Ocalić od zapomnienia...

Obiecana relacja z XVII Harcerskiego Spotkania po latach

.

 Jak obiecaliśmy wcześniej zamieszczamy relację ze spotkania w którym uczestniczyli min.Nasi przedstawiciele Dh.Danuta Sitek,Jan Kiełbowski i Janusz Turakiewicz.Poniżej realacja Dh.Andrzeja Nowickiego.Zapraszamy do lektury.

XVII Harcerskie Spotkanie po Latach, 2019

– relacja –

            Niedziela, 22 września 2019 roku, Stary Młyn w Miedzeszynie. Siedemnasty raz, rok po roku, we wrześniu, w kompleksie hotelowym „Boss”, spotykają się instruktorzy harcerscy, stanowiący przed laty organizacyjną i programową czołówkę Związku Harcerstwa Polskiego. Tym razem było nas 135 osób. Jak zwykle słonecznie i dość ciepło.

            O godzinie 12. spotkanie otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego spotkań Andrzej Ornat, serdecznie witając zebranych, a wśród nich byłych naczelników  ZHP i ich zastępców, członków  Rady  Naczelnej  ZHP, członków komend chorągwi i hufców, instruktorów Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Cieplicach i Centralnej Szkoły Instruktorskiej w Warszawie, Rozgłośni Harcerskiej, Wydawnictwa Harcerskiego „Horyzonty” i pism harcerskich, Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego oraz „Harcturu” i Centralnej Składniki Harcerskiej, a także kręgów seniorów harcerskich. Lata mijają – zauważył przewodniczący – a liczba uczest-ników spotkań właściwie nie zmienia się. Gdy jednych braknie z różnych powodów, stawiają się inni, czasem po 10-letniej przerwie, tak jak dziś liczna reprezentacja Chorągwi Kaliskiej.

            Następnie Andrzej przekazał obecnym pozdrowienia od osób, które z ważnych przyczyn nie mogły na spotkanie przyjechać. Prosili o to: Stanisław Bohdanowicz, Ewa Gębala, Andrzej Gołąbek, Andrzej Górczyński, Henryk Górny, Krysia Jaworska, Bogusław Kazimierski, Wiktor Kinecki, Jacek i Gizela Korzyccy, Ewa Kowalewska, Celina Kotlewska, Kazimierz Lenarczyk, Bronek Leśniewski, Kazimierz Marcyniuk, Danusia Noszka-Leśniewska, Joanna Nowicka, Julian Nuckowski, Jurek Osmólski, Ryszard Pacławski, Władysław Pancerz, Barbara Poniatowska, Danusia Parys-Siodelska, Barbara Sankowska, Jadwiga Stasiak, Dariusz Supeł, Marzena Wierzcholska i Janusz Woźniak.

            Uczestnicy spotkania uczcili pamięć druhen i druhów, którzy w minionym roku odeszli od nas na zawsze.

            W naszym imieniu przewodniczący przywitał naczelniczkę Związku, hm. Annę Nowosad,  kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP, hm. Bogdana Radysa oraz hm. Ewę Jóźwiak, przedstawicielkę Muzeum Harcerstwa.

            Wspominając rok, który minął od XVI Spotkania, nasz przewodniczący przypomniał o nadaniu (w listopadzie 2018 roku) przez prezydenta RP pośmiertnie Orderów Orła Białego Andrzejowi Małkowskiemu i Oldze Drahonowskiej-Małkowskiej oraz o uchwale Senatu RP ze stycznia br. w 100. rocznicę śmierci druha Andrzeja i 40. rocznicę śmierci druhny Olgi. Treść uchwały wywołała liczne krytyczne uwagi w wielu naszych środowiskach. Istotne znaczenie miało opracowanie Jurka Chrabąszcza „Jest dobrze!” i przywołana w nim „Rzecz o ikonach ruchu z odrobiną patyny” z 2007 roku. Teksty uchwały i opracowań Jerzego zostały wówczas rozesłane uczestnikom spotkań drogą mailową.

            100-letnią działalność ZHP w niepodległej Rzeczpospolitej konsekwentnie propagowała Główna Kwatera wśród dzieci, młodzieży i rodziców w kraju. Świetną do tego okazją był też udział reprezentacji ZHP w 24. Światowym Jamboree Skautowym w USA, latem br.

            Jak w poprzednich latach, Andrzej zaapelował o pisanie wspomnień i wydawanie ich drukiem, aby pozostawiać świadectwo, że w tym 100-leciu BYLIŚMY.

            W wielu regionach rozwija się działalność środowisk harcerskich seniorów oraz ruch przyjaciół harcerstwa. Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, pod przewodnictwem hm. Jana Graczkowskiego, włączyło się w publiczną zbiórkę funduszy na budowę pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Z okazji XV-lecia działalności Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” (prezes hm. Janusz Woźniak) w Katowicach zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką Zasłużonemu dla Województwa Śląskiego. Od 20. lat owocnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie pod prezesurą hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej. Na uwagę zasługuje praca harcerskich komisji historycznych, np. tej w Chorągwi Stołecznej pod przewodnictwem hm. Barbary Prószyńskiej.

            Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i wiernego przyjaciela ZHP, w księdze kondolencyjnej został umieszczony wpis pożegnalny w imieniu uczestników Harcerskich Spotkań po Latach, podpisany przez jego inicjatorki, harcmistrzynie Danutę Parys-Siodelską i Krystynę Jaworską-Nowikow.

            Naczelniczka ZHP przekazała Andrzejowi Ornatowi dyplomy honorowe z okazji jubileuszu 90. urodzin hm. Bogdany Gajdeczkowej, wybitnej dziennikarki pism harcerskich oraz hm. Wiktora Kineckiego, naczelnika Związku.

            Sześcioro spośród uczestników Spotkań po Latach obchodzi w 2019 roku 80-lecie. Uczci-liśmy ten jubileusz wręczeniem portretów i listów gratulacyjnych. To harcerskie osobistości powszechnie znane, szanowane i cenione, harcmistrzowie: Ireneusz Borkowski, Danuta Czerny, Janusz Dzido, Tadeusz Morawski, Barbara Sankowska i Marek Szypulski.

            W imieniu jubilatów podziękował Tadeusz Morawski, wybitny instruktor Chorągwi Stołecznej, długoletni sprzyjający harcerstwu dyrektor w Ministerstwie Oświaty i Wychowania.

            – Dziękuję, że zauważyliście nasz wiek – mówił z przymrużeniem oka Tadeusz – ale z drugiej strony nie ma  się czym chwalić. Nasze życiorysy świadczą o tym, że „wszystko co nasze” oddaliśmy dzieciom i młodzieży, wszyscy przecież oddaliśmy harcerstwu. Podziękowania należą się Komitetowi Organizacyjnemu, a zwłaszcza jego przewodniczącemu Andrzejowi Ornatowi. Proponuję – zaapelował – żebyśmy zobowiązali się, że dotrwamy do Harcerskiego Spotkania po Latach, na którym Andrzej dostanie portret na jego 80-lecie. To tylko 7 lat!

            Nawiązując do swej pracy w ministerstwie podkreślił, że w sferze partnerstwa szkoły i harcerstwa odniósł dwa najważniejsze sukcesy. Pierwszy – gdy wiceminister generał Zygmunt Huszcza powiedział, że po trzech latach zrozumiał, iż minister nie jest zwierzchnikiem naczelnika ZHP, a Główna Kwatera ZHP nie jest departamentem w ministerstwie. Drugi – gdy wraz z Henrykiem Klekotem, podczas spotkania z głównym finansistą MOiW, Eugeniuszem Buśko, doprowadzili do zmiany niekorzystnej dla ZHP instrukcji finansowej ministerstwa. Półgłosem Tadeusz dodał: Nowa instrukcja wyszła za 2 dni, a nas bardzo bolały głowy. Wymienił też wiele osób z harcerskiej centrali, z którymi owocną współpracę pamięta.

            Na usprawiedliwienie tak długiego przemawiania Tadeusz przytoczył modlitwę św. Tomasza z Akwinu (umieszczoną na grobie świętego w Tuluzie), błyskotliwie zauważając, że dotyczy ona też wielu obecnych:

                Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku: mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym. Czynnym lecz niena-rzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca kilku przyjaciół.

                Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień - w miarę jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich.

                Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i mniej niezachwianą pew-ność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być święty, ale zgryźliwi starcy to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym...

            Powinienem modlić się tymi słowy każdego dnia, ale ciągle zapominam… Druhu naczel-niku, melduję, że skończyłem – zakończył Tadeusz.

            Następnie głos zabrała naczelniczka Związku, hm. Anna Nowosad, po raz drugi uczestni-cząca w naszym Spotkaniu.

            – Za nami dwa ważne wydarzenia: – mówiła – udział 450-osobowej (najliczniejszej od 1990 roku) reprezentacji ZHP w skautowym Jamboree w USA (na przełomie lipca i sierpnia) oraz sierpniowy 400-osobowy zlot kadry w „Perkozie”. Przed nami nadzwyczajny zjazd ZHP – to sytuacja, która odzwierciedla dyskusję i sprawy przetaczające się przez Związek. Trwa burza… Ale cały czas siedzimy przy jednym stole i rozmawiamy. Jako Związek Harcerstwa Polskiego wyjdziemy z tej burzy obronną ręką.

            Andrzej Ornat podziękował Naczelniczce i życzył, aby po burzy nastąpił spokój.

            Warto dodać, że Główna Kwatera ZHP zrobiła uczestnikom spotkania sympatyczny upominek – każdy dostał widokówkę przedstawiającą reprezentację ZHP na Jamboree, z dedykacją „Uczestnikom XVII Harcerskiego Spotkania po Latach. Czuwaj! – Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad” (skan w załączeniu).

            Uczestnicy spotkania z uznaniem przeglądali kolejne nowe wydawnictwa harcerskich środowisk: mazowieckiego, zaprezentowane przez Jerzego Kudlickiego – „Harcerze Warszawy i Mazowsza w Operacji Bieszczady-40”, kieleckiego – „100 lat harcerstwa na ziemi kieleckiej”, które przywiózł Andrzej Rębalski oraz suchedniowskiego – „Zeszyty suchedniowskie. Historia 4/2019”. Janek Kiełbowski przywiózł jeleniogórskie: „Odeszli na wieczną wartę” i „Sztandary jeleniogórskiego hufca ZHP” Adama Solarza.

            Atmosferę spotkania wspierali harcerskimi piosenkami Krzysztof Jakubiec i Zbyszek Piasecki.

 

            XVII spotkanie zakończyło się, jak co roku, w kręgu splecionych rąk.

            Wiadomo już, że XVIII Harcerskie Spotkanie po Latach odbędzie się w dniu 27 września 2020 roku. Zapiszcie tę datę w kalendarzu i zawiadomcie o niej zaprzyjaźnionych instruktorów.

            Do zobaczenia!

            w październiku 2019 roku                                         Andrzej Nowicki

                                                                                                                     w imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                                         Harcerskich Spotkań po Latach

Odeszli na wieczną wartę - wydanie uzupełnione

 Dh.hm.PL Adam Solarz uzupełnił  książkę o naszych instruktorkach i instruktorach...
27. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zuchy w wydaniu dh.Uli Gałęskiej

Poniżej ciekawy materiał jak należy pracować z zuchami. Materiał ze...
19. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejna książka dh.Adama

 Kolejna książka dh.hm.Pl. Adama Solarza już opublikowana.Jej cyfrową wersję zobaczysz...
17. 03. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Harcerstwo Jeleniogórskie 1968-1970

Dla zainteresowanych historią jeleniogórskiego hufca zhp kolejna porcja informacji.Dh.Hm.Pl Adam...
10. 09. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Adam Solarz o Czesławie Hake -fragmenty z książki

Dzięki uprzejmości dh,Adama Solarza mamy ciekawe informacje o dh Czesławie...
05. 02. 2022 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejna publikacja dh.Adama Solarza

Dla zainteresowanych historią jeleniogórskiego harcerstwa informacja o nowej publikacji dh.hm.Adama...
07. 12. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Adam Solarz Harcerska Służba Graniczna

Warto przeczytać kolejną książkę dh.Adama Solarza.Pełna treść znajduje się w...
28. 04. 2021 Andrzej Gawłowski
Read more

Działalność opiekuńczo-wychowawcza Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jeleniej Górze w latach 1992 - 2002

 Do naszych zbiorów trafiła praca dyplomowa hm.Mariana Łaty,którą publikujemy poniżej.Zpraszamy...
19. 02. 2020 Marian Łata
Read more

Harcerstwo w Kotlinie Jeleniogórskiej w latach 1945-1950

W ramach naszych działań  w akcji "Ocalić od zapomnienia" referat ...
04. 12. 2019 Janusz Milewski
Read more

O organizacji Harcerskiej ZMP nieco inaczej

  Jerzy Gruszka                     Okres pomiędzy1 VI 1950( choć zmiany, będące próbą powielenia...
06. 11. 2019 Jerzy Gruszka
Read more

O narodzinach polskiego harcerstwa

    Jerzy Gruszka       O narodzinach polskiego harcerstwa                            ( wybrane problemy )   Początki...
06. 11. 2019 Jerzy Gruszka
Read more

Harcerstwo,mój punkt widzenia

W cyklu piszą o nas tekst znaleziony w internecie.Autor obecny...
02. 11. 2019 Robert Zapora
Read more

Obiecana relacja z XVII Harcerskiego Spotkania po latach

 Jak obiecaliśmy wcześniej zamieszczamy relację ze spotkania w którym uczestniczyli...
11. 10. 2019 Jan Kiełbowski
Read more

Ważne informacje dla czytelnika !

Ważne informacje dla czytelnika! Czytelniku: dla ułatwienia znalezienia artykułów na stronie...
20. 09. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Sztandary w działalności Jeleniogórskiego Hufca

Zespół instruktorów seniorów prezentuje poniżej historię sztandarów z działalności jeleniogórskiego...
18. 09. 2019 Adam Solarz
Read more

Ośrodki harcerskie

Kolejne wydanie.Warto przeczytać        
18. 04. 2019 Adam Solarz
Read more

Kilka fotek ze zbioru dh.Danki Sitek

  W ramach akcji ocalić od zapomnienia prezentujemy kilka fotek ze...
28. 03. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Jest dobrze

Poniżej tekst uchwały senatu oraz inne materiały na temat działania...
27. 03. 2019 Jurek Chrabąszcz
Read more

Pozostaję harcerzem

Pozostaję Harcerzem 17 grudnia 2018 r. zadzwonił do mnie Druh...
11. 03. 2019 Pawłowski Józef
Read more

Ze zbioru Andrzeja Biry

Ciekawe i odkurzone- dziękujemy.  
03. 03. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Tradycje obozowe

Warto bo któż teraz tak pisze  
01. 03. 2019 Gruszka Jerzy
Read more

Kilka słów o autorach prac o jelniogórskim harcerstwie

Prace dyplomowe o jeleniogórskim harcerstwie   Wykaz autorów, którzy napisali prace...
18. 02. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk  ostatnio dodane V Ogólnopolski Biwak Harcerzy Starszych...
18. 02. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Piszą o nas

Zespół Harcerskiej Przeszłości Jelenia Góra zachęca do zapoznania się z...
30. 01. 2019 Andrzej Gawłowski
Read more

Z kart historii jeleniogorskiego harcerstwa

 
27. 01. 2019 Adam Solarz
Read more

Odwiedza nas 355 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.