Ocalić od zapomnienia...

Zbieram do encyklopedii na dobry początek

.

           Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca ZHP( dawniej hufca Jelenia Góra) uprzejmie proszę o wypełnienie załaczonej poniżej ankiety by pomóc mi- hm. Andrzejowi Gawłowskiemu i Komisji historycznej  hufca w przygotowaniu na 80 lecie ZHP na Dolnym Śląsku Leksykonu instruktorów naszego hufca.W moich zbiorach jest już wiele ciekawych historii i początek leksykonu.Dla zainteresowanych poniżej kilka z nich: Zacznę od swojej historii i kilku przyjaciół.  Jest to tylko zarys - wersja robocza która będzie  uzupełniana. Serdecznie zapraszam by ocalić od zapomnienia:A dla pytających dlaczego zaczynam od siebie- odpowiedż jest prosta bo chcę wam dodać odwagi- warto pisać również o sobie ! Fotki też będą...... potem! A my po tym sztandarem tworzyliśmy historię...

hm. Gawłowski Andrzej

ur. 30.03.1955 we Wrocławiu, technik geolog ,harcmistrz  L11/79 15.11.1979.Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego4.01.1972 Bystrzyca Kłodzka. Drużynowy drużyny harcerskiej w Żórawinie 15.01.1973,Kierownik Referatu ds. sportu i turystyki 7.10.75 ,członek referatu harcerskiego 22.08.76-3.11.76,członek KH Żórawina 22.08.76-3.11.76,Kierownik wychowania Administracyjno-Gospodarczego Hufca Jelenia Góra14.01.79 ,Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich 20.06.80-21.11.82, Komendant Hufca Jelenia Góra 21.11.80-22.11.82,Członek Rady Chorągwi 21.01.81 -20.01.85, członek Komisji Instruktorskiej KHZHP Jelenia Góra. Byłem  i jestem harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego. Po zakończeniu czynnej służby instruktorskiej wspierałem młodych instruktorów Hufca Jelenia Góra. Wychowałem wielu wspaniałych harcerzy społeczników. W uznaniu zasług otrzymał „Krzyż Za Zasługi dla ZHP,Obecnie pracuję w Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP i zbieram historyczne artefakty by ocalić od zapomnienia.

hm.Augustyniak Sławomir harcmistrz od 1979r.Instruktor Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej obecnie członek Kręgu Seniora Karkonoskiego Hufca ZHP

hm. Andrzej Bira

1968-1969  drużynowy drużyny im. Dywizjonu 303 przy Szkole Podstawowej w Mysłakowicach.  1969-1970  szczepowy w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach; współpraca Szczepu z Aeroklubem Jeleniogórskim. Członek Aeroklubu. 1969 - ukończenie dwutygodniowego kursu instruktorskiego w Centralnej Szkole Instruktorów ZHP w Warszawie. 1970-1973 - szczepowy w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. 1973-1974 - Komendant Ośrodka ZHP Jelenia Góra 2. 1974 - nagroda komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP za organizację Nieobozowej Akcji Letniej 1974 /KH ZHP Jelenia Góra III  miejsce w województwie wrocławskim/. 1974-1975 - z-ca komendanta Hufca ZHP Jelenia Góra ds. programowych. 1975-1977 - członek Komisji Stopni Instruktorskich przy KH ZHP Jelenia Góra. Lipiec 1984 - drużynowy drużyny ZHP Chorągwi Jeleniogórskiej podczas pierwszego wyjazdu na obóz "Sosnowy bór" k. Homla na Białorusi.
Stopnie instruktorskie: od przewodnika do harcmistrza. Odznaczenia: Odznaka za Zasługi dla Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Krzyż za Zasługi dla ZHP.

hm. PL BOGUCKA WANDA

(15.11.1947 - 11.10.1979)

Do ZHP wstąpiła w 1966 roku. Była drużynową ,komendantem szczepu, kierownikiem referatu kultury, członkiem Rady i Komendy Hufca Lwówek śl., zastępca Komendanta Hufca w Lwówku Śląskim. W latach 1975-1979 zastępca komendanta Chorągwi Jeleniogórskiej ZHP.  Hm od 1971 a od 1982 hm.PL.Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Cmentarz stary w Jeleniej Górze. Al.Zasł.R7/6.

hm. Borowski Bogdan harcmistrz od 1979r(hm.Pl 1989) instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 18.01.1981 do 18.01.1985 i od 2.06.1985 do kwietnia 1991 członek Rady Chorągwi Jeleniogórskiej i jej prezydium w latach 1989-1991.W 1985 odznaczony krzem „Za Zasługi dla ZHP

 

Buczniewski Roman

7.03.1944,przyrzeczenie 23.VI.58, 42dr im..Wawra,,3KDH w LO2,młodzik 1958,wywiadowca 1960,drużynowy zespołu harcerskiego Słoneczko, uczestnik zlotu Dolnośląskiego we Wrocławiu 1959 i zlotu Młodzieży Polskiej w 1960 w Mielnie

hm.Pl  CIKORSKI JAN

(04.04.1929 - 04.03.2019).Instruktor harcerski od 1973 r. Był drużynowym, szczepowym, członkiem Rady i komendy Hufca oraz Komisji Stopni Instruktorskich. Kierował Referatem Harcerskim. W latach 1974 - 1976 był komendantem obozów harcerskich „Akcja Hotel”(drugie turnusy) w Szklarskiej Porębie, wyróżnianych tytułem „Wzorowy Obóz” W 1973 r. ukończył kurs drużynowych w Ośrodku Szkoleniowym im. Eugeniusza Fika w Sobótce. Od 1989r hm.PL Odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”(1989).Cmentarz stary w Jeleniej Górze

hm. Pl. CIURA ZDZISŁAW

(25.08.1948 - 08.12.2005)

Do ZHP wstąpił w 1969 roku. Był drużynowym i szczepowym, członkiem kadry obozów w Kliczkowie, Linach i Radzyniu. hm. od 1976r,hm.Pl od 1987r.Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Cmentarz nowy w Jeleniej Górze. CK2/27A17.

pwd. Czarny Liliana

( 9.03.1940-30.10.1997)  komendant szczepu harcerskiego  przy Sp2 w latach 1980-83r

hm. CHMURZYŃSKA HENRYKA

(02.11.1916-25.11.1999)

Do ZHP wstąpiła w 1932 roku. Była drużynową drużyny harcerskiej i zuchowej. W 1945 roku współzałożycielka -opiekunka 6 drużyny harcerek (Sp.1) w Jeleniej Górze. W 1957 roku założycielka i drużynowa 54 DH im. Zofii Chrzanowskiej (LO). W maju 1957 roku drużyna złożyła przyrzeczenie. Odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą Mieczami”(1990).

hm. CHMURZYŃSKI JÓZEF

 (05.07.1915 -07.02.2006)

Do ZHP wstąpił w 1928 roku. Należał do 6 Lubelskiej DH, był zastępowym, przybocznym (harcerz orli). W 1945 roku współzałożyciel opiekun 1 DH (Sp.1). W lutym 1957 roku założył 52 i 53 DH (LO) w Cieplicach. Drużyny w maju złożyła przyrzeczenie. Komendant obozu w Mielnie (1958). Organizator rajdu reprezentacji Hufca na Zlot Grunwaldzki (1960). Członek Komendy Hufca. Odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP z Rozetą z Mieczami”(1990).Cmentarz stary w Jeleniej Górze

 

hm. DOBIECKI JÓZEF

(6.12.1899 - 21.08.1989)

W 1914 roku wstąpił do I Lwowskiej Drużyny Skautowej. Pełnił funkcje zastępowego, przybocznego, a od 1919 roku jej drużynowego. Wchodził w skład Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie(1919). Był komendantem Hufca Harcerzy we Lwowie (1921-1922) Jako harcerz brał udział w obronie Lwowa. W latach 1932-1934 był komendantem Hufca w Chodorowie. Opracował podręcznik, Wskazówki dla nowopowstających drużyn harcerskich (1921) W 1976 roku założył, a w 1982 roku zarejestrował w jeleniogórskiej Komendzie Chorągwi Krąg By-łych Skautów-Harcerzy I LDH. Cmentarz w Sobieszowie

hm. DOBSKI JÓZEF

(07.02.1911 - 30.08.1992)

Do ZHP wstąpił 1924 roku. Służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy 2. Kieleckiej Drużyny Harcerzy. W latach 1935-1939 był sekretarzem Zarządu Okręgu ZHP w Kielcach.

Uczestniczył w pracy konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Był organizatorem Szarych Szeregów na Kielecczyźnie, a w latach 1943-1945 komendantem Chorągwi Kieleckiej Szarych Szeregów. W czerwcu 1945 roku przybył do Jeleniej Góry. Tu współorganizował dolnośląskie harcerstwo. Jego podpis (obok Rudolfa Korzeniowskiego i Mariana Stolarczyka) widnieje na rozkazie Komendy Chorągwi Dolnego Śląska z dnia 26 lipca 1945 r., zarządzającym rejestracje wszystkich harcerzy i harcerek. Od 25.10.1945 do 10.02.1946 r. był pierwszym zastępcą komendanta Chorągwi Harcerzy Dolnego Śląska i kierownikiem Centrali Dostaw Harcerskich w Jeleniej Górze. W ostatnich latach życia przewodniczył Kręgowi Instruktorskiemu „Łysica” w Kielcach i jego wrocławskiemu zespołowi. Brał udział w pracach Komisji Historycznej Chorągwi Wrocławskiej. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari i krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” i jego złotą klasą oraz Rozetą-Mieczami do niego. Cmentarz przy ul. Smętnej we Wrocławiu, kwatera A.K

 hm. PL.DOMALEWSKA EUGENIA

 (5.4.1897 - 25.9.1973)

Do ZHP wstąpiła w 1918 roku. Drużynowa, w latach 1933 - 1935 komendantka Hufca ZHP w Zdołbunowie na Wołyniu. Przewodnicząca komisji kształcenia starszyzny i stopni Wołyńskiej Komendy Chorągwi. Uczestniczka Zlotu w Spale w 1935 roku. 8.05.1946 roku przyjechała z Syberii do Jeleniej Góry. W 1956 roku założyła 27 DH im. Bohaterów Westerplatte.Harcmistrzyni od 1956r. Od 1962 roku pracowała na stanowisku kwatermistrz Hufca, była członkiem komisji stopni instruktorskich. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Cmentarz stary w Jeleniej Górze. R7/2.

płk. DROBNIAK ZDZISŁAW

(zmarł 23.09. 1973)

Dowódca Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP)w Szklarskiej Porębie, członek Rady Przyjaciół Harcerstwa. Sygnatariusz Rozkazu - dowódcy Batalionu WOP i komendanta Ośrodka Harcerskiego ZHP z dnia 07.06.1968 roku - o powołaniu pierwszych czterech drużyn Harcerskiej Służby Granicznej (HSG) i zadaniach programowych i organizacyjnych tej specjalności. Cmentarz w Szklarskiej Porębie

  hm.  Dygdałowicz  Barbara instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. W latach 1975-1978 kierowała wydziałem zuchowym w Komendzie Jeleniogórskiej Chorągwi. W 1981r została odznaczona krzyżem za Zasługi dla ZHP

hm. GARBAT DANUTA

 (21.4.1934 - 26.11.2014)

Do ZHP wstąpiła w 1948 roku. Była drużynową, szczepową, członkiem komendy Ośrodka Karpacz, Rady i komendy Hufca. W latach 1980-1982 komendant Hufca w Podgórzynie a od 12.12.82 do grudnia 1984 zastępca Komendanta Hufca.

Cmentarz w Karpaczu. A2/R5/7.

phm. GAWLAK BARBARA

(29.06.1951 - 25.10.2010)

Do ZHP wstąpiła w 1969 roku. Była członkiem Studenckiego Kręgu Instruktorskiego przy Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze. drużynową, szczepową, członkiem kadry obozów w Kliczkowie, komendantem kolonii zuchowej. Strzegom - Olszowa, rząd 18. 21

hm. Giemza Elżbieta

 harcmistrzyni od 1981 r., instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 23.11.1980 r. do grudnia 1984 r. była członkiem Rady i Komendy Hufca, pełniąc funkcję zastępcy komendanta. Od 18.01.1989 r. do kwietnia 1991r. wchodziła w skład Rady Chorągwi Jeleniogórskiej, jej prezydium i Komendy Chorągwi. W 1986 r. została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP

hm.Pl Gruszka Jerzy

12-06-1934 r. w Wągrowcu z ojca Ludwika, Jana ( zamordowany 27 X 1943 r. w Rawiczu ) i Matki Mieczysławy Beim( zmarła  13 XI 2005 ).Do ZHP wstąpił wiosną  1945 r. należąc kolejno do 3 DH , 5 DH im Władysława Warneńczyka i 1 DH  i do 1950 r. uzyskał stopień ćwika i liczne sprawności. Lata 1950-1956 to czas przymusowej przynależności do ZMP ( Lic.Ped -. Dodatkowo przewodniczył kołu Ligi Przyjaciół Żołnierzy) i Organizacji Harcerskiej ZMP, że nie wspomnę o PZPR. Pracę zawodową, w oparciu o nakaz pracy rozpoczynam 15 sierpnia 1952 r. ( po odbyciu ministerialnego kursu kierowników gabinetów geografii i krajoznawstwa MDK) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze ( dział imprez masowych i gabinet harcerski).Jednocześnie w okresie 4 01 1953 – 31 12 1953 pracował ( rano) w Szkole Podstawowej TPD Nr, 1 jako przewodnik Organizacji Harcerskiej oraz nauczyciel w kl. IV. 1 01 1953  -  31 12 57  kierownik Szkoły Podstawowej w Karpnikach.1 03 53 – 30 09 56  przewodnik drużyny OH. 1 10 56 -  32 12  57  drużynowy 37 DH im Bohaterów Warszawy I organizator zlotu hufca w Karpnikach  weryfikowany do stopnia drużynowego po próbie i harcerza  orlego.1 01 1958  - 30 09 58  wykładowca reklamy na kursie kierowników sklepów PSS.  1 01 1958   -  31 12 1958 kierownik referatu harcerskiego KH Jelenia Góra opiekun/drużynowy 57 DH im Alka przy Tech. Łączności    uczestnik CAS w Złocieńcu – stopień podharcmistrza 1 09 1958   - 31 07  1962 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jel.Górze. (Epizodcznie jej kierownik).Szczep harcerski „ Liczyrzepa”(  radio szkolne). Opiekun  samorządu uczniowskiego. 1 08 1962 -   31 08 1964 Kierownik Szk.Podst. Nr 12 w Jeleniej Górze   ( zakończyłem starania o nowy budynek dzisiaj na ul. Grunwaldzkiej - kolejna „tysiąclatka”) 1 09  1962  -  31 08  1974  kierownik/dyrektor Szk.Podstawowej Nr 3 im   Mikołaja Kopernika Cieplicach . Komendant szczepu „Błyskawica”.Stopień harcmistrza. Kier.flii „Filmosu”.Org.Woj.Przegl. Szkolnych Zespołów Pieśni i Tańca. 1 09  1974  - 31 08 1975  Wydział Oświaty- wizytator historii Ośr.Metodycznego.1  09 1974  - 31 08  2000  I  Lic. Og. .im S. Żeromskiego ( ZSOg. Nr I ).     (  31 08 1986 emerytura, Komisji Spółdzielni Uczniowskich ). Komendant  9 Szczepu Harcerzy Starszch, Członek Kom.Rewizyjnej HCh i K H,Komendant II zgrupowania drużyn

Komendant obozów hufca i 19 LDH, Organizator akcji „Bohater „ hufca. Stopień Harcmistrza PL ( RP ). Sekr. Woj.Komisji Spółdzielni Uczniowskich.Odznaczony: Zasłużony dla Jeleniej Góry,Zasłużony dla Cieplic,Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Ord .Odrodzenia Polski.1  01  1991  -  31  08 2001 Wydawnistwo Nauczycielskie – współzałożyciel i wiceprezes. Autor i współautor 14 publikacji o łącznym nakładzie 160.000 egz, w tym autorstwo „Wycieczki,Biwaki,Obozy, Kolonie” - 3 wydania o nakładzie  łącznym 21.000 egz.2001  -  2016-  działalność w Jel.S-ni Mieszkaniowej ( Rada Osiedla, Rada Nieruchomości).Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

 

hm. Gorzałczyński Andrzej

inżynier, oficer dowodzenia sztabowego, podpułkownik WOSR w Jeleniej Górze – emerytowany. Harcmistrz ZHP, instruktor specjalnościowy 19 LDH. Sekretarz Rady Powiatowej SLD, członek Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działający w Śmigiełku od 1975.

Cmentarz w Jeleniej Górze

hm. Gorzkowska Beata

. 22.03.1964. Do ZHP wstąpiła 29.X.1979,Przyboczna 65Dh, drużynowa 18DH, drużynowa 92dSh, 28.05.1984 Złożyła zobowiązanie instruktorskie. Kierownik Wydziału Instruktorskiego KCH l11/86,pwd. 1985/l10,phm1986/l9, harcmistrzyni od 1988r  Drużynowa na obozach: Chobienice, Tatarce, Strudze, Zimowisko ŚWIDNICA.

W OKRESIE UCZESTNICTWA W DRUŻYNIE ZDOBYŁA WSZYSTKIE STOPNIE HARCERSKIE I ODZNAKI.

 

hm. HAKE CZESŁAW

 (4.02.1907 - 2003)

Do ZHP wstąpił w 1924 roku. Był drużynowym, komendantem Hufca w Kosowie Polewskim.  W 1937 uzyskał stopień podharcmistrza. Od 1958r harcmistrz. W latach 1936-37 kierował Hufcem Harcerzy  w Kosowie Poleskim. W latach 1941-44 w okresie wojny współpracował z Szarymi Szeregami. Od 25.10.1945 do 01.10.1946 roku, był członkiem komendy Chorągwi Harcerzy Dolnego Śląska kierował wydziałem zuchowym. W 1957r zweryfikowany jako instruktor ZHP w Hufcu Jelenia Góra  kierował Referatem Zuchowym. W latach 1956-1973 był instruktorem w jeleniogórskim Hufcu. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.Złotym Krzem Zasługi z Mieczami.

Cmentarz na Powązkach w Warszawie  kwatera D22, rząd 6,

pwd. HODUN WIESŁAW

(16.10.1954 - 13.08.2012)

Członek Studenckiego Kręgu Instruktorskiego (WSE). W jeleniogórskiej Komedzie Chorągwi kierował Wydziałem Sportu i Rekreacji. Cmentarz nowy w Jeleniej Górze.

hm. Jagielski Jan harcmistrz od 1985r, instruktor specjalnościowy w Hufcu Jelenia Góra.

hm .Jagiełło Andrzej harcmistrz od 1981 r instruktor specjalnościowy w Hufcu Jelenia Góra

hm. JAKÓBKIEWICZ JÓZEF

(16.03.1892 - 09.08.1953). Współorganizator drużyn harcerskich na Dalekim Wschodzie (1919-1923), drużynowy drużyny im. Tadeusza Kościuszki we Władywostoku, hufcowy Okręgu Dalekiego Wschodu (1919-1920), wiceprezes Polskiego Komitetu Ratunkowego (PKR) we Władywostoku niosącego pomoc zwłaszcza osieroconym dzieciom. W lipcu 1921 r. udał się do USA. Tam, pracą i zaradnością, przy poparciu Heleny i Ignacego Paderewskich zgromadził 36.000 dolarów na ewakuacje z Dalekiego Wschodu. W Warszawie, jesienią1921 r., spotkał się z Józefem Piłsudzkim, który przyjął honorowy patronat nad PKR. Założyciel Hufca Syberyjskiego w Zakładzie Wychowawczym Dzieci Syberyjskich w Wejherowie (1925-1927) z pośród około 300 dzieci-sierot repatriowanych z Syberii. Organizator obozów żeglarskich na Helu(1925-1928), prekursor wychowania morskiego w ZHP, którego program prezentował na konferencji przedstawicieli harcerskich drużyn morskich i żeglarskich w Warszawie (1928). Od lutego 1946 r. mieszkaniec Cieplicach Śląskich Zdroju, współorganizator miejscowego Uzdrowiska, autor licznych wydawnictw medycznych. Odznaczony odznaką harcerską „Za Zasługę” (1924). Cmentarz

 

hm.Kamińska Janina

-Instruktor w Hufcu Jelenia Góra. Obecnie członek  kręgu seniora i wspomagająca mnie w pracach archiwalnych. instruktoW 1989r została odznaczona  krzyżem "Za zasugi dla ZHP"

hm. ANNA KOKOTOWSKA

 (24.11.1946 -28.11.2019)Służbę instruktorską rozpoczęła w Hufcu Hrubieszów, była drużynową. W jeleniogórskim Hufcu zorganizowała i prowadziła 141 DH (1979). Była członkiem Komisji Stopni, Komisji Rewizyjnej Chorągwi Jeleniogórskiej (1985 -1989), kadry obozów harcerskich m.in. w Chobienicach. W latach 1987 -1988 organizowała samodzielne obozy drużyny (Struga i Łochowce). Wyróżniona odznaką Hufca „Za działalność ” I, II i III stopnia. Cmentarz stary w Jeleniej Górze

Kościuczuk Irena.  Harcmistrzyni od1986 roku. Komendantka szczepu przy SP6, Instruktor w Hufcu Jelenia Góra.

hm. LUDWINOWICZ EDWARD

(07.05.1931 - 04.07.2017)

Do ZHP wstąpił w 1969 roku. Był drużynowym i szczepowym. W latach 1970-1975 przewodniczył Komisji Rewizyjnej Hufca. Uczestnik harcerskiej „Akcji Frombork”, „Honorowy Obywatel Miasta Fromborka”. Komendant obozów „Akcji Hotel” w Szklarskiej Porębie, obozów wędrownych po terenie Polski. Członek kadry kształcącej obozów w Kliczkowie. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Cmentarz stary w Jeleniej Górze. 24CK1/

hm. ŁOKAJ JANUSZ MACIEJ

(28.12.1963 - 2012)

Jerzy, Janusz, instruktor od 1979 roku. Był drużynowym 13 Starszoharcerskiej Drużyny im. Batalionu „Parasol" - Czarna 13, komendantem obozów wędrownych: „Ziemia Olsztyńska”, „Ziemia Słupska”, obozów kajakowych „Szlakiem wodnym rzeki Obry” i spływu kajakowego „Obra 1991”. Cmentarz nowy w Jeleniej Górze

hm. ŁOKAJ JERZY

 (1931 - 1993)

Jerzy, do ZHP wstąpił przed 1939 rokiem w Łodzi. Od 1949 roku był drużynowy 22 Lotniczej DH. harcmistrz od 1982

Cmentarz nowy w Jeleniej Górze

hm. Łokaj Danuta harcmistrzyni od 1980 r. Komendant szczepu przy  OL1 w Jeleniej Górze

 

hm. MACHAY ANDRZEJ

(28.9.1937 - 19.11.2007)

Do ZHP wstąpił w 1946 roku. Służbę instruktorską rozpoczął w 1960 roku jako drużynowy. Był szczepowym, komendantem ośrodka harcerskiego Smolec i Hufca Wrocław Powiat. Zastępca komendanta a od 1973 do 1975 roku komendant Chorągwi Dolnośląskiej. W latach 1976-1981 przewodniczył Komisji Rewizyjnej Chorągwi Jeleniogórskiej. Był członkiem Rady Chorągwi i jej prezydium, członkiem Rady Naczelnej ZHP. Odznaczony został Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Cmentarz Wrocław-Kiełczów. 34/45/4.

 

hm. Michajluk Krzysztof

członek drużyny P.poż w Pławnej-1958-60, przyrzeczenie harcerskie złożył w marcu 1959r,drużynowy SP nr 7 w Legnicy1965-66,drużynowy Sp.nr15 w Sobieszowie, Szczepowy w Sp.nr 15 w Sobieszowie, komendant Ośrodka w Sobieszowie, zobowiązanie instruktorskie złożył 27.09.1964 w Legnicy harcmistrz od 1972

 

hm.Pl Mieczkowski Konrad

(01.02.1935 - 03.02.2018)

 Do ZHP wstąpił w 1948 r. Służbę instruktorską rozpoczął w 1957 r.

Był drużynowym 19 Lotniczej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Skalskiego, a następnie drużyny im. Dywizjonu 313, a potem komendantem szczepu harcerskiego, kierownikiem Klubu Lotnika „Śmigiełko” w Jeleniej Górze. Był drużynowym, szczepowym. Współorganizatorem obozów m.in. w Strzebielinie Morskim, Brennie, Sławie i Radzyniu. Popularyzator modelarstwa lotniczego.  harcmistrz od 1974 r. (hm PL 1985), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra.

W 1976 r. został odznaczony krzyżem "Za Zasługi dla ZHP", a w 1987 r. jego złotą klasą. Cmentarz nowy Jelenia Góra.

 

hm.Pl Milewski Janusz

24.04.1953 zobowiązanie,instruktor ds.HSG Lubań(1973-75),Kierownik WKI Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu 1974-75,Kierownik Wydziału HSPS JKCH 1975-80,Z-ca Komendanta Poczty HarcerskiejKCHJ 1076-1980,członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich 1976-80,Komendant Jeleniogórskiego Hufca ZHP 1979-80,Członek Prezydium Rady Chorągwi Jeleniogórskiej 1980-81,członek Kręgu Instruktorskiego Głównej Kwatery ZHP 1981-83,Instruktor  Komendy Hufca ZHP Jelenia Góra 1981-1983

 

hm.Pl Pawłowski Józef

1.05.1941, wcześniej zuch, harcerz w drużynach chorągwi  bydgoskiej, zobowiązanie instruktorskie 3.07.78,instruktor Kadry kształcącej Chorągwi Bydgoskiej i Chorągwi Jeleniogórskiej, Komendant wielu obozów chorągwi Bydgoskiej, Komendant obozów i Kursów kadry Kształcącej.

Od 9.10.1988 do kwietnia 1991 przewodniczący Komisji Instruktorskiej Hufca Jelenia Góra a od 18.01.1989 do kwietnia 1991 członek Komisji Instruktorskiej Jeleniogórskiej Chorągwi..

Posiadacz srebrnej odznaki Kadry Kształcącej, Wyróżniony m.in. Odznaką za Działalność  Hufca Jelenia Góra oraz Krzyżem Za Zasługi dla ZHP,

hm. Płonka Jan

  od 1980 r., instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 23.11.1980 r. do grudnia 1984 r. wchodził w skład Rady i Komendy Hufca, a od 18.01.1985 r. do 18.01.1989 r. był członkiem Komisji Instruktorskiej Chorągwi Jeleniogórskiej. W 1983 r. został odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Od 09.10.1999 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Jeleniej Górze.

hm. Pióro Wawrzyniec

 inżynier, pułkownik WOSR w Jeleniej Górze – emerytowany, harcmistrz ZHP, pracujący z 19 LDH w latach 1975-1985, instruktor ośrodka kuratorskiego, współautor  nazwy Klub Lotnika „Śmigiełko”.

hm. PĘKALSKI MARIAN

 (01.01.1925 - 20.01.2015)

Marian, do ZHP wstąpił w 1961 roku. Był drużynowym, komendantem Ośrodka Szkoleniowego w Sobótce (1962-1965), członkiem Rady i komendy Chorągwi Dolnośląskiej. W latach 1967-1968 p.o. komendanta jeleniogórskiego Hufca.

Cmentarz stary w Jeleniej Górze. 29CK/31/110.

hm PILARZ. BARBARA

 (8.11.1942 - 21.7.2010)

Do ZHP wstąpiła w 1966 roku. Była drużynową, szczepową, członkiem Rady Hufca, Komisji Rewizyjnej, instruktorką kadry kształcącej na obozach Hufca, komendantką samodzielnego obozu - kurs drużynowych harcerskich w Kliczkowie (1970r.). Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Cmentarz stary w Jeleniej Górze. 34CK1/R8/6.

 

hm. Pl. Sitek Danuta

 ur. 27.04.1950 r. w Kamiennej Górze, mgr pedagogiki, nauczy­cielka, harcmistrzyni od 1973 r. (hm PL 1984). Do ZHP wstąpiła w 1961 r. Służbę instruktorską rozpoczęła w 1967 r. Była drużynową zuchów, a następnie namiest­nikiem zuchowym Hufca Jelenia Góra. Od 17.02.1983 r. do 25.02.1989 r. kierowała tym Hufcem. Od 1.09.1975 r. do 18.01.1981 r. była kierownikiem wydziału harcerskiego Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej, a od 20.02.1976 r. do 18.01. 1981 r. pełniła funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Od 18.01.1981 r. do grudnia 1991 r. wchodziła w skład Rady Chorągwi, jej prezydium i Komendy, pełniąc funkcje: od 18.01.1981 r. do 30.09.1983 r. zastępcy, a od 18.01.1989 r. do 17.12.1991 r. komendanta Chorągwi. W 1975 r. została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP", a w 1987 r. jego złotą klasą. Od 1999 roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP w Jeleniej Górze.

hm.Pl Solarz Adam

ur. 26.08.1944 r., mgr prawa administracyjnego, działacz państwowy, harcmistrz od 1970 r. (hm PL 1983), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Służbę instruktorską rozpoczął w 1967 r., jako drużynowy. 1968-1969 Komendant Ośrodka w Szklarskiej Porębie.Od 12.04.1969 r. do 01.07.1975 r. był komendantem Hufca. Od 17.09.1971 r. do 4.09.1975 r. wchodził w skład Rady Chorągwi Dolnośląskiej. W 1971 r. został odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZHP".Dh.Adam jest autorem wielu publikacji o ZHP na naszym terenie.Większosc z nich znajdziecie na naszej stronie oraz Cyfrowym Dolnym Śląsku oraz wersji drukowanej.Są to książki opisujące wydarzenia i ludzi z harcerskim rodowodem.

hm. SOBKA MARIAN

 (23.12.1940 - 22.12.2006)

Instruktor hufca od 1970 roku. Pełnił funkcje: drużynowe-go w drużynach wodniackich, Retmana w Hufcu i kierownika Klubu Łączności. Był członkiem Rady Hufca, wielokrotnie kadry obozów m.in. w Funce, Gostycynie i Chobienicach.

Cmentarz nowy w Jeleniej Górze. 31ACK2/R10/8.

hm. SOBOLEWSKI KAZIMIERZ

 (27.9.191 - 19.6.1979)

Do ZHP wstąpił w 1931 roku. W latach 1938-1939 był komendantem IV Hufca Harcerzy w Krakowie. Od 1942 roku w składzie Komendy Chorągwi Szarych Szeregów w Krakowie. W sierpniu 1945 roku był członkiem kadry kursu podharcmistrzowskiego, Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP w Szklarskiej Porębie. Po jego zakończeniu Komendant Krakowskiej Komendy Chorągwi zaproponował K. Sobolewskiemu pozostanie w Jeleniej Górze i zorganizowanie Chorągwi Harcerstwa. Funkcję komendanta Chorągwi pełnił do września 1948 roku.

Cmentarz w Myślenicach

 

hm.PL ŚWIDERSKA WANDA

 (27.1.1918 - 24.2.2003)

Do ZHP wstąpiła 1929 roku. Służbę instruktorską rozpoczęła w 1935 roku. Drużynowa w Chorągwi Wileńskiej, a w latach 1945-1949 w Chorągwi Białostockiej. W 1956 roku podjęła służbę w jeleniogórskim Hufcu. nauczycielka, harcmistrzyni (hm PL 1977), instruktor ZHP w Hufcu Jelenia Góra, a po 1975 r. w Hufcu ZHP Jeżów Sudecki. . W 1985 r. otrzymała tytuł honorowy "Instruktor Senior ZHP .Była drużynową i szczepową w Siedlęcinie. Odznaczona Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Cmentarz w Siedlęcinie.

hm. Tomala Tomasz 

 technik budowlany, harcmistrz  nr11/80. 5.01.1974. Kurs drużynowych HSPS Wrocław, Zimowisko szkoleniowe Szklarska Poręba 75r, Zimowisko szkoleniowe Gdynia 76, Skarbnik 57 Szczepu ZSB,drużynowy74-76,Z-ca Komendanta 57 Szczepu2.01.76,członek referatu  harcerskiego 1.11.77-23.11.80,Członek Rady Hufca 76-80,Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca  23.11.80.Należał do drużyny (nr i nazwa)Zuchowej i harcerskiej w szczepie przy SP13,w Jeleniej Górze. Przyrzeczenie złożył w 1966r. Uczestnik  Akcji Hotel, Operacji Bieszczady 40 instruktor programowy, byłem zastępcą Komendanta Obozu w Gostycynie, oboźnym w Wisełce 77,kierownik hoteliku Bieszczady, kadra kwatermistrzowska Kliczków 75

hm. Turakiewicz Janusz

Do ZHP wstąpił w 1964 roku. Instruktor hufców Giżycko (1968-1971) i Jelenia Góra (1971-

1976 i 1989-1990) oraz komend chorągwi Zielonogórskiej im. WOP (1976-1983) i

Jeleniogórskiej im. Osadników Wojskowych (1983-1989).

Przyboczny 23. Grunwaldzkiej DH Czerwonych Beretów im. Mariusza Zaruskiego (1969-

1971), zastępca komendanta obozu drużyny w Operacji 1001-Frombork (1972). Inicjator

powołania (1971) i przewodniczący (1971-1972) Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP

przy Filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej / Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze.

Instruktor wydziałów HSPS oraz Sportu i Turystyki Komendy Chorągwi Zielonogórskiej.

Zastępca Komendanta (1984-1989) i Komendant Chorągwi Jeleniogórskiej (1988-1989).

hm.Pl Urbaniak Mirosław

ur.2.02.1944.  17.07.1959 przyrzeczeniećwik l2/60-15.02.1960 , pwd L1/61 phm L1/1966 1.01.66, hm L1/1970 hm PL 15.07.1980 Ornat/ przyrzeczenie harcerskie 17.07.1959/. zobowiązanie instruktorskie 24.07.1960 Łazy kurs drużynowych. Funkcje w  ZHP: Zastępowy, przyboczny, drużynowy1960, kierownik referatu, drużyn młodzieżowych 1.10.65 B-c Komendant Hufca Bolesławiec 1.03.1969 L3/69 do 1.02.1975,19.06.1975 do 12.07.1975,p.o.KCH  Jeleniogórskiej od 12.07.1975 do IX .1975 Komendant Chorągwi Jeleniogórskiej. Należał do  4 drużyny im. Bartosza Głowackiego w  Bolesławcu’ Odznaczony  : Krzyżm za Zasługi dla ZHP 1972 Odznaka Zasłużony dla Chorągwi 1974

hm. Barbara Ważny

   ur.1.12.1933 w m. Świecie  mgr. pielęgniarstwa Pełniła szereg funkcji: szczepowa  w  Legnicy, kierownik referatu drużyn sanitarnych ,kierownik Szczepu HSPS w LM, członek  referatu HSPS w Hufcu JG, członek Komisji Stopni Instruktorskich KHJG, Z-ca Przewodniczącego K Stopni Instruktorskich Hufca JG, Przewodnicząca KSI JG.

Instruktor kilkudziesięciu obozów harcerskich.

 Za działalność odznaczona min. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za zasługi dla ZHP,

hm. Ważny Marian

ur. 22.07.1932 r. w Landwarowie, technik technolog, harcmistrz (hm PL 1983), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Do ZHP wstąpił  28.01.19454 r. w Bytowie. Pełnił funkcję przybocznego drużyny. W 1948 r. ukończył kurs dla drużynowych. W grudniu 1957 r. został zweryfikowany jako instruktor bez stopnia. Podjął służbę instruktorską na funkcji  drużynowego 29 DH im. Zawiszy Czarnego w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 1.09.1976 r. do stycznia 1981 r. był pilotem  Chorągwi Jeleniogórskiej, a od 18.01.1981 r. do 18.01.1985 r. wchodził w skład Rady tej Chorągwi.

Odznaczony: Krzyżem Zasłużony dla ZHP 1975,Brązowym Krzyżem Zasługi 76,Zasłużony dla Dolnego Śląska 1972,,Zasłużony dla Chorągwi Wrocławskiej 74

Pełnione funkcje chronologicznie

Funkcja

Lata

Miejscowość

 

drużynowy

25.02-47-22.11.48

Bytów

 

Sekcyjny HD Pożarniczej

29.03.49

Bytów

 

drużynowy

18.12.57

Jelenia Góra

 

Kierownik inspektoratu MSR

1.09.70

Legnica

 

Kierownik referatu HSPS

73

Legnica

 

Instruktor Prop.HSPS

75

J. Góra

 

Członek Referatu Ponadpodstawowego

L1/76

J. Góra

 

Pilot Jeleniogórskiej  Chorągwi

rL9/76

J. Góra

Do 1981

Członek Komisji Kształcenia

L3/76

J. Góra

 

Członek Retmanatu Hufca J.Góra

L7/15.09.79

J. Góra

 

Członek Rady Chorągwi Jeleniogórskiej

18.02-81-18.01.854

J. Góra

 

Drużynowy 14DH

L13/88

J. Góra

 
       

 

hm.PL Wiklik Cezary

 

Urodzony 31 .10.1953 w Gryfowie śląskim. Magister ekonomii. Hm.Od 1977 roku. hm PL od 1987. Do ZHP wstąpił w 1965 roku. Służbę instruktorską rozpoczął w1971 roku. W latach 1 9 71- 1975. prowadził drużynę w latach 1974-1975 był przewodniczącym SKI w  Akademii Ekonomicznej a zarazem  członkiem Rady Hufca. ZHP Jelenia Góra.O 1.10.76do 18.01.1981 kierował wydziałem organizacji i Wypoczynku, sportu i turystyki, Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej. Od 20.02.76 DO 17.10.88 Wchodził w skład rady tej chorągwi. Od 18.01.1981 DO 17.10.88  r. Do 17 października 88 roku. Był komendantem Chorągwi. W 1977 roku. Odznaczony Krzyżem” Za zasługi dla ZHP”.

hm.Pl Wiśniewski Waldemar

 nauczyciel, harcmistrz od 1973 r. (harcmistrz PL 1983), instruktor w Hufcu ZHP Jelenia Góra. Od 21.12.1973 r. do 17.12.1977 r. wchodził w skład Rady i Komendy Hufca ZHP Jelenia Góra, pełniąc funkcje: od 21.12.1973 r. do 30.06. 1975 r. zastępcy, a od 1.07.1975 r. do 17.12.1977 r. komendanta Hufca. Od 1.09. 1975 r. do 7.02.1978r. wchodził w skład Rady Chorągwi Jeleniogórskiej, jej prezydium i Komendy.

hm. Wróblewski Ryszard

Stopień Harcerski lub instruktorski harcmistrz nr L11/80 i data rozkazu nadania 15.11.1980.Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego 1963 Góra. Drużynowy drużyny zuchowej, drużynowy 81 DH Ż, KWŻ Chorągwi Jeleniogórskiej, KWŻ Hufca Jelenia Góra ,posiadam następujące uprawnienia żeglarskie: KŻW …..Należałem do drużyny (nr i nazwa) Harcerskiej W Górze

 

hm.Wiechnik Waldemar

magister, inżynier, absolwent WOSR w Jeleniej Górze, harcmistrz ZHP, instruktor harcerski i specjalnościowy 19 LDH, pracujący z drużyną od 1980 roku, obecnie pracujący w jednostce wojskowej w Bydgoszczy, w wolnych chwilach wspierający pracę „Śmigiełka

hm. Żukowski Janusz

 magister nauk społecznych, harcmistrz ZHP, instruktor harcerski, doradca zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze. Związany z działalnością „Śmigiełka” od 1980 roku, Komendant Hufca: Kowary, Jelenia Góra

 

To tylko fragment roboczy z naszego zbioru.Brak tu opisu współczesnych instruktorów ale i to się zmieni.Po rozmowie z dh.Robertem Zaporą Komendantem Karkonoskiego Hufca ZHP mam obietnicę że tak się stanie.

 

Zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety lub w sposób  samodzielny zgodny z zapisami w książeczce instruktorskiej napisz i prześlij! Dziękuję Do swojej historii dołącz proszę swoją fotkę w mundurze.

(Propozycja -ankieta w punktach do wypełnienia )

Komisja Historyczna Karkonoskiego Hufca ZHP zaprasza do wypełnienia ankiety  a raczej napisania kilku słów o sobie i swojej działalności w ZHP

  1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………..
  2. Stopień Harcerski lub instruktorski………………………………………… nr i data rozkazu nadania…………………………………………….
  3. Data i miejsce złożenia zobowiązania instruktorskiego

…………………………………………………………….

 4.Pełnione funkcje ZHP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Należałem do drużyny (nr i nazwa)……………………………………………………………………………………………oraz miejscowość………………………………………………………………………………………………………..

6.Napisz czym  zajmowałeś  się w ZHP……………………………………………………………………………………………..

7.Jaką chwilę, imprezę w ZHP zapamiętałeś najbardziej( opisz w kilku zdaniach)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.Kto był dla ciebie wzorem harcerza/instruktora w twoim środowisku i dlaczego( opisz w kilku zdaniach

9. Mam w swoich zbiorach różne artefakty które chcę, mogę udostępnić, przekazać do zbiorów komisji historycznej

A po wszystkim, chwili zadumy i poszperania w dokumentach wypełnij ankietę i prześlij na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ój kontakt: Nazwisko i imię…………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………

Adres email……………………………………………………………..

Moje propozycje dla KHZHP……………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację załączonych dokumentów i fotografii przez inicjatorów akcji Ocalić od zapomnienia.

Czytelny podpis:

Zaproszenie do udziału

  Akcja Hotel 1974 -1 9 7 6. 14 września 2024...
11. 06. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Srebrna Góra

Kolejny pracowity dzień w naszym archiwum.Kolejne spisane artefakty.Dużo ciekawej pracy...
22. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dziękuję dh.Marylko!

Dzisiaj moje zbiory wzbogaciły dary od dh.Marylki Stacewicz- jednej z...
21. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Zbieram do encyklopedii na dobry początek

           Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Początek instruktorskiej encyklopedii naszego Hufca! cd

         Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dh Krystyna i Dh.Kazimierz cd.

Tak jak obiecałem tak też robię.Poniżej kolejne artefakty rodziny Truszczyńskich.Zbiór...
06. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Artefakty ze zbiorów hm.Pl Krystyny Truszczyńskiej

Wczoraj wieczorem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkałem się z córką  ...
22. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Pamiętamy o Was

Zbliżają się kolejne ważne święta- czas zadumy,rodzinnych spotkań czas radości...
28. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecała i dotrzymała!

Dzisiaj pocztą Polską dotarła do mnie wspaniała przesyłka od dh.hm...
09. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Boguś jesteś wielki!

Dzisiaj siedzibę Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP odwiedził hm Bogdan...
06. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Otrzymałem kolejną pocztę od dh.Danusi!

Kolejna przesyłka od dh. Danuty Szczęsnej.Bardzo ciekawe materiały do pracy...
12. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana kronika od dh.Uli Gałęskiej

   Tak jak obiecałem poniżej kronika do naszych zbiorów.Warto poglądać a...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Ciekawy podarek od hm.Ireny Ciepłej

Dziasiaj otrzymałem od dh.hm Ireny Kaźmierczyk Ciepłej wspaniałą kronikę drużyny...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 169 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.