Ocalić od zapomnienia...

Jeśli chcesz wrócić do ZHP- przeczytaj!

.

 

Znalazłem w internecie :Ważne dla tych którzy formalnie chcą powrócić do ZHP.Poczytajcie i zdecydujcie.

 

 

Rada Naczelna ZHP


 

 

Uchwała nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP

z dnia 17 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP

 

 1. Na podstawie §67 ust. 4 pkt 11 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP.
 2. Wykaz osób, których członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, publikowany jest w rozkazie właściwej osoby kierującej jednostką, do której przydział służbowy miała osoba tracąca członkostwo, w ciągu 14 dni od utraty członkostwa.
  W rozkazie tym osoba kierująca jednostką zawiera informacje o możliwości przywrócenia członkostwa na warunkach określonych w pkt 3.
 3. Osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo
  z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od daty ustania członkostwa, wpłaci zaległe
  i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP. Przywrócenie członkostwa
  w sytuacji określonej w niniejszym punkcie nie powoduje przywrócenia mandatu delegata posiadanego przez tę osobę.
 4. Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo, które ustało na skutek wystąpienia z ZHP, skreślenia z listy członków ZHP, wykluczenia z ZHP, obowiązana jest wyrazić wolę przynależności do ZHP oraz złożyć wniosek zawierający:
  • imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się
   na rozkaz o jego przyznaniu,
  • wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,
  • informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym
   o ostatnim przydziale służbowym,
  • dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność
   do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.
 5. Wniosek składa się osobie kierującej jednostką, do której osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo chce uzyskać przydział służbowy.
 6. Osoba, której członkostwo ustało na skutek wykluczenia, składa wniosek
  do komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.
 7. Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo nie może uczestniczyć
  w działalności ZHP do czasu rozpatrzenia jej wniosku.
 8. Osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza postępowanie polegające
  na wyjaśnieniu okoliczności sprawy, zasięgnięciu opinii osób, które stwierdziły ustanie członkostwa, były przełożonymi wnioskodawcy lub pełniły służbę wraz wnioskodawcą, a w przypadku ustania członkostwa na skutek wykluczenia
  z ZHP - także po zapoznaniu się z orzeczeniem sądu o wykluczeniu z ZHP.
 9. Czas rozpatrywania wniosku nie może przekroczyć 8 tygodni od dnia jego złożenia. W przypadku przekroczenia czasu rozpatrywania wniosku, wniosek uznaje się za rozpatrzony pozytywnie.
 10. Osoba, której członkostwo ustało na skutek wystąpienia z ZHP albo skreślenia z listy członków ZHP, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
  • uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo,
  • nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa,
  • może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.
 11. Osobie, której członkostwo ustało do 1989 r. na skutek wykluczenia z ZHP
  za poglądy i kultywowanie tradycyjnych wartości Harcerstwa,
  po przeprowadzeniu procedury opisanej w pkt 4-9, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopnia instruktorskiego.
 12. Osoba, której członkostwo ustało na skutek wykluczenia z ZHP,
  po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
  • uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo,
  • składa ponownie Przyrzeczenie Harcerskie na zasadach obowiązujących aktualnie w ZHP,
  • może zdobywać ponownie stopnie instruktorskie na zasadach obowiązujących aktualnie w ZHP, z możliwością ubiegania się
   o skracanie wymaganych okresów związanych ze zdobywaniem poszczególnych stopni,
  • rozpoczyna na nowo bieg stażu członkowskiego i służby instruktorskiej.
 13. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej, osoba ją podejmująca sporządza notatkę służbową, z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących sprawy i uzasadnieniem podjętej decyzji.
 14. Od decyzji negatywnej w sprawie ponownego nabycia członkostwa składającemu wniosek przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych §28 Statutu ZHP.
 15. Traci moc Uchwała nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP.
 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Przewodniczący

                                                                              Związku Harcerstwa Polskiego

 1. Dariusz Supeł

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uwzględnia wnioski przekazane przez Naczelny Sąd Harcerski ZHP w dniu 3 kwietnia 2018 roku, w związku z brakiem sprecyzowanych terminów
w sprawie przywrócenie członkowska w ZHP z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu.

Zgodnie z §24 pkt. 4 członkostwo ZHP ustaje w skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie. Terminy opłacenia podstawowej składki członkowskiej określone są w Uchwale Rady Naczelnej ZHP w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.

Rys historyczny Domu harcerza

Ważna i ciekawa informacja o kolejnej siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP.Informuję...
28. 10. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Nadzwyczajny Zjazd Karkonoskiego Hufca ZHP

27 września 2020r w nowej siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbył...
26. 09. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Nowa siedziba Karkonoskiego Hufca ZHP

Miło mi zakomunikować że nasz Hufiec od lipca zmienił swoją...
17. 09. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Strzeleckie lato z Karkonoskim Hufcem ZHP

  Za nami drugie spotkanie w ramach strzeleckiego lata z dziećmi...
08. 07. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Trudne święta

"Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem, Druh, Druhowi,...
05. 04. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorzy Karkonoskiego Hufca ZHP pomagają!

  Uruchamiamy akcję pomocy osobom starszym i samotnym. Pomożemy w prostych...
18. 03. 2020 Andrzej Gawłowski
Read more

Ruch wodny w ZHP

  Poszperałem by dać początek artykułów o wodniactwie i drużynach wodnych...
08. 11. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Jeśli chcesz wrócić do ZHP- przeczytaj!

  Znalazłem w internecie :Ważne dla tych którzy formalnie chcą powrócić...
09. 09. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie pod sztandarem

7.09.2019 w malowniczej Łomnicy odbyła się alarmowa zbiórka instruktorów seniorów...
08. 09. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Zbiórka instruktorów hufca Jelenia Góra którzy służyli pod tym sztandarem!

Grupa instruktorów seniorów ZHP z terenu działania  Hufca Jelenia Góra...
14. 07. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Stopnie instruktorskie w ZHP

Dla tych którzy chcą być na bieżąco materiał o aktualnie...
25. 04. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Harcerska trójka

Dotarło do mnie fajne zdjęcie. W jednym miejscu trzech komendantów:...
18. 04. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Święta tuż,

Warto pamiętać o przyjaciołach.My pamiętamy o zuchach,harcerzach i instruktorach ZHP...
12. 04. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Harcerska komenda

Poniżej ciekawe materiały ze zbioru dh.Janusza Milewskiego udostępnione w ramach...
08. 04. 2019 Janusz Milewski
Read more

Zapomniana akcja hotel

Warto przeczytać.Ciekawa historia o tych co budowali...    
20. 03. 2019 Andrzej Bira
Read more

Klub lotnika

To już historia.  
04. 03. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Jeleniogórscy komendanci Hufców

Wykaz komendantów jeleniogórskiego Hufca od 1945r do chwili obecnej     Jelenia Góra...
16. 01. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Prolog

Od pewnego czasu w przytulnej Czekoladziarni w Jeleniej Górze w...
15. 01. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Mój bohater

Siedząc przy kominku oglądam materiały archiwalne o harcerstwie i trafiłem...
11. 01. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.