolą. Zbiór gier  terenowych.

Andrzej Kazanowski.

1

   

25

Sprawności harcerskie odznaki i stopnie.

ZHP Główna Kwatera.

1

   

26

Pierwsza Lwowska 1911-1996

Komenda Dolnośląska ZHP

1

   

27

Pierwsza lwowska, 1911, 1996.

Bolesław Broś

1

   

28

Statuty regulaminy instrukcje.

Jerzy Gruszka

2

   

29

Wycieczki, obozy, biwaki, kolonie.

Jerzy Gruszka

1

   

30

Prawo wewnątrzszkolne. Druki szkolne.

Jerzy gruszka. Paweł Makaruk

1

   

31

Odeszli na wieczną wartę?

Danuta Sitek Kiełbowski, Andrzej Gawłowski. Adam Solarz.

1

   

32

Standardy w działalności jeleniogórskiego Hufca ZHP 1945- 1992.

Adam Solarz.

1

   

33

Harcerstwo jeleniogórskie ZHP nieprzetarty szlak.

Adam Solarz.

2

   

34

Akcja hotel Jeleniogórskiego Hufca ZHP. Wzorowy obóz harcerski.

Adam.

1

   

35

Harcerstwo Jeleniogórskie, 1956- 1975. Wspomnienia.

Adam Solarz.

1

   

36

Harcerstwo jeleniogórskie. 1956-1975 Ośrodki harcerskie.

Adam Solarz.

1

   

37

Kancelaria szkoły. Prawo wewnętrzne.

Jerzy Gruszka.

2

   

38

Drużyna śpiewa. Część 9.

Horyzonty.

1

   

39

Płynie pieśń, nasza śpiewnik towarzyski na 3 osoby.

Józef Powroźnik.

1

   

40

Zbiór szant.

Lilianna Bochenek

2

   

41

Prosimy was o uśmiech?

Horyzonty, 1974.

1

   

42

To idzie młodość.

PM.

1

   

43

Śpiewnik stary.

 

1

   

44

Śpiewnik.

 

1

   

45

Śpiewnik rajdowy.

Piotr Golonko.

1

   

46

Nasze piosenki.

Jerzy Niedźwiecki.

1

   

47

Baza obozowa.

Wojciechowski.

1

   

48

Urządzenia obozowe.

Strużyna. Szatkowski.

1

   

49

Polacy na drogach do zwycięstwa.

Jerzy Przymanowski.

1

   

50

Opowieści zastępowego.

Bogdan. Bartnikowski.

1

   

51

Polskie szlaki żeglarskie.

Wojciech Kuczkowski.

1

   

52

Słownik żeglarski.

Jarosław Gembicki.

1

   

53

Tradycje szkoły głównej straży pożarnej, 1939 1989.

Stanisław Bielan.

1

   

54

Liceum ogólnokształcące imieniem Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.

Jerzy gruszka.

1

   

55

Przewodnik nauczyciela obcym, wstęp wzbroniony.

Jerzy gruszka.

1

   

56

Mały bizon.

Arkady fiedler.

1

   

57

D D..303.

Arkady fiedler.

1

   

58

Leksykon harcerstwa.

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

1

   

59

Drużyna propozycje. 85.

 

1

   

60

Drużyna propozycje 86.

 

1

   

61

Drużyna propozycje 87.

 

1

   

62

Drużyna propozycje 88.

 

1

   

63

Drużyna na tropie. 85.

 

1

   

64

Drużyna na tropie. 86.

 

1

   

65

Drużyna na tropie 87.

 

1

   

66

Drużyna na tropie 88.

 

1

   

67

Drużyna na tropie 89.

 

1

   

68

Drużyna zuchowe wieści. 85.

 

1

   

69

Drużyna zuchowe wieści 86.

 

1

   

70

Drużyna zuchowe wieści 87.

 

1

   

71

Drużyna zuchowe wieści 89.

 

1

   

72

Zuchowe wieści, rok 1993. Numer 10.

 

1

   

73

Zuchowe wieści. 1994 Numer 3.

 

1

   

74

Zuchowe wieści. 1995 nr 10.

 

1

   

75

Zuchowe wieści.1997.nr.1-4

 

1

   

76

Propozycje, 1996.nr.2,3,4

 

1

   

77

Propozycje, 1997.nr  1-4

 

1

   

78

Instruktor ZHR 1995.nr 7,10,12

 

1

   

79

Instruktor ZHR NR 60/2001,61/2001,62/2001,67/2002

6

6

   

80

Svetylko nr 96/1 1-5,7-8,10

 

8

   

81

Svetylko nr 1-4,99/2000

 

4

   

82

   SKAUT JUNAK  1996

97/39 c-1,c-2

2

   

83

SKAUT JUNAK

96/97 39c3,c-4

2

   

84

SKAUT JUNAK

39c5

1

   

85

SKAUT JUNAK

39c7,c8,c9,c10

4

   

86

SKAUTING

38/4/99,1-4

4

   

87

SKAUT JUNAK

42/1 1-4

4

   

88

SKAUT JUNAK

39/5/1996

1

   

89

SKAUT

34/2000

1

   

90

 Czuwaj.

1994/10.

1

   

91

 Całym życiem.

Stanisław Broniewski.

1

   

92

Zawsze wierni.

Wspomnienie. Pukantycz

1

   

93

 70 lat harcerstwa w Bolesławcu.

 

1

   

94

Regulaminy sprawności zuchowych.

 

1

   

95

Regulaminy sprawności zuchowych.

 

1

   

96

Roztańczone nutki.

Śpiewnik dla zuchów.

1

   

97

Wzajemnie potrzebni.

Wanda Zając

1

   

98

Pod totemem słońca.

Antoni Wasilewski.

1

   

99

Harcerskie gry zabawy.

 W.Śliwerski.

1

   

100

Jest, Warszawa.

Rewia piosenek.1996.

1

   

101

Andrzej Małkowski.

Aleksander Kamiński. 1983

1

   

102

Nasz śpiew. Pieśni Harcerskie. Kanony. I pieśni Marszowe.

Czesław krych.1957

1

   

103

Tylko nad Wisłą.

Zbigniew ciechan.1981

1

   

104

 Totemem słońca.

Antoni Wasilewski.

1

   

105

Sport na obozie.

Andrzej Podawca 1968.

1

   

106

 Zuchowe Nutki.

Bolesław PERL 1972.

1

   

107

Z Pamiętnika drużynowej.

Joanna Byrska.

1

   

108

Sekrety dobrej drużyny.

Joanna Byrska.

1

   

109

Z Dziejów Harcerstwa Polskiego. 1910-1939.

Błażewicz.

1

   

110

Jak wdrażać Metodę projektów.

Agnieszka Minkina.

1

   

111

Nasze piosenki.

Jerzy Niedźwiecki.

1

   

112

Drużyna śpiewa.

Gorzów.1985

1

   

113

Śpiewnik.

 

1

   

114

Księga harcerskich spotkań po latach.2003-2012

 

1

   

115

Geneza harcerstwa. Teksty źródłowe.

Marcin Mistrzak

1

   

116

Wskazówki dla nowopowstających Drużyn harcerskich.

Józef. Dobski 1921.

1

   

116

Harcerze  Jeleniogórscy  1945-1950

Adam. Solarz.

1

   

117

Instruktor.

Nr32-40/1998

1

   

117

Instruktor.

Nr41-51/1999,instruktor sierpień

15

   

117

Instruktor.

Nr52-59/2000

1

   

117

Instruktor.

Nr60-66/2002

1

   

117

Instruktor.

68/2003

2

   

118

 Z Notatnikiem i busolą.

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

1

   

119

Biwakowa kuchnia.

Mariusz kurowski.

1

   

120

Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś.od 1913roku

Kh zhp Łomża.

1

   

121

117 Biuletyn historyczny chorągwi Radomskiej.

 

1

   

122

3 lata wykreślone życiorysu.

Jan Dzieduszycki.

1

   

123

Paszport do świata.

Leon marszałek.

1

   

124

Statut zhp.

Harcerskie, Biuro Wydawnicze.

1

   

125

Skaut zhp.

459-474

6

   

126

 Propozycje.

1/98/61-64,1/99/66

6

   

127

 Zuchowe wieści.

1/98-4/98,1/99-4-/99

6

   

128

 Na tropie.

94/3,94/9-11,95/2,6,7,11,12,96/1-4,97/1-4

16

   

129

SKAUT

93/15,95/3-4,7-10,96/97

13

   

130

Czuwaj

93/15,95/2,3-93-4

9

   

131

Kronika 51 drużyny harcerskiej.

SP nr 5.

1

   

132

Czuwajcie i módlcie się.

Dedykacja. Danusia.Sitek.

1

   

133

XX Rocznica powstania HSG.      Materiały zlotowe.

Solarz Turkiewicz.

1

   

134

Błogosławiony ksiądz Wincenty.

Pamiętnik.

1

   

135

Druh Wicek.

Jaromir.Durczewski

1

   

136

     Śpiewnik, szara lilijka W stulecie powstania harcerstwa.

Kraków.

1

   

137

     Kujawsko- Pomorskie.

Konsultacje dobrych miejsc. Przewodnik.

1

   

138

Kujawsko pomorskie.

Lubię tu być.

1

   

139

Informator złazowy.

Toruń. Ogólnopolski złaz seniorów.

1

   

140

O harcerstwie.

Barbara wachowicz.

1

   

141

Motywy.30.01.1977

Baśń o Jeleniej Górze.

1

   

142

 Warmia i Mazury. 9-23.07.1988

 Dedykacja.

1

   

143

Rotterdam.

Dedykacje z Zawiszy Czarnego.

1

   

144

Kalendarz harcerski 1983.

 

1

   

145

Harcerskie symbole.

Marcin. Miszczuk.

1

   

146

Skauting dla chłopców.

Lord. Baden Powell.

1

   

147

Fundamentalne zasady. Organizacji Ruchu Skautowego.

 

1

   

148

Ewolucja modeli wychowania, skautingu w harcerstwie w 1909 1945.

 

1

   

149

Harcerz, żołnierz obywatel.

Maria Wiśniewska.

1

   

150

Konstytucja prawa światowej Organizacji Ruchu Skautowego.

 

1

   

151

Zuchowe abc.

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

1

   

152

Dolnośląskie harcerstwo. W latach 1945 1975.

Ossolineum.

1

   

153

Leksykon harcerstwa.

Olgierd. Fietkiewicz.

1

   

154

Harcerze Jeleniu Górscy, 1945 1950.

Adam Solarz.

1

   

155

Rocznik Jeleniogórski

2021 tom III

1

   

156

Bryndza Dolnośląska

Nr1-XI 1995

1

   

157

Bryndza Dolnośląska

N2 2 XII/1995

5

   

158

Bryndza Dolnośląska

Nr3,4 I-II 1996

2

   

159

Bryndza Dolnośląska

Nr 6 IV-XII 1996

2

   

160

Skaut Junak

R401997-1998

1

   

161

Czuwaj

Nr10/1999

1

   

162

Czuwaj

Nr12/2000

1

   

163

Skauting Rocznik 35

1996 1-4 1996

4

   

164

Skauting R35

Nr 5,7,10

5

   

165

Kurenda 1/89

Jeleniogórski Inf.Oświatowy

1

   

166

Muzeum Pana Tadeusza 4-5.06.2022

2021 Gazeta + znaczek zlotu

1

   

167

Śpiewamy razem

GK 15-17.03.1981

1

   

168

W kręgu przyjaciół 1963

Adam Kiewicz

1

   

169

Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych

Szczęsna Danuta

4

   

170

Płonie ognisko w lesie

płyta

1

   

171

Gawęda

pyta

1

   

172

Spotkajmy się w piosence

płyta

1

   

173

Gawęda dzieciom

płyta

1

   

174

Piosenki różne

zbiór

1

   

175

Harcerki 1939-1945

Z dedykacją Stefania Pokorny

1

   

176

Lubimy wesoło działać

D.Szczęsna

1

   

177

Harce zimowe w polu

D.Szczęsna

1

   

178

Zastęp marsz

D.Szczęsna

1

   

179

Kronika Cieplice 1955 Międz.Ob.Pokoju

Kudraszew Bohdan

1

   

180

Kronika Cieplice 1956

Kudraszew Bohdan

1

   

181

Kronika Cieplice 1958 i dalej

Kudraszew Bohdan

1

   

182

Dolnośląskie Harcerstwo 1945-1975

 

1

   

183

Na tropach przeszłości

T.Wojnarska(p.D.Szczęsna)

1

Szcz

 

184

Gimnastyka zuchowa

Hm.Zawrocki Oskar

1

Szcz

 

185

Nasz  najpiękniejszy obóz

R.Huszczo,A.Kieruzalski

1

Szcz

 

186

Zuchy

Marek Wardęcki(Kiełbowski)

1

   

187

Regulamin drużyn ZHP

 

1

   

188

Regulamin musztry

 

1

   

189

Młodzieżowa odznaka sprawności fizycznej

 

1

   

190

VI Zjazd ZHP

 

1

   

191

Zasady organizacji ważniejszych uroczystości

 

1

   

192

Regulamin musztry  sł. wewnętrznej i wartowniczej

 

1

   

193

Regulamin MOSO

 

1

   

194

Sprawności dla harcerskich drużyn specjalnościowych

 

1

   

195

Odznaka chorągwiana Ziemi Dolnośląskiej

 

1

   

196

Konserwatorium „Przyszłość harcerstwa

1981

1

   

197a

Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów

B15

1

   

197b

Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów

B17

1

   

197c

Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów

B18

1

   

198

Katalog wydawnictw

1997-2210

1

   

199

Statut ZHP

1970

1

   

199b

Statut ZHP

1978

1

   

199c

Statut ZHP

1981

1

   

200a

Czuwaj czasopismo

1980

1

   

200b

Czuwaj czasopismo

1981

1

   

201

Bratnie Słowo nr 2

1980

1

   

201b

Bratnie słowo nr 3

1981

1

   

202

Śpiewaj z nami

1967

1

   

203

Harcerstwo miesięczniki

1968

1

   

204

Harcerstwo miesięczniki

1969

1

   

205

Harcerstwo miesięczniki

1970

1

   

206

Harcerstwo miesięczniki

1972

1

   

207

Harcerstwo miesięczniki

1973

1

   

208

Harcerstwo miesięczniki album

1967

1

   

209

Regulamin mundurowy i odznak

1965

1

   

210

Dolnośląskie harcerstwo

Adam Kiewicz 1982

1

   

211

Zuchy

Marek Wardęcki 1983

1

   

212

Drużyna i ja

Grelak 1970

1

   

213

Vademecum zastępowego Szczepu lotniczego

1979

1

   

214

Główne nurty ideowe w ZHP

1918-1939

1

   

215

ZHP przyjaciołom o harcerstwie

Grzelak 1960

1

   

216

Zielone sprawy naszej drużyny

Wilska 1961

1

   

217

Jak prowadzić zastęp harcerski

Szczygieł 1980

1

   

218

Szczep Dąbie w dwudziestoleciu

1957-1977

1

   

219

Uczyć się bawić z zuchami

1967

1

   

220

Na spotkanie przyjaciołom

B.Domański 1965

1

   

221

Polsce Ludowej Serce-Myśli i Czyn

IV zjazd ZHP 1969

1

   

222

We własnych oczach

Wydawnictwo Harcerskie 1971

1

   

223

VII Zjazd ZHP

1981

1

   

224

Wszystkie siły socjalistycznej Polsce V zjazd ZHP 1973

 

1

   

225

Informator VIII Zjazd ZHP

1985

1

   

226

Sprawozdanie Rady Komisji Instruktorskiej

1985-1989

1

   

227

Sprawozdanie Rady Chorągwi

1965-1969

1

   

228

II Konferencja Spr-Wyborcza

1976-1981

1

   

229

II Konferencja Spr-Wyborcza

1976-1981

 

1

   

230

Sprawozdanie Rady Chorągwi 1969-1974

 

1

   

231

Drużyna w szkole

1965

1

   

232

Antek cwaniak

Aleksander Kamiński

1

   

233

Związek Młodzieży  Polskiej

1980

1

   

234

Regulamin Mundurów i odznak Zuchów i Harcerzy

1976

1

   

235

Śpiewamy  nowe piosenki

 

1

   

236

Śpiewniczek Bieszczadniczek

1982

1

   

237

Ogniskowe koncerty nr 219

 

2

   

238

Ogniskowe koncerty

Nr 14

1

   

239

Hawana 78 Śpiewnik

 

1

   

240

Wyśpiewamy naszą młodość

śpiewnik

1

   

241

Wyśpiewamy naszą młodość

       

242

Harcerstwo w Polsce Ludowej

Adam Kiewicz

1

Kiełbowski

 

243

Trzeba śpiewać

Jarosław Lisiecki

     
           
           
 

Segregatory opisane

       

Lp.

Treść dokumentu - nazwa

Właściciel- darczyńca

Ilość

Uwagi

 

1

Zdjęcia różne.

Płonka Jan.

37 kart

   

2

Zasłużony Dla cieplic.59/73

Gruszka, Jerzy.

1

   

3

Medal honorowy dla Jeleniej góry.59/86

Gruszka Jerzy

1

   

4

Dyplom medal 25 lecia. Nauki.

Gruszka Jerzy

1

   

5

Dyplom, studium nauczycielskiego.

Gruszka Jerzy

1

   

6

Odznaka zasłużony działacz ruchu spółdzielczego.

Gruszka Jerzy

1

   

7

Medal czterdziestolecia PL.

Gruszka Jerzy

1

   

8

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie.

Gruszka Jerzy

1

   

9

Srebrny Krzyż zasługi.

Gruszka Jerzy

1

   

10

Złoty Krzyż zasługi.

Gruszka Jerzy

1

   

11

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Gruszka Jerzy

1

   

12

Świadectwo wuml. 7/76

Gruszka Jerzy

1

   

13

Wydawnictwa wrzesień 1939.

Gruszka Jerzy

1

   

14

Wydawnictwa. Jeszcze o polskim. Ruchu Obrony Wschód.

Gruszka Jerzy

1

   

15

Rola polskiego wkładu w rozgromienie faszyzmu.

Gruszka Jerzy

1

   

16

Polskie plany wojny z Niemcami.

Gruszka Jerzy

1

   

17

Kilka uściśleń do opisu bitwy pod Budziszynem.

Gruszka Jerzy

1

   

18

Barwy kawalerii. Polskiej w latach 1746. 1909.

Gruszka Jerzy

1

   

19

Herbarz.

Gruszka Jerzy

1

   

20

Umowy ZHP różne.

Gruszka Jerzy

1

   

21

Dokumenty programowe. Różne projekty.

Gruszka Jerzy

2

   

22

Książka rozkazów. Szczep harcerski Liczyrzepa.

Gruszka Jerzy

2

   

23

Dokumenty z Internetu 22. Drużyny.

Gruszka Jerzy

1

   

24

Problem organizacji najwyższych władz wojskowych w latach 1921 1926.

Gruszka Jerzy

1

   

25

Obrazy z mojego życia?

Gruszka Jerzy

1

   

26

Wojna, polsko Sowiecka, 1939.

Gruszka Jerzy

2

   

27

Nasze polskie początki.

Gruszka Jerzy

1

   

28

Regulamin Odznaki Hufca Jelenia Góra.

Gruszka Jerzy

1

   

29

Obozowe obrzędy i tradycje.

Gruszka Jerzy

1

   

30

9 szczep drużyn harcerskich.

Gruszka, Jerzy.

1

   

31

Plan pracy 37 drużyny harcerskiej.

Gruszka, Jerzy.

1

   

32

O organizacji Harcerskiej Zhp.

Gruszka, Jerzy.

1

   

33

O narodzinach polskiego harcerstwa.

Gruszka, Jerzy.

1

   

34

Zhp Gniezno.

Gruszka, Jerzy.

1

   

35

Polskie dystynkcje wojskowe.

Gruszka.

1

   

36

Baw się z nami.

Gruszka, Jerzy.

2

   

37

Kiedy Kraków był trzecim Rzymem.

Gruszka Jerzy.

1

   

38

Legendy.

Gruszka, Jerzy.

1

   

39

Foliogram.

Gruszka, Jerzy.

3

   

40

Kierowanie szkołą.

Gruszka, Jerzy.

1

   

41

Jeszcze o osobistym znaku Henryka Brodatego.

Gruszka Jerzy.

1

   

42

Jelenia góra jakiej nie znamy?

Gruszka Jerzy

1

   

43

Dziedzictwo pamięć współczesnych dolnoślązaków.

Gruszka Jerzy

1

   

44

Tradycja miesiąca.

Gruszka Jerzy

1

   

45

Pięćdziesięciolecie jeleniogórskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Gruszka Jerzy

1

   

46

Kaplica świętej Anny Sosnówka.

Gruszka Jerzy

1

   

47

List otwarty. Do włodarzy Ziemi jeleniogórskiej.

Gruszka Jerzy

1

   

48

Borowy JAR.

Gruszka Jerzy

1

   

49

Wyzwolenie Jeleniej góry.

Gruszka Jerzy

1

   

50

Moje publikacje, spis wybranych pozycji.

Gruszka Jerzy

1

   

51

Najazd Tatarów bitwa pod Legnicą.

Gruszka Jerzy

1

   

52

Ekslibrisy.

Gruszka Jerzy

1

   

53

Materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Gruszka Jerzy

1

   

54

Dwór i otoczenie Bolesława 3 Chojnego.

Gruszka Jerzy

1

   

55

O wychowanie moralne.

Gruszka Jerzy

1

   

56

Projekt medalu I LO

Gruszka Jerzy

1

   

57

Kart historii. Jeleniogórskiego Żeroma

Gruszka Jerzy

1

   

58

Znaki Polaków.

Gruszka Jerzy

1

   

59

Dokumenty finansowe, rozliczenie.

Gruszka Jerzy

1

   

60

Dyplom hm PL.

Gruszka Jerzy

1

   

61

Książeczka służbowa Instruktorska.

Gruszka Jerzy

1

   

62

Zaproszenie na naradę hufca.

Gruszka Jerzy

1

   

63

Mandat delegata.

Gruszka Jerzy

1

   

64

Zaświadczenie CAS.

Gruszka Jerzy

1

   

65

Zaproszenie na 4. Konferencję Hufca.

Gruszka Jerzy

1

   

66

Mandat na konferencję sprawozdawczo wyborczą 1984.

Gruszka Jerzy

1

   

67

Cegiełka, projekt.

Gruszka Jerzy

1

   

68

Zaświadczenie numer 68.HALMS Bieszczady

Gruszka Jerzy

1

   

69

Dyplom małego Lotnictwa, 1984.

Gruszka Jerzy

1

   

70

Dyplom, pamiątki historyczne. 1976.

Gruszka Jerzy

1

   

71

Dyplom śladami przeszłości.

Gruszka Jerzy

1

   

72

Dyplom ZBOWiD.

Gruszka Jerzy

1

   

73

Podziękowanie tpd 1972.

Gruszka Jerzy

1

   

74

Dyplom SP 3. 1966.

Gruszka Jerzy

1

   

75

Podziękowanie KHZHP. 86.

Gruszka Jerzy

1

   

76

Złota odznaka aeroklubu PRL. 1963.

Gruszka Jerzy

1

   

77

Opinia chorągwi Zhp. 1983.

Gruszka Jerzy

1

   

78

Przebieg Harcerskiej służby Hufiec.

Gruszka Jerzy

1

   

79

Historia Śmigieka gazeta.

Śmigiełko.

1

   

80

Opracowanie, symbole.

Śmigiełko.

1

   

81

Materiały. Osipik.

Śmigiełko.

1

   

82

Artykuły prasowe.

Śmigiełko.

1

   

83

Fotki. Pochód.

Śmigiełko.

1

   

84

Protokół przekazania dokumentów do archiwum państwowego.

Śmigiełko.

1

   

85

Zaświadczenie wojskowe.

Ważny Marian.

1

   

86

Legitymacja Osobista.

Ważny Marian.

1

   

87

Podziękowanie z Komendy Hufca 75.

Ważny Marian.

1

   

88

Fotografie.19 kart

Ważny Marian.

1

   

89

Mapy różne.

Ważny Marian.

3

   

90

Życiorys.

Ważny Marian.

1

   

91

Prawo jazdy. 11 213.

Ważny Marian.

1

   

92

Książeczka instruktorska. F 42 69. Przez 72.

Ważny Marian.

1

   

93

Książeczka instruktorska. F. 42. 68.

Ważny Marian.

1

   

94

Seleska leśny kurs. 2022.

Suwalska Anna.

1

   

95

 10. Drużyna knieja.

Suwalska Anna.

1

   

96

95. Drużyna iskry.

Suwalska Anna.

1

   

97

Fenix 97. Zlot, Praga.

Suwalska Anna.

1

   

98

Karty ozdobne. Komenda zebra.

Suwalska Anna.

1

   

99

Niedziela legnicka spotkania 3 narodów.

Suwalska Anna.

1

   

100

Kartka z miesięcznika czuwaj.

Suwalska Anna.

1

   

101

Obóz. 2003. Dokumenty i artykuły.

Suwalska Anna.

1

   

102

Slajdy czar tak. Sztuk 36.

Suwalska Anna.

1

   

103

Książeczka instruktorska. E17 632.

Bira Andrzej.

1

   

104

Patent drużynowego. 1969.

Bira Andrzej.

1

   

105

Podziękowanie rph, 1974.

Bira Andrzej.

1

   

106

Dyplom wzorowy obóz, 1974.

Bira, Andrzej.

1

   

107

Podziękowanie z okazji 90- Lecia Zhp.

Bira Andrzej.

1

   

108

9 Alert zhp. T30-lecie LWP.

Bira Andrzej.

1

   

109

Mianowanie na stopień harcmistrza.

Bira Andrzej.

1

   

110

Podziękowanie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej.

Bira Andrzej.

1

   

110A

Fotki 3 karty

Bira Andrzej

1

   

111

Książeczka harcerska. 26 92? 43?

Urbaniak, Mirosław.

1

   

112

Książeczka. Instruktorska. 13 595.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

113

Legitymacja służbowa Zhp. 6 przez 69.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

114

Legitymacja służbowa. 2 76.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

115

Legitymacja krzyża zasługi dla zhp. 8.72.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

116

Legitymacja służbowa. RPFSZMP/73

Urbaniak, Mirosław.

1

   

117

Odznaka. Legitymacja. Zasłużony. Dla chorągwi.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

118

Legitymacja złota odznaka kadry kształcącej.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

119

Legitymacja srebrna odznaka Janka Krasickiego.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

120

Dyplom. Harcmistrza Polski Ludowej. 8. Przez 80.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

121

Legitymacja złota Odznaki imieniem Janka Krasickiego.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

122

Mianowanie na komendanta chorągwi 75.

Urbaniak, Mirosław.

1

   

123

Mianowanie na harcmistrza P L /80

Urbaniak, Mirosław.

1

   

124

Mianowanie na stopień harcmistrza L1/70

Urbaniak, Mirosław.

1

   

125

Umowa o pracę. 12. Lipiec 75

Urbaniak, Mirosław.

1

   

126

Zaświadczenie CSI. Kurs kadry.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

127

Urlop bezpłatny U2/77

Urbaniak Mirosław

1

   

128

Angaż komendanta hufca Bolesławiec.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

129

Dodatek specjalny KCH.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

130

Wynagrodzenie komendanta hufca Bolesławiec.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

131

Dodatek specjalny KCH.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

132

Umowa o pracę główna kwatera ZHP.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

133

Wynagrodzenie komendanta hufca Bolesławiec 72.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

134

Umowa o pracę FSZMP 1975

Urbaniak Mirosław

1

   

135

Wynagrodzenie Komendanta Hufca Bolesławiec 1972

Urbaniak Mirosław

1

   

136

Wynagrodzenie komendanta hufca ZHP. Bolesławiec. 86.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

137

Podziękowanie trzydziestolecia ZHP.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

138

Zdjęcia.3 kartki.

Urbaniak  Mirosław.

1

   

139

Zdjęcia różne 28 kart

Kamińska Janina

1

   

139a

Zimowisko Niemodlin śpiewnik

Kamińska Janina

1

   

139b

Zimowisko szkoleniowe Łeba śpiewnik

Kamińska Janina

1

   

139c

Piosenki harcerskie różne

Kamińska Janina

1

   

139d

Kuplet funkcyjny

Kamińska Janina

1

Cd375

 

140

Sznur Komendanta Chorągwi

Sitek Danuta

1

   

141

PIECZĄTKI SZT 5

Sitek Danuta

1

   

142

Odznaka Jeleniogórskiego Oddziału Miłośników Lwowa i Kresów

Sitek Danuta

1

   

143

 Medal honorowy zasłużony dla miasta Jeleniej góry.

Sitek Danuta

1

   

144

Podziękowania prezydenta miasta. Obrębalski, Kusiak, Zawiła, Gałek, Czernow.

Sitek Danuta

12

   

145

Podziękowanie grono pedagogiczne MDK, diabetyków, Wiśniewski, Waldemar. Komendy hufca. Łata . Zaproszenie MDK -Wilk, podziękowanie Opera Wrocławska, KOP Dziecka, zaświadczenie PCK, podziękowanie JOTM Lwowa, podziękowanie KH

Sitek Danuta

10

   

146

Odznaka Honorowa PSWP

Sitek Danuta

1

   

147

Podziękowania 1996-2014

Sitek Danuta

10

   

148

Podziękowanie, przejście na emeryturę.

Sitek Danuta

1

   

149

         

Pełnomocnictwo. Likwidatora chorągwi.

Sitek Danuta

1

   

Wypowiedzenie.

Sitek Danuta

1

   

Umowa o pracę. Komendant chorągwi.

Sitek Danuta

1

   

Umowa o pracę, komendant chorągwi.

Sitek Danuta

1

   

Podziękowanie pełnomocnik do spraw likwidacji.

Sitek Danuta

1

   

Podziękowanie Za pełnienie obowiązków komendanta chorągwi.

Sitek Danuta

1

   

149

 Podziękowanie za pełnienie obowiązków komendanta chorągwi.

Sitek Danuta

1

   

Zaproszenie na harcerski START.

Sitek Danuta

1

   

Podziękowanie ministra edukacji narodowej.

Sitek Danuta

1

   

Album osobisty. Po maturze.

Sitek Danuta

1

   

Odręczny życiorys.

Sitek Danuta

1

   

150

Historia w fEN 81. Rękopis.

Sitek Danuta

1

   

151

Dokumenty ze zjazdów.

Sitek Danuta

1

   

152

Legitymacja 28, 92. Urząd miejski.

Sitek Danuta

1

   

153

Legitymacja. 176 80. Zbiorcza szkoła gminna Mysłakowice.

Sitek Danuta

1

   

154

Legitymacja. 6688. Urząd Miasta Jelenia Góra.

Sitek Danuta

1

   

155

Legitymacja.227/ 75.

Sitek Danuta

1

   

156

Legitymacja. 698. 70.

Sitek Danuta

1

   

157

Legitymacja, studencka. 710. 68.

Sitek Danuta

1

   

158

Legitymacja TPD. 54 0 4.

Sitek Danuta

1

   

159

Dyplom HmPl. 06.07.1984.

Sitek Danuta

1

   

160

 Mianowanie phm 9/73. Pękalski.

Sitek Danuta

1

   

161

Mianowanie.hm 9/73

Sitek Danuta

1

   

162

 Srebrna odznaka kadry kształcącej 26..

Sitek Danuta

1

   

163

Złota odznaka kadry kształcącej.923/98

Sitek Danuta

1

   

164

Legitymacja krzyża zasługi dla zhp.

Sitek Danuta

1

   

165

Legitymacja odznaki. Za zasługi. Z KR. BWUP.

Sitek Danuta

1

   

166

Krzyż za zasługi. Zł dla zhp.

Sitek Danuta

1

   

167

Zasłużony działacz Lok odznaka.

Sitek Danuta

1

   

168

Za zasługi dla pożarnictwa, medal.

Sitek Danuta

1

   

169

Za zasługi w ochronie porządku publicznego. PRL.

Sitek Danuta

1

   

170

Za zasługi dla województwa jeleniogórskiego.

Sitek Danuta

1

   

171

40 lat. F. DJ

Sitek Danuta

1

   

172

Brązowy i Srebrny Krzyż zasługi. PRL.

Sitek Danuta

1

   

173

8 TWO (ZHP).

Sitek Danuta

1

   

174

Przywieszka.18.01.81 zhp

Sitek Danuta

1

   

175

 Sznur komendanta hufca. Komendanta chorągwi.

Sitek Danuta

2

   

176

148 Odznaka zasłużony dla służb OW

Sitek Danuta

1

   

177

Chusta 100 lat zhp. Złaz krak.

Sitek Danuta

1

   

Identyfikator. Książeczka. Skaut krakowski. Zaproszenie 100 lat harcerstwa. Informator. Krak, 2010.

Sitek Danuta

1

   

178

Zaproszenie głównej kwatery, lipiec 2019.

Sitek Danuta

1

   

179

Uchwała Senatu RP. 100 lecie śmierci Andrzeja Małkowskiego.

Sitek Danuta

1

   

180

Kartka. 17 harcerskie spotkania po latach. I mapa.

Sitek Danuta

1

   

181

Zdjęcia19 kartek.

Sitek Danuta

1

   

182

Zdjęcia 53 karty

Sitek Danuta

1

   

183

Zdjęcia 39 kartek

Sitek Danuta

1

   

184

Artykuły Jelonka

Sitek Danuta

1

   

185

Wspomnienia o dh.Domalewskiej

Sitek Danuta

1

   

186

50lecie Szarych Szeregów

Sitek Danuta

1

   

187

Artyk.z Gazety Jeleniogórskiej Magiczny świat w lilijce

Sitek Danuta

1

   

188

Garść harcerskich wspomnień rękopis

Sitek Danuta

1

   

189

Wspomnienia Rowy 1980

Sitek Danuta

1

   

190

Spotkanie Karpacz 6.09.2022

Sitek Danuta

1

   

191

Śpiewnik Karpacz 2022 oryginał

Sitek Danuta

1

   

192

Tekst Danki do korekty Augustyniak

Sitek Danuta

5

   

193

List Danuty do członków FEN

Sitek Danuta

1

   

194

Dzień myśli braterskiej 25.02,2023

Sitek Danuta

1

   

195

Fotki

Anna Kokotowska

1

   

196

Fotki

Liliana Czarny

1

   

197

Historia

Waldemar Wiśniewski

1

   

198

Wniosek o przyznanie stopnia przewodnika

Janusz Żukowski

1

   

199

Fotki

Andrzej Gawłowski

1

   

200

Informator.

Augustyniak Sławomir.

1

   

201

Śpiewnik.

Augustyniak Sławomir.

1

   

202

Program harcerski przegląd kulturalny.

Augustyniak Sławomir.

1

   

203

Zaproszenie na Kongres młodzieży Polskiej.

Augustyniak Sławomir.

1

   

204

Program Kongresu.

Augustyniak Sławomir.

1

   

205

Śpiewnik lata 70.

Augustyniak Sławomir.

1

   

206

Pierwsza konferencja sprawozdawczo wyborcza chorągwi.

Augustyniak Sławomir.

1

   

207

Materiały pomocnicze.

Augustyniak Sławomir.

1

   

208

Uchwała konferencji. Rady chorągwi 74, 76.

Augustyniak Sławomir.

1

   

209

Regulamin. Pierwszego rajdu chorągwi. Szlakiem strażnic WOP.

Augustyniak Sławomir.

1

   

210

Regulamin Musztry Harcerskiej. Służby polowej.1957.

Augustyniak Sławomir.

1

   

211

Statut ZHP, 1976.

Augustyniak Sławomir.

1

   

212

W sprawie organizacji i zasad działania drużyny harcerskiej.

Augustyniak Sławomir.

1

   

213

Pierwszy złaz harcerski HSPS

Augustyniak Sławomir.

2

   

214

Gazeta Robotnicza. 2 Września 1980 rok. Proporzec. Sztandar chorągwi.

Augustyniak Sławomir.

1

   

215

Projekt rajdu Borowice.

Augustyniak Sławomir.

1

   

216

Regulamin. Harcerski Rajd Chorągwiany.

Augustyniak Sławomir.

1

   

217

Regulamin, konkurs fotograficzny.

Augustyniak Sławomir.

1

   

218

Wzór karty, próby na  sprawność mistrza fotografii. 75 rok.

Augustyniak Sławomir.

1

   

219

Regulamin 2 rajdu kadry instruktorów hufca. 1976.

Augustyniak Sławomir.

1

   

220

Regulamin II Rajdu drużyn młodszoharcerskich  1975

Augustyniak Sławomir.

1

   

221

3 Włazo -Złaz 1977

Augustyniak Sławomir.

1

   

222

Regulamin. 3 harcerskich zawodów strzeleckich. Szczepów. HSPS 1976

Augustyniak Sławomir.

1

   

223

Chusty harcerskie. 3 szt

Augustyniak Sławomir.

1

   

224

Podziękowanie od komendanta hufca.

Augustyniak Sławomir.

1

   

225

Zaświadczenie 441. Wychowawca kolonijny.

Augustyniak Sławomir.

1

   

226

Karnet uczestnika zlotu. Warszawa. 74.

Augustyniak Sławomir.

2

   

227

Test HSPS 1974.

Augustyniak Sławomir.

1

   

228

Mianowanie organizator. 73.

Augustyniak Sławomir.

1

   

229

Mianowanie, przewodnik. 75.

Augustyniak Sławomir.

1

   

230

Patent drużynowego HSPS 74.

Augustyniak Sławomir.

1

   

231

Zaproszenie na kurs kadry kształcącej. 77.

Augustyniak Sławomir.

1

   

232

Usprawiedliwienie.24.09.1975

Augustyniak Sławomir.

1

   

233

Plan pracy. Szczepu HSPS.1975

Augustyniak Sławomir.

1

   

234

Zaświadczenie o nagrodzie.10.11.1975

Augustyniak Sławomir.

1

   

235

Zaproszenie. FSZMP 29.04.975

Augustyniak Sławomir.

1

   

236

Fotki Akcja Hotel

Augustyniak Sławomir

3

   

237

Art. Wspomnienia Akcji Hotel rękopis

Augustyniak Sławomir

1

   

238

         

239

         

240

Kronika ze zdjęciami lata 60

Świcarz Stanisław

1

   

241

Kronika zjazdu ZHP 1958

Świcarz Stanisław

1

   

242

Kronika  Cieplice 1964

Świcarz Stanisław

1

   

243

Kronika obóz Hufca Trzebnica W Orzechowie k/Ustki 1958

Świcarz Stanisław

1

   

244

VII Międzynarodowy obóz Pionierski Cieplice 1958

Świcarz Stanisław

1

   

245

Dyplomy Dla drużyny sanitarnej 1967u

Świcarz Stanisław

1

   

245a

Dyplom MRN Cieplice

Świcarz Stanisław

1

   

245b

Dyplom LOK 1969

Świcarz Stanisław

1

   

245c

Dyplom SZS 1968

Świcarz Stanisław

1

   

245d

Dyplom RM Jelenia Góra 1970

Świcarz Stanisław

1

   

245e

Dyplom Powiatowy Sztab Wojskowy Lwówek

Świcarz Stanisław

1

   

245f

Dyplom MKFJN 1969

Świcarz Stanisław

1

   

245g

Dyplom ZMP 1987

Świcarz Stanisław

1

   

245h

Dyplom ZMP 1987

Świcarz Stanisław

1

   

245i

Dyplom UW

Świcarz Stanisław

1

   

245j

Dyplom Szkolne Związki Sportowe 1968

Świcarz Stanisław

1

   

245k

Dyplom LOK 1966

Świcarz Stanisław

1

   

245l

Dyplom Inspektora Powszechnej Samoobrony 1871

Świcarz Stanisław

1

   

245ł

Podziękowanie ZOWSZS 1977

Świcarz Stanisław

1

   

245m

Dyplom LOK 30 lecie PRL

Świcarz Stanisław

1

   

245 n

Dyplom MRN 1977

Świcarz Stanisław

1

   

2450

Dyplom LOK 1985

Świcarz Stanisław

1

   

245p

Dyplom Mon 1985

Świcarz Stanisław

1

   

245r

DŚo Wojskowego 1978

Świcarz Stanisław

1

   

245s

Podziękowanie WOC 1996

Świcarz Stanisław

1

   

245t

Podziękowanie Szef OC 1986

Świcarz Stanisław

1

   

245w

Komunikat 1968

Świcarz Stanisław

1

   

246

Podziękowanie Wojewody Jeleniogórskiego 1977

Świcarz Stanisław

1

   

247

Podziękowanie KOiW 1977

Świcarz Stanisław

1

   

248

Podziękowanie LOK 1977

Świcarz Stanisław

1

   

249

Nagroda Pieniężna 1977

Świcarz Stanisław

1

   

250

Podziękowanie KOZimowej Spartakiady 1979

Świcarz Stanisław

1

   

251

Ogrom bólu 1967

Świcarz Stanisław

1

   

252

Nagroda pieniężna MRN

Świcarz Stanisław

1

   

253

LOK podziękowanie 1983

Świcarz Stanisław

1

   

254

Zaświadczenie Radny  Cieplic 1973

Świcarz Stanisław

1

   

255

Książeczka harcerska Maria  Marszałek

Świcarz Stanisław

1

   

256

Fotki różne  11 kart

Świcarz Stanisław

1

   

257

         

258

         

259

Życzenia  dla instruktorów

Ligas Czesława

1

   

260

Kronika Hufca 23.11.80-1983

KHZHP

1

   

261

Kronika Szczepu przy ZSRA

Gawłowski Andrzej

1

   

262

Rozkaz L3/83

KHZHP

1

   

263

Rozkaz L4/83

KHZHP

1

   

264

Rozkaz Specjalny L3/86

KHZHP

1

   

265

Dokumenty Solidarność 1981

KHZHP

1

   

266

         

300

Wykaz nagród 1969.

Komenda Hufca.

1

   

301

Wykaz nagród 1970

Komenda Hufca

1

   

302

Wykaz nagród .1971

Komenda Hufca

1

   

303

Wykaz nagród .1972

Komenda Hufca

1

   

304

Wykaz nagród 1973

Komenda Hufca

1

   

305

Wykaz nagród .1974

Komenda Hufca

1

   

306

Wykaz nagród .1975

Komenda Hufca

1

   

307

Wykaz nagród .1976

Komenda Hufca

1

   

308

Wykaz nagród .1977

Komenda Hufca

1

   

309

Wykaz nagród .1978

Komenda Hufca

1

   

310

Wykaz nagród .1999

Komenda Hufca

1

   

311

Wykaz nagród .1980

Komenda Hufca

1

   

312

Kronika kursu instruktorów, drużyn harcerskich Jagniątków..

Komenda hufca.

1

   

313

Rozkaz. 16. 2017.

Komenda hufca.

1

   

314

Naczelnik. ORNAT  2020.

Komenda Hufca.

1

   

315

Pożegnalne Waldemar Wiśniewski.

Komenda Hufca.

1

   

316

Książka pracy 53 Drużyny Harcerskiej

Komenda Hufca

1

   

317

Zdjęcia Gruszka 1950-1960

Gruszka

1

   

318

Dyplom uczestnictwa VI HPKulturalny

Komenda Hufca

1

   

319

Gazety Nowiny, Robotnicza,Trybuna Ludu Sztandar Młodych

Komenda Hufca

4

   

320

Fotki Różne 2 str. ZHP JG

Komenda Hufca

6

   

321

Karkonosze o Harcerstwie różne

Komenda Hufca

11

   

322

Projekt LOGo Komisji Historycznej

Komenda Hufca

2

   

323

Ankiety do Komisji Historycznej Michajluk, Płonka,Wróblewski, Urbanak

Komenda Hufca

1

   

324

Art.różne Harcerstwo w PRL

Komenda Hufca

1

   

325

Wykaz osób na spotkaniu o Kiewiczu

Komenda Hufca

1

   

326

Fotki Sztandarów Hufca i Chorągwi ZHP

Komenda Hufca

1

   

327

Kartki Zaproszenia Różne 2019-2022

Komenda Hufca

5

   

328

Naklejki na pomniki zapas

Komenda Hufca

1

   

329

Zaproszenie na spotkanie po latach GK 2019

Komenda Hufca

1

   

330

Fotografie.

Wróblewski, Ryszard.

16

   

331

Książeczka harcerska.

Wróblewski, Ryszard.

1

   

332

Książeczka instruktorska.

Wróblewski, Ryszard.

1

   

333

Czapka, kapitańska Mundur Żeglarski.

Wróblewski, Ryszard.

1

   

334

         

335

         

336

         

337

         

338

         

339

         

340

         

341

Fotki różne

Tomasz Tomala

2

   

342

Proporce różne

Tomasz Tomala

7

   

343

Odznaki: Za działalność, Zlot,Chorągwiana

Tomasz Tomala

1

   

344

Pieczątki poczty harcerskie na papierze

Tomasz Tomala

1

   

345

         

346

         

347

         

348

         

349

         

350

Cieplickie spotkania Kiewicz

Kiełbowski Jan

1

   

351

Kartki różne

Kiełbowski Jan

     

352

Uchwała i sprawozdanie 1967 Wrocław Powiat

Kiełbowski Jan

     

353

Zestaw dokumentów konferencji V Wrocław Powiat

Kiełbowski Jan

     

354

Trzecia Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufiec Wrocław Powiat

Kiełbowski Jan

     

355

Protokoły z KH Wrocław Powiat 1972

Kiełbowski Jan

     

356

Kronika Obóz Ślężan 1965 Świeradów Zd.

Kiełbowski Jan

     

357

Kronika Obóz Ślężan 1969 Świeradów Zd

Kiełbowski Jan

     

358

Kronika Hufiec Wrocław Powiat 1970 Kliczków

Kiełbowski Jan

 

cd.531

 

359

         

360

Dyplom nadania stopnia honorowego harcmistrza Polski ludowej. 9. 89. List Naczelnika ZHP. Krzysztofa Grzebyka.

Pawłowski, Józef.

1

   

361

Legitymacja, Krzyż za zasługi dla ZHP. B. 35, 16.

Pawłowski, Józef.

1

   

362

Legitymacja za działalność Hufiec Jelenia Góra. 3 i 2 stopień.

Pawłowski, Józef.

1

   

363

Odznaka kadry kształcącej. Srebrna

Pawłowski, Józef.

1

   

364

Odznaka komendanta obozu. 64/79.

Pawłowski, Józef.

1

   

365

Plakietka pierwsze chorągwiane seminarium WKI.

Pawłowski, Józef.

1

   

366

Sznury funkcyjne sztuk 4.

Pawłowski, Józef.

1

   

367

Książeczka harcerska Renata pawłowska.

Pawłowski, Józef.

1

   

368

Książeczka instruktorska. Eleonora pawłowska.

Pawłowski, Józef.

1

   

369

Książeczka instruktorska Józef Pawłowski. 75. 468.

Pawłowski, Józef.

1

   

370

         

371

         

372

         

373

         

374

         

375

Podziękowanie prezydenta MJG 2001

Kamińska Janina

1

   

376

Podziękowania obóz Papsdorf 1987

Kamińska Janina

1

   

377

Zaświadczenie sanepid 1995

Kamińska Janina

1

   

378

D.Kamińska leg.PTSM 1990

Kamińska Janina

1

   

379

Podziękowanie KH Szewczyk

Kamińska Janina

1

   

380

         

381

         

382

         

383

         

384

         

385a

Podziękowanie RPH 1974

Płonka Jan

1

   

385b

IX Zjazd ZHP Dokumenty, zaproszenie

Płonka Jan

1

   

385c

Meldunek CSI Oleśnica 1981

Płonka Jan

1

   

385d

Legitymacja nr11 Komisja rewizyjna 1991

Płonka Jan

1

   

385e

Zaproszenie na I Konferencję  Sprawozdawczą Chorągwi, podziękowanie KH 90 lecie ZHP 2001

Płonka Jan

1

   

386a

Dyplom Wzorowy obóz harcerski Gostycyn 1981

Płonka Jan

1

   

386b

Dyplom wzorowy obóz harcerski Chobienice 1983

Płonka Jan

1

   

387

Podziękowanie CSI Oleśnica 1982

Płonka Jan

1

   

388

Dyplom podziękowanie instruktorzy hufca 1982

Płonka Jan

1

   

389

Proporzec Chorągwi Jeleniogórskiej

Płonka Jan

1

   

389b

Proporzec Zlot PTTK Gdańsk-Frombork 1973

Płonka Jan

1

   

390a

Odznaka Za działalność leg.1982

Płonka Jan

1

   

390b

Mandat delegata na spotkanie przyjaźni Frankfurt 1977

Płonka

1

   

390c

Delegacje Hufca z pieczątką Komendanta Andrzeja Gawłowskiego

Płonka Jan

4

   
           
           

450

Książeczka harcerska 1969

Ważny Marian

1

   

451

Legitymacja popularnej odznaki narciarskiej 1967

Ważny Marian

1

   

452

Książeczka instruktorska trenera c2674/68

Ważny Marian

1

   

453

PZZ 11/1961

Ważny Marian

1

   

454

Zaświadczenie PTTK odznaka zjazdowa PZN 1969

Ważny Marian

1

   

455

Legitymacja Racjonalizator produkcji

Ważny Marian

1

   

456

Honorowa odznaka MSR 1971

Ważny Marian

1

   

457

Srebrna odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska

Ważny Marian

1

   

458

Mianowanie na stopień Harcmistrza L5/73

Ważny Marian

1

   

459

Książeczka racjonalizatora 7/74

Ważny Marian

1

   

460

Odznaka zasłużony dla Chorągwi 257/74

Ważny Marian

1

   

461

Legitymacja Brązowy Krzyż Zasługi 156/75/150

Ważny Marian

1

   

462

Krzyż Za zasługi dla ZHP 6839/75

Ważny Marian

1

   

463

Srebrna odznaka im. Janka Krasickiego 8/11/06020

Ważny Marian

1

   

464

Odznaka Za działalność III stopnia 54/82

Ważny Marian

1

   

465

Dyplom Harcmistrza PL 9/83

Ważny Marian

1

   

466

Książeczka harcerska 120769/58

Ważny Barbara

1

   

467

Książeczka wojskowa 720857/1957

Ważny Barbara

1

   

468

Mianowanie na Harcmistrza L9/74

Ważny Barbara

1

   

469

Legitymacja Złoty Krzyż Zasługi 1687/77

Ważny Barbara

1

   

469a

Art. Srebrny Krzyż Zasługi

Ważny Barbara

1

   

470

Legitymacja Za Działalność III stopnia L8/82

Ważny Barbara

1

   

470a

Legitymacja Za Działalność II stopnia L68/84

Ważny Barbara

1

   

470b

Legitymacja Za Działalność I stopnia 104/86

Ważny Barbara

1

   

471

Krzyż Za zasługi dla ZHP B/2664/85

Ważny Barbara

1

   

472

Dyplom Harcmistrza PL 8/87

Ważny Barbara

1

   

473

         

474

         

475

         

476

Kartoteka Instruktorska

Padewski Antoni

1

   

477

Art.Nie-Przyjaciel harcerstwa

Kornatowski Aleksander

1

   

478

Harcerskie podchody

Stopka Jolanta

2

   

479

Rada Nie-Przyjaciół ZHP

Krasik Damian

1

   

480

Troski druha

Konrad Przeździęk

1

   

481

Pismo instruktorskie do Słowa Polskiego

M.Łata

1

   

482

D.Antoni Padewski Historia

Piotrowski Kazimierz

1

   

483

         

484

         

485

Artyk.w gazecie Spotkanie Pionierów

Pokorny Stefania

1

   

486

         

487

         

488

         

489

         

490

         

491

Fotki-1-9

Barszczewski Bogusław

1

   

492

Książeczka harcerska

Barszczewski Bogusław

1

   

493

         

494

         

495

Krajowy Zjazd Działaczy harcerskich Łódź

Szczęsna Danuta

1

   

496

Wiara i Wina

Kuroń Jacek

1

   

497

Ksero Cieplickie spotkania

Kiewicz

1

   

498

Dokumenty CSI spór

D.Szczęsna

1

   

499

List do Andrzeja G

D.Szczęsna

1

   

500

Chusta Zlot Gerlic 1972

D.Szczęsna

1

   

501

Kartka świąteczna

D.Szczęsna

1

   
           

531

Hufiec Wrocław, powiat kartotek.

Kiełbowski Jan

1

   

532

Sprawozdanie Rady hufca, Wrocław, powiat. 1977. 1973.

Kiełbowski Jan

1

   

533

Karty. Próby.Instruktorskiej segregator.

Kiełbowski Jan

1

   

534

Zobowiązania instruktorskie hufiec, Wrocław, powiat.

Kiełbowski Jan

1

   

535

3 Zjazd Dolnośląskiej Chorągwi zhp Wrocław. 1962.

Kiełbowski Jan

1

   

536a

Pierwsza konferencja sprawozdawczo wyborcza chorągwi jeleniogórskiej. 1976.

Kiełbowski Jan

1

   

536b

Sprawozdanie Rady. Sprawozdanie Rady, dobrze?

Kiełbowski Jan

1

   

536c

Materiały pomocnicze Rady. Uchwała pierwszej konferencji.

Kiełbowski Jan

1

   

536d

Uchwała pierwszej konferencji.

Kiełbowski Jan

1

   

536e

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej.

Kiełbowski Jan

1

   

537

Protokół Zdawczo odbiorczy z przekazania funkcji. Komendanta jeleniogórskiej chorągwi Zhp. 1976.

Kiełbowski Jan

1

   

538

Wnioski o przyznanie stopnia harcmistrza. 1975.

Kiełbowski Jan

1

   

539a

VIII Zjazd ZHP sprawozdanie.

Kiełbowski Jan

1

   

539b

Uchwała.

Kiełbowski Jan

1

   

539c

Sprawozdanie Komisji Instruktorskiej, 1985.

Kiełbowski Jan

1

   

540

Rozkazy hufca, Wrocław, powiat. Numer 67. Do 71.

Kiełbowski Jan

1

   

541

Dyplom Kiełbowski Jan . 50 lat. Zhp na Dolnym Śląsku.

Kiełbowski Jan

1

   

542

Akt nadania im Chorągwi Jeleniogórskiej.

Kiełbowski Jan

1

   

543

Akt nadania harcmistrza.

Kiełbowski Jan

1

   

544

Dokumenty na 5 Zjazd ZHP. Kiełbowski Jan.

Kiełbowski Jan

1

   

545

X uchwała.

Kiełbowski Jan

1

   

546

Portret Jan Kiełbowski.

Kiełbowski Jan

1

   

547

Na przełaj przez Frombork. 8. 2023.

Kiełbowski Jan

1

   

548

Kielecka Gazeta Festiwalowa 2023, Kielce.

Kiełbowski Jan

1

   

549a

Kartka festiwalowa spotkanie Staroci, Główna Kwatera.

Kiełbowski Jan

1

   

549b

Siejemy ziarna przyjaźni.

Kiełbowski Jan

1

   
           
           
           
           
           
           
             

Sztandary, Mundury inne akcesoria

1

Sztandar Hufiec Jelenia Góra im.Bohaterskich Lotników Polskich

Gawłowski Andrzej

1

 

2

Sztandar Gminnego Związku Drużyn Mysłakowice

Gawłowski Andrzej Milewski Janusz

1

 

3

Sztandar Szczepu Czwartaków przy Rzemiosłach Artystycznych

Gawłowski Andrzej Milewski Janusz

1

 

4

XLIX Szczep Drużyn im.Stefana Żeromskiego Jelenia Góra

Gawłowski Andrzej Milewski Janusz

1

 

5

Sztandar Jeleniogórskiej Chorągwi ZHP im.Osadników Wojskowych

Gawłowski Andrzej

1

 

6

Sztandar Związku Młodzieży Polskiej Zarząd Miejski Jelenia Góra

Gawłowski Andrzej

1

 

7

Proporzec dr.XIX Chłopców  im. Dywizjonu 317 I Zastęp Orły

Gawłowski Andrzej

1

 

8

Proporzec ZHR

Gawłowski Andrzej

1

 

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

Mundur instruktorski

Janina Kamińska

1

 

17

Mundur instruktorski lata 80

Janina Kamińska

1

 

18

Olimpijka instruktorska +3 krawaty

Barbara Ważny

1

 

19

Mundur kompletny 19

Gawłowski Andrzej

1

 

20

Mundur instruktorski, krzyż, czapka z lilijką

Gawłowski Andrzej

1

 

21

Mundur żeglarski szt 2

Gawłowski Andrzej

1

 

22

Olimpijka instruktorska

Gawłowski Andrzej

1

 

23

Chusty harcerskie 3

Gawłowski Andrzej

1

 

24

Flaga Jeleniej Góry

Gawłowski Andrzej

1

 

25

Mundur żeglarski +czapka

Wróblewski Ryszard

1

 

26

5 czapki harcerskie,7 beretów różnych, furażerka, krawaty

śmigiełko

   

27

Pasy zuchowe 2,harcerskie 3,ZNP1,sznury funkcyjne 2

śmigiełko

   

28

Obraz: krzyż

śmigiełko

1

 

29

Obraz Małkowski kolor

Suwalska Anna

1

 

30

Obraz Małkowski ołówek

Suwalska Anna

1

 

31

Obraz Małkowski 1996

Suwalska Anna

1

 

32

Obraz Małkowski kolor

Suwalska Anna

1

 

33

Obraz Ikona

Suwalska Anna

1

 

34

Obraz Dom harcerza  spotkanie z dziećmi

Suwalska Anna

1

 

35.

Tablica Chorągwi Jeleniogórskiej drewniana

KI Lwówek

1

 

36.

Krzyż harcerski metaloplastyka

Śmigiełko

1

 

37.

Dom Harcerza tablica 2 szt

Gawłowski Andrzej

1

 

38.

Gapa- metaloplastyka

śmigiełko

1

 

39.

Znaczki Łomnica 8 szt

Gawłowski Andrzej

1

 

40.

Znaczek Gaweł

Gawłowski Andrzej

1

 

41.

Znaczek pamiątkowy Wiklik

Gawłowski Andrzej

1

 

42

Rzepiór

Gruszka Jerzy

1

 

43

Podziękowanie  Danuta Sitek

Sitek Danuta

1

 

44

Chusta pamiątkowa

Gawłowski Andrzej

1

 

45

Obraz Drużyna w lesie

Kudraszew

1

 

46

Obraz Wilanów 1957

Kudraszew

1

 

47

Życzenia Dzień Myśli braterskiej

Zapora

1

 
         

Puste nr i rubryki zapełnimy w najbliższym  czasie.

Materiały opracowali: Andrzej Gawłowski i Janina Kamińska przy udziale darczyńców

Stan spisu na 20.09.2023  poczta harcerska, plakietki i medale, w opracowaniu, Czekamy na wasze kolejne artefakty.

Mamy też dużą elektroniczną bazę na dyskach/. Artefakty do dyspozycji zaineresowanych historią ZHP szczególnie naszej okolicy do udostępnienia przez Komisję Historyczną Karkonoskiego Hufca ZHP po wcześniejszym ustaleniu. Liczymy na Was i waszą pomoc. Kontakt  jak w zakładce.

Dziękujemy darczyńcom i czekamy na nowe artefakty!

Pamiętamy o Was

Zbliżają się kolejne ważne święta- czas zadumy,rodzinnych spotkań czas radości...
28. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecała i dotrzymała!

Dzisiaj pocztą Polską dotarła do mnie wspaniała przesyłka od dh.hm...
09. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Boguś jesteś wielki!

Dzisiaj siedzibę Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP odwiedził hm Bogdan...
06. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Otrzymałem kolejną pocztę od dh.Danusi!

Kolejna przesyłka od dh. Danuty Szczęsnej.Bardzo ciekawe materiały do pracy...
12. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana kronika od dh.Uli Gałęskiej

   Tak jak obiecałem poniżej kronika do naszych zbiorów.Warto poglądać a...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Ciekawy podarek od hm.Ireny Ciepłej

Dziasiaj otrzymałem od dh.hm Ireny Kaźmierczyk Ciepłej wspaniałą kronikę drużyny...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawe artefakty do mojej kolekcji

  Dzisiaj na zaproszenie dh.hm.PL Urszuli Gałęskiej byłem w malowniczej chatce...
04. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Fotki z CSIZ- Danuta Szczęsna

Andrzeju! Przesyłam trzy zdjęcia delegacji zagranicznych uczestniczących w Międzynarodowych Obozach...
29. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze skarby w archiwum !

Poniżej prezentujemy Wam aktualny majątek naszej kolekcji przekazanych na ręce...
25. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie relacja Danuta Szczęsna

XIX Harcerskie Spotkania po latach. Poniżej kilka fotek na gorąco ze...
18. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawa sobota !

16 września w Warszawie odbywa się kolejne spotkanie seniorów ZHP.Miałem...
16. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Leksykon zaproszenie do pisania!

Coś mnie "naszło". Od dłuższego czasu -od chwili kiedy postanowiłem...
03. 09. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kiliczków po latach...

Dzisiaj do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje...
25. 08. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 380 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.