Ocalić od zapomnienia...

Odszedł na wieczną wartę! Dh.Kazimierzu gdzie jesteś....

.

Po smutnej informacji  informacji od Marcina Piotrowskiego o śmierci jego Taty Kazimierza postanowiłem naszym czytelnikom przypomnieć jego działania w harcerstwie.Poprosiłem o przygotowanie pierwszego wspomnienia dh.hm Andrzeja Birę i poniżej zacny tekst - dzięki Andrzeju !

                                                                                      

Pogrzeb odbył się 24.02.2024r  na cmentarzu w  Jeleniej Górze.

      

                      Druh Harcmistrz Kazimierz Piotrowski 

                                         1950 - 2024 - 21.02           

     W dniu 21.02.br. odszedł znany i szanowany Jeleniogórzanin – Kazimierz Piotrowski. Wśród licznych nekrologów i wspomnień zapomniano o Jego wybitnych zasługach w działalności na rzecz  harcerstwa. Postanawiamy w niniejszym tekście przywołać jedne z najchlubniejszych kart z życia Druha Harcmistrza Kazimierza Piotrowskiego.

    Przynależność do ZHP rozpoczął w szkole podstawowej we Wrocławiu. Pełnił w drużynie i szczepie rozmaite funkcje, by w 1967 roku we wrocławskim Hufcu Stare Miasto złożyć ślubowanie instruktorskie. Wkrótce objął prowadzenie drużyny starszoharcerskiej przy II Liceum Ogólnokształcącym. Jego niespożyta energia i mnóstwo pomysłów sprawiły, iż drużyna staje się wkrótce wiodącą na harcerskiej mapie Wrocławia.

     Harcerstwo zawsze było bliskie Jego sercu i nie mógł po prostu bez niego żyć. Studia a potem obowiązki rodzinne i zawodowe wyłączyły Kazimierza Piotrowskiego na pewien czas z działalności, ale tylko na pewien czas, bo w roku 1994 odezwała się Jego harcerska dusza.

    Oto w gronie działaczy społecznych i samorządowych Jeleniej Góry szuka się formuły, jak pomóc harcerstwu w jego inicjatywach. Kazimierz Piotrowski, który pełnił wtedy funkcję Wiceprezydenta Miasta Jeleniej Góry, występuje z inicjatywą powołania Rady Przyjaciół Harcerstwa. Wkrótce odnajduje zwolenników inicjatywy i tych, którzy mają w swych życiorysach bogatą przeszłość harcerską. 1 września 1994 roku Rada rozpoczyna działalność. Kolejny etap, to czas po spełnieniu licznych  wymogów formalnych, Rada zostaje zarejestrowana w KRS i z dniem 25 września 2001 roku rozpoczyna działalność w nowej, bardziej oficjalnej formule.

     Druh Kazimierz Piotrowski współtworzy statut a w nim zapis o zadaniach stojących przed Radą: „...organizacja pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz harcerstwa w dziedzinie stwarzania warunków do wszechstronnego duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowanego kształtowania jego osobowości przy poszanowaniu prawa do wolności i godności.”

   Na działalność nowo powołanej Rady władze miasta przydzielają stary budynek przy ul. Wiejskiej 41. Druh Kazimierz Piotrowski jako osoba skromna nie walczy o stanowiska i zaszczytne funkcje. Do roku 2002 zmieniają się przewodniczący Rady. Jednym, na większe zaangażowanie nie pozwalały liczne obowiązki zawodowe, inni nie czuli specyfiki harcerstwa jako ruchu o charakterze wychowawczym, opartym na służbie, braterstwie i samodoskonaleniu. W rezultacie członkowie Rady uświadamiają sobie, że na czele stanąć musi człowiek czynu, jakim jest Druh Kazimierz Piotrowski.

     Od razu podjął działania na rzecz remontu siedziby Rady, jako że budynek czekała niechybna śmierć techniczna. Odezwała się natura budowlańca i architekta. Podjął szereg działań na rzecz niesienia pomocy dzieciom z biednych rodzin, mieszkających przy ul Wiejskiej i Wincentego Pola. Uzyskał znaczącą pomoc władz miasta i znalazł licznych sponsorów, by zapewnić tym dzieciom posiłek po przybyciu ze szkoły, jako że świetlica przez lata była ich drugim domem. Zorganizował douczanie i pomoc przy odrabianiu lekcji. Prowadzone były kursy przygotowawcze dla uczniów kończących szkoły podstawowe przed egzaminami do szkół średnich, w czasach gdy takowe obowiązywały. Wielu społeczników prowadziło zajęcia z dziećmi – teatralne, taneczne, plastyczne, turystyczne. Organizowano biwaki i obozy w czasie wakacji, a Druha Kazimierza wszędzie było pełno, bo musiał wszystko widzieć, sprawdzić i dopilnować, by spełnione były wymogi formalne i dotyczące bezpieczeństwa. Ten martwy ongiś obiekt przy ul. Wiejskiej  tętnił życiem i radosnymi odruchami dzieci.

      W pewnym momencie Druh Kazimierz przedsięwziął prorocze działania. Wystąpił z inicjatywą

organizowania wakacyjnego wypoczynku, wspólnie z polskimi kolegami, dla dzieci z Ukrainy – z Ługańska, Doniecka, Winnicy, Zaporoża. Uzyskał pomoc finansową od Senatu RP i władz Jeleniej Góry. Przez wiele lat organizowano 2 wakacyjne turnusy, a niekiedy zimowiska, dla dzieci z rodzin o polskich korzeniach. Było to dla nich ogromne przeżycie, gdy poznawały nasze obyczaje, zabytki, historię i polski język – bo takie zajęcia też w trakcie pobytu miały. Brały udział w wycieczkach do Bautzen i Pragi, dziwiąc się, że nie ma procedur granicznych. Dziś są już dorosłymi ludźmi, ale wspomnienie o Druhu Kazimierzu i o pobycie w Polsce na pewno tkwi w niejednej duszy.

     Obecnie żegnamy Druha Kazimierza Piotrowskiego z głębokim przekonaniem, że spełnił wiele życiowych misji, a w szczególności tę najbliższą braci harcerskiej.

Cześć Jego Pamięci! Czuwaj! hm.Andrzej Bira

" Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił slow - przy innym ogniu w inną noc......" niestety nie zobaczymy się już!

   Poniżej fragment tekstu o historii -początku Domu Harcerza gdzie dh.Kazimierz Piotrowski odegrał ważną rolę! W kolejnych odcinkach zaprezentuję fragment fotograficznej historii i pasji Kazimierza!

  "  Marcin Zawiła zaproponował Antoniemu Padewskiemu aby skrzyknął grupę zacnych mieszkańców miasta, miłośników organizacji harcerskich i powołał Radę Przyjaciół Harcerstwa która by stanowiła zaplecze logistyczne dla wszelkiej pomocy tym wszystkim ruchom i bez żadnych prowizji kierowała pomoc dla dzieci i młodzieży harcerskiej bez względu na przynależność organizacyjną. Do pomocy w organizacji tego stowarzyszenia skierował członka zarządu miasta Kazimierza Piotrowskiego. Też instruktora harcerskiego, przewodnika który w czasach swego życia we Wrocławiu czynnie działał w Hufcu Wrocław II Śródmieście, oraz hufcu Wrocław Krzyki. Kazimierz Piotrowski zredagował projekt statutu tego nowego stowarzyszenia, oraz współuczestniczył w spotkaniach założycielskich. RPH-stowarzyszenie została zarejestrowana w sądzie, Pierwszym przewodniczącym został prezydent miasta Marcin Zawiła. Do zarządu wszedł druh Antoni Padewski, a skarbnikiem został druh Kazimierz Piotrowski. Później dołączyła do grupy w pełni oddanych działaczy druhna Anna Suwalska. Początkowo byliśmy bez siedziby, ale gdy okazało się, że dawna świetlica Karkonoskich Zakładów Papierniczych przy ulicy Wiejskiej jest do przejęcia zwrócono się do władz miasta i prośba została spełniona. Na potrzeby organizacji nie otrzymywano żadnych dotacji od miasta. RPH wystąpiło do różnych fundacji w Europie i taką pomoc otrzymano. Pomogło to na wyremontowanie pomieszczeń i dostosowanie ich na potrzeby zarówno stowarzyszenia jak i świetlicy niepublicznej która równolegle została w Sali Domu Harcerza utworzona. W tej chwili do świetlicy trafiają potomkowie dzieci które w pierwszych latach były naszymi wychowankami. W 1995 roku udało się wyposażyć oprócz pomocy w obozach harcerskich ZHP i ZHR ekipę która uczestniczyła w zlocie ZHP w Zegrzu który się odbył w 60 rocznicę historycznego zlotu w Spale. Na ten zlot pojechała też oficjalna delegacja Rady Przyjaciół Harcerstwa w składzie druh Antoni Padewski, pułkownik WP Wiesław Mazurek oraz druh Kazimierz Piotrowski."  CDn.

   

Ostatnie pożegnanie!

11 kwietnia na starym cmentarzu w Cieplicach odbyło się ostatnie...
11. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

hm.Pl Krystyna Truszczyńska odeszła na wieczną wartę!

Smutna wiadomość dotarła do mnie dzisiaj hm.Pl Krystyna Truszczyńska odeszła...
07. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dzieje Jeleniogórskiego Harcerstwa Zofia Bator

Dzisiaj nasze zbiory zasilił dh.hm Adam Solarz. Otrzymałem egzemplarz książki o...
03. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana relacja dh.Danuty Sitek

Tak jak Wam obiecaliśmy poniżej relacja  hm Danuty Sitek z...
28. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Odszedł na wieczną wartę! Dh.Kazimierzu gdzie jesteś....

Po smutnej informacji  informacji od Marcina Piotrowskiego o śmierci jego...
22. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

32 WOŚP za nami!

   Tradycyjnie instruktorzy seniorzy wspierali WOŚP.Na pl.Ratuszowym w Jeleniej Górze hm.Andrzej...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kilka fotek z wystawy

    Jeszcze raz dziękuję darczyńcom i proszę o...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Harcerska wigilia!

17grudnia w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyła się harcerska wigilia...
17. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Urodziny hm.PL Barbary Ważny -pamiętamy!

Dzięki Danusi i Sławkowi nasze życzenia i kwiaty dotarły do...
27. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Listopadowe wspominki -pod jednym sztandarem!

Do przypomnienia informacji o harcerskiej rodzinie Łokajów zmobilizował mnie kol....
04. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Pamiętajmy o tych którzy odeszli

Jeszcze kilka dni do 1.11.Pamiętajmy o tych których już nie...
23. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejna kronika ze ŚMIGIEŁKA

Tak jak obiecałem dla zainteresowanych historią Lotniczego ŚMIGIEŁKA" kolejna porcja.A...
28. 05. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Hm.Pl Janina Gierczak w akcji!

Tak jak już wcześniej wspominałem na spotkaniu seniorów ZHP spotkałem...
22. 05. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne kartki z kronik 19 Lotniczej

Tak jak obiecałem prezentuję poniżej kolejne kartki z życia 19...
14. 05. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejny tekst dh.Janusza Milewskiego

Przeglądając internet trafiłem na materiał opublikowany przez dh.Janusza Milewskiego dzisiaj...
08. 03. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Dzień myśli braterskiej tuż tuż!

  Chcemy być razem z Wami więc zapraszamy na spotkanie w...
07. 02. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Pamiętajmy o Nich!

Pierwszy Listopad tuż,tuż.Przypominamy sobie i innym o ważnych postaciach z...
26. 10. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Dalszy ciąg wspomnień -spotkanie po latach!

Tak jak obiecywaliśmy kilka słów ze spotkania w "Czekoladziarni" Dnia 10...
01. 05. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Sporo wiadomości o hm.Wojciechu Dudku

Minęlo trochę czasu i dotarły na naszą stronę obiecane informacje...
30. 04. 2022 Adam Solarz
Read more

Odeszła samarytanka Krystyna Szemplińska

Kolejna smutna wiadomość
21. 04. 2022 Adam Solarz
Read more

Przyjazne życzenia!

Święta tuż tuż.Pamiętamy i życzymy spokoju i pokoju dla Wszystkich!     Pamiętajmy...
12. 04. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Dzień Myśli Braterskiej

To dla Was od Nas     Niech te życzenia będą dla Was...
20. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Spotkanie przyjaciół po latach

  Dzisiaj tj.14 lutego 2022r uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu dh.Ireny Wasilewskiej.Smutna...
14. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Odeszła na wieczną wartę!

1.02.2022r odeszła na wieczną wartę dh.Irena Wasilewska.Pogrzeb  14.02.2022r o godz.12.00...
10. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Bohdan Kudraszew odszedł na wieczną wartę!

Dotarła do nas smutna informacja 17.01.2022r odszedł od nas na...
18. 01. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 334 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.